Veštectvo. Veštecké naladenie. Veštecké bioenergie. Mozoček. Miecha. Neuróny. Koža. Svaly. Postavička do mozočku. Automatická kresba. Tarotové veštectvo. Kineziológia. Silva kmitajúce veštectvo. Svaly, virguľa a veštecké tabuľky. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Nalaďujeme sa na veštecký výkon. Je potrebné sa najprv upratať bioenergeticky. Vo vnútri mysle si predstavíte vysávač a začnete v celom tele fyzicky odsávať bioenergie. Zosávate a v niektorých bodoch tela sa bioenergie strácajú. Týchto bodov je veľké množstvo. V nich sa v celom tele strácajú vlastné bioenergie. Uveríte, že tieto miesta sú choré miesta a v žiadnom prípade počas vešteckého výkonu o tom nezapochybujete. Na tento stav si zvykáte postupne a neustále ho stupňuje, no nesmiete zaspať a stratiť nad vešteckým výkonom kontrolu.

Potom je potrebné, aby ste v tenkom lúči zosali bioenergie veštecky ošetrenej osoby. Stačí ísť v predstave pred seba na miesto, kde sa veštecky ošetrovaná nachádza. Neustále zosávate čo najmenšie množstvo energie a tiež aj strácate. Teraz už neustále strácate vlastné, ale aj cudzie energie. Klasická ľudská bioenergia, bioenergia prírodného človeka, zvieraťa, sexuálna , náboženská, rezonančná. To, čo vo vás zostáva, sú informácie z veštecky ošetrenej osoby.

Pokračujeme koncentráciou do mozočka, ktorý je v zadnej časti hlavy. Predstavíme si tu postavičku veštecky ošetrenej osoby. Zo začiatku to budú cielene osoby, ktoré dobre poznáme. Až neskoršie sú to osoby menej známe. Postavička je matná a nejasná. Držíme ju v bodoch. Neustále máme správne nastavené bioenergie. K postavičke prisúvame určité pocity a predstavy. Na začiatok testujeme tri oblasti a to je zdravotný stav, psychický stav a morálny stav. K postavičke dávame pocity deštrukcie a potom pocity konštruktívnej a láskavej osoby. Zisťujeme, čo je veštecky ošetrovanej osobe v podobe postavičky bližšie, tak isto testujeme veštecky osobu na psychickú spôsobilosť. Teda z jednej strany duševne chorá osoba, z druhej strany osoba s normálnou psychikou. Potom postavičku testujeme na pocit chorobného organizmu a zdravého organizmu. Všetko si zapíšeme k nakreslenej postavičke na papieri, kde máme napísané jej meno, priezvisko, vek a miesto pobytu. Nepodceňujeme tieto skutočnosti, aby ste nediagnostikovali cudziu osobu.

Potom k mozočku pridáme veštecky naladenú miechu a postavičku dotyčnej osoby diagnostikujeme cez automatickú kresbu. U nečestného človeka je všetko začiarané a čierne. U dobrej osoby je všetko točivé a plné tvarov, ktoré sa podobajú kvetom. Pri zisťovaní zdravotného stavu sa objavujú hrubé čierne čiary v oblasti chorých orgánov. U zdravých sa nenachádzajú žiadne čiary. Potom diagnostikujeme psychický stav. Okolo postavičky sa dá nakresliť ďalšia postavička. Vyzerá to ako obrázok aury okolo živej osoby. Pri psychických poruchách sa vzďaľuje aurický obal od fyzického tela. Pri stabilnej psychike sa nedá obal odpojiť. Všetko pozorne zapíšeme.

Pokračujeme vo vešteckom výkone a to priamo v šedej kôre veľkého mozgu. K postavičke v mozočku sa vyjadrujeme ako sudca, lekár a psychiater. Výrok sudcu, konštatovanie lekára o zdravotnom stave a psychiatra o psychickom stave zapíšeme.

Pokračujeme vo vešteckom naladení pokožky a aurického obalu okolo fyzického tela. Vytvoríme postavičku anjela a pošleme ho testovať morálku, zdravotný stav a psychiku dotyčnej veštecky ošetrovanej osoby. Všetko posúdime a porovnáme, nejasnosti riešime v rámci vešteckého výkonu skúsených veštcov.

Nakoniec do vešteckého výkonu dostaneme svaly svojho tela. Spravíme kineziologický test. Dotyčnej osobe navrhneme vypiť fľašu kyseliny sírovej. Sledujeme, čo sa stane s postavičkou. Buď stuhne celá postavička, alebo odkväcne a oslabne. Potom zoberieme do ruky virguľu. Pokiaľ veštecky ošetrená osoba pri zlom tuhne, tak nevhodné je všetko, pri čom tuhne. Virguľa nepôjde na políčko a nehýbe sa. Pokiaľ kineziologicky reaguje na zlé slabosťou, tak tým smerom, ktorým sa virguľa rozbehne, je všetko negatívne a naopak, tam, kde nechce ísť, sú dobré veci pre veštecky ošetrovanú osobu.

Pridaj komentár