Tento príspevok pojednáva podrobnejšie o sugeratívnom nácviku sklerózy multiplex, ktorá je základnom pre praktikovanie automatickej kresby.
Na to, aby ste mohli praktikovať techniku automatickej kresby je potrebné splniť niekoľko podmienok a jednou z tých najdôležitejších je aj sugerácia chorôb zvanej skleróza multiplex. Dovolil som si na diaľku zdiagnostikovať radu ľudí venujúcich sa v súčasnosti automatickej kresbe a tak isto som zdiagnostikoval tých, ktorí už nežijú, ale praktizovali umenie automatickej kresby. Jednoznačne u všetkých bez výnimky bola prítomná určitá forma choroby zvanej skleróza multiplex. Teda dá sa logicky predpokladať, že k umeniu automatickej kresby to ťahá hlavne tých, ktorí touto formou choroby trpia. Netvrdím, že všetci trpia ťažkou formou tejto choroby. Dokonca môže byť vývoj choroby pozastavený. Vo svojej liečiteľskej praxi som sa náhodou špecializoval na túto chorobu a liečil som aj niekoľko ľudí s touto chorobou. Táto choroba má mnoho variantov a prejavov do fyzického, ale aj psychického tela. V zásade ide o chorobu, pri ktorej odumierajú bunky v mozgu a zvlášť v šedej kôre mozgovej. Následne sú viditeľné prejavy na skracovaní alebo predlžovaní niektorých končatín. Môže sa prejavovať deformáciou panvovej oblasti, môžu tŕpnuť končeky prstov. Dotyčná osoba nedokáže už v plnom rozsahu hýbať rukami a nohami, dochádza k samovoľnému skracovaniu a predlžovaniu svalstva. Tak isto môže prísť k rýchlej atrofii svalov a ich odumieraniu. Choroba sa prejavuje aj zlým počutím na jedno ucho. Môžu sa prejaviť aj zrakové poškodenia a dotyčná chorá osoba vidí v zornom poli rôzne obrazce a objekty. V zásade dochádza k celkovej deštrukcii fyzickej, ako aj psychickej. Keď sa rozhodne praktizovať automatickú kresbu osoba postihnutá sklerózou multiplex, tak samovoľne takouto ezoterickou praxou dochádza k zhoršovaniu zdravotného stavu. Keď sa rozhodne praktizovať automatickú kresbu zdravá osoba, tak jej jednoducho tieto praktiky nepôjdu alebo pôjdu veľmi ťažko. Na to, aby zdravý človek mohol toto umenie automatickej kresby bezpečne praktizovať, musí prejsť výcvikom vsugerovania si stavu sklerózy multiplex na úrovni vlastných predstáv a bioenergetických pochodov vlastného tela. Viem, že takýto postup sa bude niektorým meditujúcim zdať čudný. Bohužiaľ, každá výnimočná schopnosť skrýva v sebe určité psychické a fyzické poškodenie. Treba si na túto myšlienku zvyknúť. V zásade sugerácia choroby sklerózy multiplex je bezpečná technika, ktorá dotyčný stav navodzuje v rovine sugeratívneho 100 percentného uverenia, že máte takúto chorobu. Pri sugerácii tejto choroby treba úplne na určitý čas potlačiť rozumové vnímanie a chovať sa tak, ako keby dotyčná choroba vo vás prebiehala. Podrobné inšpirácie v Sugestívnej škole. Cvičenie sugerácie choroby sa prevádza tak, že sa posadíte a postupne si predstavujete, ako táto choroba vo vás začína, ako prepuká, ako sa liečite, chodíte po lekároch. Musí to byť na takej úrovni, že aj vy sami uveríte, že túto chorobu máte. Pozeráte sa na svoje nohy, jednu dáte dopredu a druhú trochu dozadu. Vnímate a hovoríte si: Jedna je dlhšia, druhá kratšia. Chodíte po miestnosti a krívate. Zdvíhate nohy alebo ruky a úplne ich nezdvihnete. Masírujete si končeky prstov v pocite stŕpnutia. Lepší efekt dosiahnete, keď na určitý čas zablokujete prívod krvi do rúk, napríklad tlakom na žily a tepny. Do jedného ucha si dáte vatu a do druhého nie. Uvedomujete si, že na jedno ucho počujete zle a na druhé dobre. Pozerajte sa cez sklenené okno von a na sklo si kreslite fixkou krúžky a čiarky. Uvedomujete si, že vidíte čudne a máte poškodené zadné zrakové centrum. Nakreslite si vlastný mozog a osobitne vyznačte choré miesta. Vsugerujte si, že to sú odumierajúce časti vášho mozgu. Takýmto výcvikom sa uvediete do vhodného stavu, v ktorom sa postupne naučíte praktizovať automatickú kresbu. Po ukončení nácviku sa uvediete do normálneho fyzického stavu bez sugerácie sklerózy multiplex. Netreba mať žiadne obavy, techniku sugerácie rôznych stavov pestujem už dlhšiu dobu a všetko je v pohode. Sugerácia tejto choroby vám dáva možnosť venovať sa aj tejto oblasti ezoteriky.

Pridaj komentár