Zaviedli sme nový systém sobotných celodenných akcií. Po teoretickej prednáške Koncepcia anjelskej múdrosti v ezoterike (nájdete si ju v Anjelskej škole) nasledovalo praktikum naladenia psychiky na anjelské sféry v neurónových oblastiach. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

Vešteckými schopnosťami som kontroloval prístup k anjelským sféram. Tak isto som kontroloval, ako niektorí meditujúci prechádzali postupne z čiernych anjelských sfér do sivých a odtiaľ do bielych anjelských sfér. Viacerí ezoterici sa usilovali o hustejšie anjelské sféry v bielej línii. Teda prechádzali z priezračnej úrovne do bielej, odtiaľ do zlatistej, odtiaľ do diamantovej a pulzačnej hustoty. Niektorí sú už pripravení komunikovať s anjelskými sférami kozmu. Pokiaľ zvládnu túto nadstavbovú úroveň, tak je možné sa pustiť do anjelských znakov priezračných, bielych, zlatistých, diamantových a pulzačných. Tak isto je špeciálna diagnostika s anjelskými sférami snovými, anjelskými sférami mikrosveta, anjelskými sférami zvuku a anjelskými sférami energií. V praktickej časti sme precvičovali anjelské veštectvo. V hlave sme vytvorili predstavu toho, čo chceme robiť a do toho ste pustili vplyv anjelských sfér. Pokiaľ predstava vydržala, tak robíme správne, pokiaľ sa predstava o budúcnosti strácala alebo menila na inú, tak je nesprávna. Môžete mať v pamäti predstavu seba a odhadnúť, ktoré orgány v tele sú choré. Nahodíte si predstavu a necháte do nej pôsobiť anjelské sféry. Pokiaľ sa predstava spevňuje, odhadli ste zdravotný správne. Pokiaľ sa stráca, tak odhad bol nesprávny.

Nasledovala ďalšia etapa, ktorá sa venovala opakovaniu predošlých zasvätení. Cvičiace osoby si nahodili detskú psychiku, vážnosť a úctu k anjelskej sfére. Chuť si nechať poradiť, chuť sa nechať chrániť alebo varovať pred nebezpečenstvom. Zasväcoval som každú prítomnú osobu a veštecky som každému oznamoval úroveň vzťahov a chuti podriaďovať sa rôznym druhom anjelov. Zasväcované osoby dostali ako pomôcku obrázky anjelských sfér a aktivizovali postupne jednotlivé druhy anjelských sfér. Postupne sme prezasvätili do anjelských sfér pierkových, anjel buniek, anjel kostí, anjel magma, anjel magnet, anjel mikrosveta, anjel orgánov tela, anjel meteoritov, anjel tŕstia, anjel živlov, anjel aury, anjel znakov, anjel snové, reiki anjel.

Poobede začalo hlavné zasvätenie do anjelských sfér minerálov. Vybratých bolo 12 historických zasväcovateľov, ktorí počas života vytvorili anjelské sféry minerálov a tieto po smrti danej osoby odišli do sveta mŕtvych. Každá zasväcovaná osoba tvorila pred sebou z kamienkov a klincov kultové objekty, ktoré dopomáhajú k lepšiemu prijatiu zasvätenia. Všetko bežalo v poriadku a celkovo bol k zasväteniu dobrý prístup.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ chcete dosiahnuť v tejto oblasti ezoterický pokrok, dajte sa zasvätiť. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám.

Záverom zverejňujem koordináty jedincov, ktorí vytvorili anjelské sféry. Ide o miesta, kde sú uložené ich pozostatky alebo boli spopolnení. Pre všetkých platí nasledovné: veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti siahajúca až do tela, psychika aj v dospelosti detská. Dyslektická koncentrácia na jednu činnosť a jeden objekt. V tomto prípade rôzne druhy minerálov. Po smrti anjelská sféra uvoľnená do sveta mŕtvych.

01. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Zbieral kamienky, dával ich do vreciek a vŕtal do nich dierky počas celého života. Vytváral anjelské sféry bielej hustoty.

02. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Vybrusoval ploché minerály a tvoril z nich umelecké obrazy celý život. Vytváral anjelské sféry diamantovej hustoty.

03. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,E). Robil čudesné operácie s kamienkami a jedol ich. Bol si vedomý toho, že jedol kamienky a nie cukríky. Niekoľkokrát operovaný. Zvláštny prístup spoznávania minerálov cez chuťové centrum. Vytváral anjelské sféry bielej hustoty.

04. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Čiastočne slepý a hmatom spoznával minerály a skaly. Zadné zrakové centrum prepojené na hmat. Možno hovoriť, že doslova videl cez končeky prstov.

05. Z oblasti Ď. východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D). Zbieral vybraté druhy kamienkov a vytváral si v skalách svoje svätyne, kde komunikoval s anjelskou sférou. Vytváral zlatú anjelskú sféru.

06. Z oblasti Arabský polostrov. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H). Vytváral anjelské sféry diamantovej hustoty. Venoval sa iba jednému meteoritu a drobným kúskom roztrúseným do okolia. Neustále ich ukladal podľa určitého rituálu, pripomínalo to tvorbu mandaly, pohybom sa prispôsoboval a dolaďoval na meteorit a jeho okolie.

07. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Vytváral hustotu anjelskej sféry diamantovej. Zbieral minerály opálu a predával ich brusičom.

08. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Vytváral pulzačnú anjelskú sféru. Robil čudesné sochy z kusov taveného skla v sklárni a zlepoval ich do určitého tvaru. Často plno krvi a fascinácia na ostrosť skla. Dynamizovanie aury okolo seba a jej energetické zahustenie.

09. Z oblasti S. Amerika Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Vytváral pulzačnú anjelskú hustotu. Vláčil skaly na hromady, veľké a ťažké, mal silné svalové pocity. Ako keby sa chcel zbaviť toho, čo v sebe počas života robil a to anjelskej sféry.

10. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Vytváral rôzne druhy anjelských sfér magickými rituálmi, ktoré násilne viazal do seba, čo považujeme za nebezpečný fenomén. Rozoznával rôzne druhy minerálov a z každého druhu robil zvlášť anjelskú sféru minerálov.

11. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,C). Neustále žil v ložisku železnej rudy a tu vytváral určité obrazce z minerálov a robil také pohyby a pozície, s ktorými sa dolaďoval na kamenné mandaly, ktoré vytváral. Vytváral pulzačnú anjelskú sféru.

12. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Vytváral priesvitnú anjelskú sféru. Neustále okolo kamenných ciest premiestňoval drvené kamene rôznej veľkosti.

V dnešnej dobe nemožno dosiahnuť určitú ezoterickú úspešnosť bez zasvätení, ktoré urýchľujú duchovný rast. Bežný človek nemá toľko času, aby sám bez zasvätení mohol dosiahnuť vrcholovú duchovnú úroveň.

Pridaj komentár