Venujeme sa teoretickej problematike vnímania pohybu v ezoterike. Či už ide o pohyb celého tela, pohyb rúk, mentálny pohyb cez koncentráciu psychickej vôle, ale aj opak alebo extrém, úplná nehybnosť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Kaabala MP3.

Celkovo bolo treba uvedomiť si fyzikálne zákonitosti, ktoré sú silne viazané na sily magmatického jadra Zeme. Dobre si treba uvedomiť sily, ktoré nás, každú časť a každú bunku sťahujú do svojho centra a zároveň slabšími silami do kozmu mimo planétu Zem. Ezoterici si magmatické energie uvedomujú pri kozmickom vedomí, kde musia vytesniť tieto sily z tela a vytlačiť psychiku v energetickom obale cez 100 000 kilometrov atmosféry planéty Zeme. Prekonanie týchto síl a odporov umožňuje celá pohybová sústava svalov, chrupaviek, kostí, nervstva a krvného riečišťa.

Pohyb jednobunkových organizmov. Bolo si treba na začiatok uvedomiť pohyb jednobunkových organizmov, ktoré sú vydané na milosť a nemilosť rôznym živlom, ktoré ich unášajú vo vzduchu, vo vode, v pôde, ale aj v iných živých organizmoch. Niektoré bunkové organizmy sa bránia proti nekontrolovateľnému pohybu ukotvením o pevnú podložku alebo väčší objekt. Niektoré mikroorganizmy si vyvinuli niečo ako nožičku, plutvy alebo bičíky, aby mohli riadiť svoj vlastný pohyb. Ako živočíšne, aj rastlinné bunky sú schopné pohybu za slnkom alebo živočíšnou potravou. Pohyb sa deje aj vo vnútri a na povrchu bunky ako je prechod potravy a vylučovanie odpadov.

Pohyb zvierat. Počas miliardy rokov sa bunky zoskupili do komplikovaných systémov rôznych druhov zvierat. Vytvoril sa systém pudového pohybu, ktorého centrum sa nachádza zvyčajne v brušnom mozgu. Ide o drobné neuróny v stene tenkých a hrubých čriev. Pohybové koordináty zabezpečuje temenný mozog a miecha v chrbtici. Brušný mozog a pud teritoriálny je budovaný na základe pohybov, ktoré zvieratá počas svojho života realizovali a všetko je súčasťou genetickej výbavy organizmov. Pud funguje ako program v počítači a zviera tu funguje ako vykonávateľ pokynov. Tieto pohyby nedokáže ovládať a iba ich vykonáva.

Pohyb pravekého človeka. U pravekého človeka už prichádza k tomu, že postupne dokáže vstupovať do pudu teritoriálneho v brušnom mozgu a nastaviť potrebný pohyb. Nejde tu o tanec, ale o určitý druh pohybu. No ešte je to skorej náhoda ako cieľ vedomého konania. Pohyb je tu druh vzdoru voči teritoriálnemu pudu v brušnom mozgu. Začína aj zodpovednosť za výber pohybu.

Pohyb prírodného človeka. Skutočne rozsiahlemu ovládaniu pudov dochádza u prírodných šamanov, ktorý magický pohyb používajú ako techniku koncentrácie do pudového programu a jeho prepnutie do iného programu. Pud káže skryť sa alebo pomocou určitého správneho druhu pohybu sa prírodný šaman zablokuje a vyberie si iný druh pohybovej aktivity. Nastupuje aj nutnosť ovládať pohyb prstov a úst, teda motoriky, obmedzeného pohybu dĺžkou rúk, tvarom prstov a ich citlivosťou. Nastupuje pohyb, ktorý nie je typický pre zvieratá a to hlavne predných končatín. Pohyb z úst sa presúva na končeky prstov na ruke. Narastá náročnosť pohybu predných končatín a potreba odovzdávať túto tradíciu výchovou a vzdelávaním. Teda mladí jedinci si musia do pamäte uložiť určité pohybové vzorce. Začína nutnosť uvedomovať si pohyb a vynucovať si ho trvale a zdokonaľovať ho.

Pohyb vedomého človeka. Rozvoj končatín, nárast technologickej zručnosti mení zviera v človeka, ktorý si začína pohyb uvedomovať a nastupuje nutnosť mentálnych predstáv, psychického pohybu a prinucovania sa do určitého technologického pohybu. Vedomý človek už nepotrebuje toľko rituálnych pohybov k ovládaniu a výberu vhodného pohybu a vhodného psychického naladenia. Objavuje sa psychická sila koncentrovať sa a rozhodovať o druhu pohybu iba na základe sily vôle, že to vedomý človek chce. No za výber pohybu si nesie plnú zodpovednosť. Samozrejme, že pohybové programy v brušnom mozgu zostávajú a keď vedomý človek dnešnej doby potlačí rozumovosť a nahodí si psychický stav dieťaťa z materskej škôlky, tak sa pud teritoriálny zobúdza a preberá ovládanie pohybu. Tento fenomén možno vidieť pri ťažkých psychiatrických stavoch, kde sa človek pohybuje a koná ako zviera. Tento stav si môže ezoterik odcvičiť tak, že potlačí rozumovosť a skoncentruje sa do brušného mozgu. Začne vnímať pokyny k zvieraciemu pohybu, ale príkazy vykoná iba v predstave a nie reálne v priestore okolo seba.

Pohyb tela. Prírodný človek potrebuje na ovládnutie potrebného pohybu u seba alebo iného prírodného človeka magický pohyb. Na začiatku ako praveký človek ho potrebuje veľké množstvo a postupne ho nahradzuje už vedomým úsilím a to pohybom mentálnym, ku ktorému sa pridáva hlavne pohyb rúk. Prírodný človek potrebuje už aj komunikovať a začína stále viacej používať posunkovú reč. Túto si môžete odcvičiť ako posunkovú reč hluchonemých osôb. Aj ústa ľudí sa menia, pretože niektoré činnosti úst prevzali ruky. Ústa môžu viacej slúžiť na komunikáciu zvukového charakteru.

Pohyb rúk. V dnešnej dobe sa už koncentrácia a ovládanie pohybu a psychických prejavov nerobí cez určité pohyby celého tela, ktoré sa podobajú tancu. Tento druh koncentrácie nahradila koncentrácia mentálna pomocou predstáv a silou vôle. Chcem sa pohnúť a spraviť tento a tento pohyb. No magický pohyb sa môže robiť a to hlavne rukami a menej celým telom. Ezoterik alebo osoba, ktorá sa musí neustále extrémne koncentrovať a túto koncentráciu meniť, rada využije návrat ku koncentrácii pohybom rúk a prstov. Určitý pohyb dovolí koncentrovať sa v tele na určité miesto, ale aj mimo telo, čo šetrí psychiku pre iné potrebné účely. Osobne neodporúčam v oblasti ezoterických stavov prestať používať ruky ako koncentračný prostriedok a nahradiť to úplne nehybnosťou. Mentálna koncentrácia pocitom a predstavou pohybu nebude mať tú silu ako koncentrácia pohybom rúk a hlavne prstov. Teda v tomto prípade sa ruky nebudú používať iba ako posunková reč a vysvetľovanie, ale ako technika koncentrácie.

Pohyb mentálny. Celkovo dnešný človek nahradil koncentráciu pohybom celého tela pohybom rúk a následne v dnešnej dobe ho nahrádza silou vôle priamo v hlave. K nej patrí predstava pohybu a tlak do nervstva tela k vykonaniu pohybu, ktorý človek chce. Človek prinúti telo, aby spravilo to, čo chce.

Pohyb spomienok. Pohyb predstáv. Pohyb energie. No nastúpil aj iný pohyb ako je pohyb myšlienok pri premýšľaní. Pohyb pri spomienkach. Pohyb pri koncentrácii a zahusťovaní energie a jeho presun po tele. Vzniká pohyb, pri ktorom rezonujú hlasivky alebo končeky prstov a to dovoľuje koncentračný pohyb do mikrosveta buniek vo vlastnom tele.

Pohyb a pomer nehybnosti. Treba si uvedomiť, že posun ezoteriky a to hlavne v indickej joge, začal preferovať úplné zrušenie aj pohybu prstov na ruke. Tak isto aj mentálnej koncentrácie silou vôle. Hovoríme o úplnej nehybnosti a absencii akéhokoľvek pohybu. Skoro ako keď človek spí. Takéto odstavenie pohybu nie je vhodné pre ezoteriku a treba ponechať mikropohyb rúk a prstov. Ide o to, že použitím koncentrácie cez ruky a prsty sa zrýchľuje meditácia a šetrí sa psychika. Tento systém ocenia hlavne tí, ktorí potrebujú extrémne tvrdo pracovať aj 16 hodín denne. Ezoterik by sa nemal pri duchovnej ceste vzdať pohybu rúk a prstov a mal by si ponechať schopnosť koncentrovať sa cez ruky.

Pridaj komentár