Delenie celkového súhrnu všetkých udalostí v oblasti duchovnej cesty. Mozoček ako fenomén riadenia a optimálnej koordinácie. Mozoček ako fenomén zjednotenia a doladenia.

V prvom rade si treba naštudovať anatómiu mozočku. Vyhľadajte si obrázky mozgu a skoncentrujte sa do zadnej časti, kde nájdete mozoček veľkosti tenisovej loptičky. Presnejšie pod zadným zrakovým mozgom. Rozdelený je na dve časti, jedna je vľavo a druhá vpravo a tie sú rozdelené samostatne po 10 častí. Všetko je zatiahnuté neurónmi, ktoré sú v niekoľkých vrstvách.

Nasleduje koncentrácia do vlastného mozočku a to tým, že si sadnete na stoličku a začnete sa koncentrovať postupne na predmety, ktoré máte za sebou aj niekoľko metrov. Najlepšie je dať si za hlavu predmety v rôznych vzdialenostiach: 20 cm, 50 cm a potom aj 1meter za hlavou. Snažíte sa presunúť koncentráciu na predmet za hlavou. Máte pocit, že ho vidíte, čucháte, chutnáte a hmatáte. Realizujete presun vedomia a koncentrácie. Toto základné cvičenie realizujete dlhodobo, aby ste si vytvorili v mozgu schopnosť sa do mozočku skoncentrovať kedykoľvek, keď to budete potrebovať.

Následne si uvedomíte, akú funkciu mozoček zohráva v ľudskom organizme. Mozoček je možné prirovnať k zariadeniu, ktoré kontroluje všetky oblasti organizmu až na úroveň každej bunky. Mozoček neustále zbiera údaje z každej bunky, vyhodnocuje ich a zároveň sa snaží, aby sa zosúlaďovala a harmonizovala činnosť v celom organizme. Mozoček je doslova a do písmena zariadenie na vyberanie spomienok všetkého druhu z pamäte. Uvedomte si, že spomienky sú doslova nasekané v celom veľkom mozgu a mozoček ich vždy vyhľadá a dá ich do jedného vhodného celku podľa vašich požiadaviek. Mozoček musí neustále spracovávať množstvo informácií z každej bunky, ukladať ich v sebe a vydávať príkazy do organizmu. Aby takýto náročný proces zvládol, tak musí pracovať rýchlo a efektívne.

Predstavte si, že by ste chodili po celom Slovensku a všetko by bolo zasypané do výšky 1 metra malými polystyrénovými písmenami. Tak to je obsah mozočku. Mozoček je ten najvýkonnejší počítač alebo sústava počítačov celého sveta, ktoré musia naraz spracovať neuveriteľné množstvo informácií, archivovať ich a vydávať neuveriteľné množstvo príkazov.

Ezoterik sa musí do mozočku koncentrovať a udržať koncentráciu v tomto mieste počas meditácie. Ezoterik dokáže postupne pri koncentrácii priradiť aj vhodný anatomický obrázok mozočku. Ezoterik sa postupne naučí koncentrovať sa do každej z 20. častí mozočku. Ezoterik sa zároveň učí veštecky vnímať, čo sa deje v mozočku. Vytvára si v zadnom zrakovom centre návyk na veštecké vnímanie toho, čo sa v mozočku obrovskou rýchlosťou deje. Pri koncentrácii v mozočku priraďuje zo spomienok rôzne písmenká a geometrické tvary. Tie sa upravujú do určitej podoby ako kópia toho, čo sa deje v mozočku. V mozočku beží množstvo znakov, čiar, geometrických útvarov, ktoré sa navzájom spájajú a rozdeľujú.

Ďalej si ezoterik uvedomuje, že sa nerodia ľudia, ktorí by boli usadení v mozočku priamo. Ľudia sa sem musia prebojovať výhradne meditáciou. Dnešní ľudia sa narodia s koncentráciou do stredného mozgu (veľkosť orecha v strede hlavy). Môžu sa narodiť s koncentráciou vedomia do miechy, brušného mozgu ( steny tenkých a hrubých čriev ), alebo do ganglií okolo orgánov tela ( neuróny o veľkosti špendlíkovej hlavičky ), prípadne do samotných jadier buniek ( aj tu sú útvary podobajúce sa na neurónové bunky). Po prežití klinickej smrti alebo nácviku sa koncentrácia môže presunúť na povrch veľkého mozgu. No do mozočku sa ezoterik môže dostať výhradne iba meditačným úsilím.

A preto sa ezoterik usiluje mať veľmi kladný vzťah práve k židovstvu, tradícii kabaly. Práve čítaním Starého zákona, Zoharu, Talmudu a iných kabalistických spisov sa ezoterik najlepšie dostane do mozočku. Je to jediná možná cesta vpred za dosiahnutím duchovnej cesty tých, ktorí ju realizovali v mozočku. Vlastne máme 7 duchovných ciest podľa oblastí neurónov v ľudskom tele a mozoček je jedna oblasť pre realizáciu duchovnej činnosti.

Od tejto duchovnej cesty odrádza ezoterikov skutočnosť, že pokiaľ nemajú za sebou mnohoročnú ezoterickú prax, tak mozoček nerád pracuje s malým množstvom ezoterických skúseností. Má rád veľké množstvo informácií naraz. No keď ezoterik má za sebou aspoň 10 rokov aktívnych meditácií, bude potrebovať mozoček, aby mohol ísť ešte do náročnejšej a komplikovanej ezoteriky. Jedného dňa sa meditácia, množstvo získaných poznatkov a ezoterika musí odovzdať do kompetencie mozočku, ktorý jediný dokáže riadiť meditačný proces k dokonalosti. Mozoček vyžaduje obrovské nasadenie, ambície a túžbu k hviezdnej dokonalosti. Mozočku je možno vydávať príkazy na zrealizovanie rôznych ezoterických stavov.

Je možné zdokonaľovať a v mozočku vytvárať centrum pre duchovnú činnosť a to tým, že čítate a pracujete s kabalou, píšete, kreslíte, ryhujete neustále geometrické tvary. Máte v ruke ceruzku, ste skoncentrovaní do mozočku a aké znaky veštecky vnímate, také zapisujete. Môžete použiť naraz 10 prstov, každý považovať za ceruzku a kresliť každým prstom nejaký znak. Môžete to robiť aj tisíckami mentálnych ceruziek v hlave. Môžete to robiť aj pri brúsení noža. Pohyb ocieľky je ako keby ste kreslili rôzne, znaky, body, geometrické útvary, vlnité tvary, rýchlo vznikajúce a zanikajúce, všeličo geometrické. Jednoducho mozoček všetko zmení na znak a sústavy znakov a je dobre, keď sa ezoterik naučí spolupracovať s mozočkom.

Slovný príkaz mozočku, aby vykonal, čo sa mu prikazuje. Teda naladenie, 7 neurónových oblastí a ich koordinácia. Mozoček ako naladenie na jadro každej bunky. Spoločne všetky. Mozoček a naladenie na všetky zasvätenia, ktoré prebehli. Vydanie príkazu mozočku a jeho zrealizovanie v organizme a mimo neho. Mozoček po požiadaní nahodí ľubovoľný ezoterický stav. Mozoček po požiadaní nahodí požadované spomienky zo zasvätenia. Mozoček ako prostriedok riadenia náročných a dôsledne prepracovaných ezoterických stavov. Mozoček zachytí detaily celej ezoteriky a vhodne ich usporiada do uceleného celku. Mozoček ako výkonný prostriedok psychickej práce so spomienkami. Mozoček a siamské dvojčatá. Mozoček ako umelo vytvorený systém na duchovnej ceste.

Mozoček a schopnosť pracovať so všetkým, čo bolo povedané, vyslovené, napísané, myslené. Mozoček ako výkonný realizátor toho, čo potrebujeme prikázať. Mozoček ako schopnosť nekonečných kombinácií, permutácií a variácií toho najlepšieho prepojenia. Mozoček, jeho neuróny, produkcia znakov v neurónoch a ich veštecké vnímanie. Mozoček a prepojenie psychiky na systém mozočku cez veštecké vnímanie znakov a systém dynamizácie na japonský spôsob, brúsenie šable, čínsky spôsob, židovský spôsob a sú možné aj iné spôsoby.

Pridaj komentár