Tento príspevok pojednáva o vešteckých technikách založených na poznatkoch s rezonanciami v Silvovej metóde. Ide o bioenergetickú vešteckú techniku, pri ktorej sa bioenergia rozkmitá spomienkami na niektorý druh rezonancií.

Na to, aby ste praktizovali tento druh bioenergetického veštectva je potrebné ovládať ezoterický systém Reiki, teda preniknúť svojím úsilím do najstarších častí mozgu a to do rohov spánkových lalokov, ktoré sú po stranách uší. Tieto najstaršie neuróny zodpovedajú za bioenergetické pomery v celom organizme. Možno ich považovať za riadiace centrum ako v každej atómovej elektrárni. No k systému Reiki treba zvládnuť systém kmitajúcich fyzických prstov. Pri intenzívnej výrobe bioenergie vo vlastnom tele fyzicky rozkmitáte svoje prsty. Kmit prstov prenikne do nervstva vášho tela a vytvorí kmitajúcu bioenergiu. Dá sa to cvičiť fyzicky, ale aj sugeráciou kmitajúcich prstov vo vašej predstave. Teda pre takýmto bioenergetickým vešteckým výkonom musím použiť predstavy kmitajúcich prstov alebo rôznych predmetov. Keď sa takýmto spôsobom rozrezonujem, tak si spomeniem na človeka, ktorého treba takto zdiagnostikovať. Napojím sa na dotyčného predstavou tenkej bioenergetickej nite s háčikom. Predstava s bioenergiou Reiki sa napojí na diagnostikovanú osobu a začne prenikať do oblasti, na ktorú sa koncentrujem. Napríklad je to oblasť mozgu. Tu postupne koncentrujem bioenergiu s požadovanou rezonanciou a skúmam oblasti mozgu. Kde natrafím na prílišný odpor alebo rýchly prechod, tam potom veštecky zisťujem podrobnejší stav. Bioenergiou, ktorá je rozrezonovaná, prenikám aj do orgánov v tele diagnostikovanej osoby a zisťujem, kde sa nachádzajú choré a zdravé bunky. Choré oblasti vykazujú rozdielne rezonancie a reagujú inak ako zdravé oblasti. EEG diagnostikovanie nie je založené na výmysloch, ale skúsenostiach s elektroencefalografickým vyšetrením mozgu, ktoré sa prevádza v nemocniciach. Energiou Reiki a rezonanciami sa dajú prevádzať aj liečebné zásahy na diaľku do organizmu vyšetrenej osoby.

Pridaj komentár