Veštecké výkony na zisťovanie energetických pomerov v ľudskom tele a v jeho okolí. Veštecké výkony na energie magmatického jadra Zeme a iných planét v kozme.

V prvom si musíme uvedomiť, že na veštecké zisťovanie energie treba mať špeciálne trénované zmysly, hlavne sluch, resp. sluchové centrum v spánkových lalokoch. Presnejšie šedá kôra spánkových lalokov, ktorú si môžeme predstavovať ako 3 až 7 vrstiev neurónov, na sebe uložené pavučiny so zrnkami prachu. V sluchovom centre, ktoré je v spánkovom mozgu, máme rozvinuté iba mechanizmy na bežné počúvanie určitej zvukovej hladiny a určitých decibelov. No nie je tu vybudované zmyslové centrum pre vnímanie energií vlastného tela a energií magmatického jadra Zeme. Tento veštecký výkon treba precvičovať. Napríklad počúvate hukot a šumenie v elektrickej rozvodni, počúvate hukot energetickej trafostanice alebo hukot elektrického vedenia. Prípadne iskrenie v zástrčke. K sluchovému veštectvu možno pridať obrazové a hmatové veštectvo.

Treba si uvedomiť, že tento druh veštectva založeného na zvuku nemožno robiť v ušných bubienkoch. Teda keď sa koncentrujete do vnútra svojho tela, tak koncentráciu začnete v spánkových lalokoch a nie v ušných bubienkoch. Zo spánkových lalokov sa presúvate do určitej časti tela, napríklad pľúc. Tu v pľúcach sa zastavíte a držíte koncentráciu, ktorá išla zo spánkových lalokov. Zároveň aktivizujete zvukovú pamäť. Teda vyhľadáte vhodné zvuky, silu, hlučnosť a napätie.

Je potrebné naučiť sa vnímať vlastnú tvorbu bioenergií a určiť si stupnicu zvukov, ktoré budú predstavovať stav nedostatku tvorby vlastných bioenergií v orgánoch a bunkách tela. Zároveň je možné zlepšiť veštecký výkon tým, že sa presunie do určitej časti vlastného tela. Treba si to vyskúšať, zapísať a používať.

Bioenergiu je možné tvoriť aj v tráviacom procese. Na to treba tiež špeciálne zvuky ako z kuchty, čo je v podstate tlakový hrniec s parou. Tvorbu energie možno vnímať po jedení a trávení.

Ďalšie druhy energie, ktoré sa dajú v ľudskom tele vnímať, produkuje magmatické jadro Zeme. Tak isto táto energia vydáva určitý hluk a pocit energetického napätia respektíve niečo medzi dvoma magnetmi, ktoré násilne tlačíte k sebe tými istými pólmi. Je to určitý magnetický odpor. Energie z magmatického jadra vytvárajú jeden efekt a to vytláčajú vás smerom hore. Ďalšia energia z magmatického jadra vás ešte silnejšie priťahuje do stredu planéty Zem. Ďalšia energia magmatického jadra vás zorientuje do svetových strán podľa kompasu. Ďalšia energia z magmatického jadra ako keby stúpala zvnútra planéty, potom vybuchovala ako ohňostroj a rozdrobená zostávala okolo nás. Celkovo je pre veštecký výkon vhodná sugerácia a uverenie, že hormonálne žľazy ako je hypofýza, epifýza, štítna žľaza, nadobličky a pohlavné orgány boli na iných miestach. Pokiaľ by ste chceli prenikať do prostredia okolo seba a do magmatického jadra Zeme, je to lepšie robiť cez svalové platničky vo svaloch.

V ľudskom tele možno vnímať aj tvorbu vlastných bioenergií, ktoré sa menia pri sexuálnom vzrušení na sexuálne energie. Aj tieto sa treba naučiť počúvať cez spánkové laloky veľkého mozgu. Pokiaľ má niekto sexuálne energie, tak si môže vymieňať energie s okolím a najčastejšie so živými organizmami ako sú stromy, zvieratá a ľudia. Cez sexuálne ladené energie sa dobre preniká psychicky do okolia mimo telo.

V zdravom ľudskom mozgu by mali byť vlastné energie zvnútra buniek mierne magnetické. Mali by vytvárať niečo ako biomagnet. Teda určitá skupina buniek je priťahovaná inou skupinou buniek ako dva magnety. Aj tento stav sa treba naučiť vnímať pomocou spomienok zvukov a pocitov pri držaní magnetov. Tak isto môžete použiť kombinácie zrakových, sluchových a hmatových spomienok.

V ľudskom tele je možné vnímať kmitajúce vlastné bioenergie a to vtedy, pokiaľ má osoba poškodené nervové zakončenia v tele alebo má tréning vibrovania membrán hlasiviek. Vtedy sa vlastné bioenergie, biomagnetické a sexuálne dostávajú do kmitajúceho stavu. Ide znovu o veštecký výkon cez spánkové laloky s priradením zvukovej spomienky. Skôr máte zvukové spomienky ako šumenie šampanského alebo predstavu fľaše šampanského. Skoncentrujete sa na seba a človeka a vybaví sa obraz šampanského v spomienkach; tušíte alebo odhadujete, že má rezonančné energie. Zároveň z pamäte sa vybaví zvuk šumenia bubliniek a pocit stekania šampusu po ruke.

Cez ľudské telo pretekajú alebo pôsobia aj iné energie z kozmu. No človek ich nedokáže dostatočne veštecky zachytiť. Za týmto účelom si musí veštec nahodiť kozmické vedomie. Bližšie Kozmos sekcia. Potom je znovu možné koncentrovať sa do tela, okolo tela a veštecky priraďovať k pocitom v tele zvuky zo spomienok, a tak isto obrázky planét, ktoré má uložené v pamäti. Pokiaľ kozmické vedomie zrušíte, tak sa prietoky kozmickej energie uzatvoria a prevládajú energie z magmatického jadra planéty Zem.

Treba si uvedomiť, že hovoríme o vešteckom vnímaní energií v ľudskom tele aj mimo neho. A tu treba vypestovať schopnosť koncentrovať sa z oblasti temenného mozgu do svojho vnútra, ale cez energie aj na ľubovoľnú vzdialenosť. Keď sa skoncentrujete a chcete veštecky vnímať energetické stavy, je potrebné do miesta koncentrácie priraďovať vhodné spomienky na rôzne energetické stavy. Duševne alebo fyzicky chorý veštec dosahuje veštecké výkony cez poškodené miesta a takéto výkony mu postupne podlamujú zdravie. Deje sa tak na základe odkrvenia očí, ušných bubienkov, jazyka a sliznice nosa. Takýto veštecký výkon nakoniec zdevastuje psychiku aj zdravie dotyčnej osoby.

Energetické veštectvo, ktoré sa robí na základe sluchových a zrakových spomienok, je potrebné napríklad na to, aby ste zistili, kde je človek od narodenia psychicky aktívny. Môže byť zo šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií alebo jadier buniek. Dá sa to cítiť energeticky, ale je to možné spraviť aj cez zrakové spomienky, ktoré sa uložia ako fľak v danej oblasti, ktorú si v hlave predstavíte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.