Vplyv anjelských sfér na dianie v ezoterike. Nezaujímajú nás anjelské sféry, ktoré vytvorili vo svojej fantázii umelci, podnikatelia a veriace osoby. Naopak, venujeme sa anjelským sféram, ktoré boli vytvorené za špeciálnych podmienok iba niektorými jedincami, ktorí spĺňali určité predpoklady. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Anjelská škola MP3.

Za sídlo anjelských sfér tu budeme považovať svet mŕtvych spomienok ľudí, niektorých druhov zvierat, tak isto iných druhov organického života v kozmickom priestore. Svet mŕtvych je všade okolo nás, ale vstup do tejto dimenzie je cez stavy klinickej smrti. Iný spôsob vstupu do tejto dimenzie z nášho sveta nie je možný. O svete mŕtvych vedia hlavne osoby, ktoré prešli stavom klinickej smrti a z tohto stavu sa vrátili.

Kto vlastne vytváral alebo ešte dnes môže vytvoriť novú anjelskú sféru? Jedinci, ktorých psychika počas ich života nedospeje a zostane v stave dieťaťa v rozmedzí 4 – 14 rokov. Ďalej počas života im zostáva dostatočne veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti. Zároveň sú dyslektickí a počas života sa venujú iba jednej činnosti s jedným druhom objektu, napríklad iba s pierkami. Počas života naberajú do seba spomienky z tejto činnosti a všetko silne koncentrujú. Po ich smrti prejdú ich spomienky do sveta mŕtvych ako nová anjelská sféra. Vo svete mŕtvych zostávajú trvalo a to na večnosť. Pokiaľ vo svojich predstavách vytvoria postavu anjela, ide iba o spomienku a nemožno ju považovať za anjelské sféry. Je veľa jedincov, ktorí operujú iba so svojou fantáziou a nie anjelskými sférami.

Biele anjelské sféry sa vytvárajú u jedincov s veľkou detskou žľazou, detskou psychikou, plnou poslušnosťou k anjelským sféram, prerastením spomienok a anjelských sfér. Sivasté anjelské sféry sa vytvárajú u jedincov s menšou detskou žľazou a menšou poslušnosťou voči anjelskej sfére. Čierne anjelské sféry vznikajú u niektorých jedincov s malou detskou žľazou a svojvoľným robením, čo sa osobe zazdá ako dobré.

Anjelské sféry majú svojho výdatného pomocníka z oblasti západnej Antarktídy, ktorá je pod Južnou Amerikou. Ide už o zomretého prírodného šamana, ktorý bol stigmatik, počas života mal silný kontakt s anjelskými sférami a dával ich už v tej dobe deťom ako ich osud. O tom, akú anjelskú sféru dieťa dostane, rozhoduje veľkosť detskej žľazy u dieťaťa. Po smrti záznam stigmatika pokračuje v naprogramovanej aktivite a v 4. roku života skoro všetkým deťom dáva určitý druh anjelskej sféry.

Aké anjelské sféry alebo respektíve ich foto odtlačok môže dieťa v 4. roku dostať? Môže dostať líniu bielych anjelov, sivastých anjelov, tak isto čiernych anjelov. Vždy u dieťaťa rozhoduje veľkosť detskej žľazy a výhradne iba toto. Toho si boli dobre vedomí aj napríklad čínski ezoterici, ktorý zámerne pri narodení panovníka zväzovali okolo neho ďalšie deti, alebo robili obrady s vajíčkom, čo vyvolávalo stav, ako keby dieťa malo extrémne veľkú detskú žľazu okolo hrudnej kosti.

Takto získané anjelské sféry majú vplyv na detskú psychiku a v určitom rozsahu majú vplyv na úspešnosť v živote. Samozrejme, že to nie je jediný faktor úspešnosti. No má výrazný vplyv do osudu človeka. Pokiaľ jedinec v 4. roku života dostane čiernu anjelskú sféru, tak jeho rozhodnutia budú nesprávne, budú škodiť jemu aj okoliu. Pokiaľ dieťa dostane sivastú anjelskú sféru, tak veľakrát bude robiť životné chyby, úspech iba občas. No takýto človek má často radosť, že si veci robí po svojom. Pokiaľ dostane bielu anjelskú líniu, tak je v živote jedinca viac úspešnosti ako u iných jedincov. No pokiaľ je takáto osoba s bielymi anjelskými sférami vedená k lenivosti, pohodliu a nezodpovednosti, tak
si môže svoj potenciál premrhať. Niektorí jedinci s bielymi anjelskými sférami sa naučia často hazardovať s osudom a potom im takmer už nič nepomôže.

Počas života človeka s anjelskými sférami prebieha určitý vývoj. Napríklad dieťaťu je zakázané, aby anjelskú sféru kontaktovalo. Detská psychika sa od anjelskej sféry odpája. Alebo naopak, dieťaťu je doporučené, aby sa kontaktovalo s anjelskou sférou a spriatelilo sa. Ani jeden ani druhý prístup nie je správny. Deťom sa má hovoriť, že anjelská sféra je tu na to, aby nám radila a to je všetko, čo od nej chceme. V podstate sa anjelskej sféry obávame a neznášame ju. No v prípade potreby si pýtame radu. Pokiaľ pýtame radu od bielej anjelskej sféry, je to v poriadku. Sivá anjelská sféra ešte môže byť a čierna je vždy pohroma. Dieťaťu radšej hovoríme o tom, aby kontaktovalo iba bielu anjelskú sféru a sivastú až čiernu ignorovalo. Sú možné aj zásahy do toho, akú sféru môže mať dieťa počas života.

Veľmi nebezpečný môže byť prípad, kde dochádza k úplnému splynutiu psychiky dieťaťa počas života s anjelskými odtlačkami, ktoré dostalo v 4. roku života. Pokiaľ jedinec s anjelskou sférou robí doslova všetko, teda spolu žijú ako priatelia alebo milenci, tak prichádza k silnej dynamizácii anjelských sfér a to má za následok často zdravotné a po čase aj psychické problémy.

Napríklad osoba dostala čierne anjelské sféry a dozvie sa, že by mohla dostať biele. Je to možné zrealizovať, ale biele anjelské sféry silne tlačia na jej psychiku. Dotyčná osoba zažívala dovtedy neúspech a teraz má náhle úspech. V konečnom dôsledku to nemusí zniesť. Často osoby, ktoré dostanú biele sféry výmenou namiesto sivastých a čiernych, nezvládnu stav podriadenia sa tomu, že v živote si už nemôžu robiť po svojom, ale musia sekať dobrotu a poslušnosť. Čo anjelská sféra bielej línie povie, to sa robí. Nie je to jednoduché a robí im to veľké problémy.

Vráťme sa však k problematike bielych anjelských sfér. Výskumom sme zistili, že anjelské sféry bielej línie sú v rôznych hustotách, prvá úroveň je anjelská sféra priezračná, druhá úroveň hustoty je biela anjelská sféra, tretia úroveň sú zlatisté anjelské sféry, štvrtá úroveň je diamantová anjelská sféra a piata úroveň je pulzujúca a blikajúca anjelská sféra. Úsilie ezoterika je postupne sa prepracovať k pulzačnej hustote anjelskej sféry. Preto je po určitom čase vhodné anjelské sféry vymeniť za vyššiu úroveň, pokiaľ dotyčná osoba na sebe duchovne pracuje, chce byť úspešná a chce ísť k dokonalosti.

Je veľmi nebezpečný postup, keď niektorý jedinec cez stav klinickej smrti stiahne do seba celý záznam niektorej anjelskej sféry. To po čase znamená úplnú devastáciu psychiky. A aj viazanie anjelov zo sveta mŕtvych pre určité účely do objektov môže znamenať devastáciu zdravia a psychiky. Veľké riziko je pre ezoterika aj skutočnosť, že pokiaľ s anjelskými sférami robí všetku duchovnú činnosť, tak jeho záznam sa rozplynie po smrti v niektorej anjelskej sfére. Dokonca osoba, ktorá sa chce reinkarnovať, si neželá, aby súčasťou jej spomienok vo svete mŕtvych boli anjelské sféry a čokoľvek, čo sa spolu navzájom robilo. Jedinci, ktorí si ponechali vo svojich predstavách anjelské spomienky, vytvorili trvalý stav napätia a devastácie.

Anjelské sféry bielej línie sú jedinečný veštecký prostriedok vnímania, čo sa bude diať v budúcnosti a ako robiť v živote určité kroky, ktoré by priniesli trvalý úspech a konanie by bolo na prospech okoliu.

Pridaj komentár