Tento príspevok pojednáva o diagnostikovaní a vyhodnotení emocionálnej stránky dotyčnej osobnosti. Ide o diagnostiku emócií strachu, smútku, radosti a hnevu.
Znovu je potrebné uviesť sa do vhodného vešteckého stavu. Ide o dva súbežné stavy a to stav bioenergetický a stav veštecký. Bioenergetický stav vyžaduje prepnutie tvorby bioenergie vo vlastnom tele do pocitu utíšenia a zosávania bioenergie. Zároveň si treba na dotyčnú osobu spomenúť. Druhý stav je veštecký a vyžaduje vnímať veštecky ošetrovanú osobu pomocou špeciálnych vešteckých znakov, ktoré si každý veštec vytvára vlastné a jedinečné. Základom pre vešteckú prax sú tarotové karty. Po vešteckom prieniku do mysle dotyčnej osoby sa vyhľadajú emocionálne zážitky, ktoré dotyčná osoba počas svojho života zažila. Tak isto sa vyhľadajú aj silné traumatické a stresové zážitky, ktoré najviac poznamenávajú emocionalitu danej osoby. Na základe takto získaných informácií sa posudzuje, do akej miery je schopná daná osoba svoje emócie kontrolovať a kde presahuje rámec normálnosti. Pri emócii veselosti je už stav nekontrolovateľnosti vtedy, keď sa dotyčná osoba usmieva aj vo vážnych chvíľach. U emócií hnevu je stav nekontrolovateľnosti, keď sa neustále a trvalo rozčuľuje slovne a prechádza aj do fyzickej akcie. U stavu smútku sa za nekontrolovateľný stav považuje stav znechutenia, depresie a videnia všetkého doslova v čiernych farbách. U emócií strachu sa za nekontrolovateľné považujú trvalé stavy bátia sa čohokoľvek, aj vlastného tieňa.

Pridaj komentár