Energia pyramíd. Jedinečná energia. Maketa tvaru Cheopsovej pyramídy. Objekt položený do pyramídy. Minerály. Magnet. Fosília. Pyramída a liečenie. Pyramidálny tvar a dračie žily v zemskom podloží.

Budem sa tu venovať premosteniu ľudskej psychiky na potenciálne energetické vplyvy, ktoré sa objavujú vo všetkých pyramidálnych maketách.

Existujú liečitelia, ktorí si vybudovali pyramidálne tvary a používajú ich na liečebné účely. Dotyčná osoba si môže ľahnúť pod pyramídu a tu môže by liečená. Niekedy si pod pyramídu dá iba časť tela. Veštecky na diaľku však zisťujem, že účinnosť terapeutických a liečivých zásahov je príliš malá. Úspešnosť liečby sa zvyšuje, keď sa do pyramídy vkladajú minerály, kovy a iné liečivé látky. No prekvapujúco dobré výsledky sa dosahujú vtedy, keď sa liečená osoba umiestni na jednu vonkajšiu stranu pyramídy, najlepšie medzi dve pyramídy. Teda efektivita úspešnej liečby pyramídou vyžaduje posunúť liečenú osobu pred pyramídu a najlepšie dať pyramidálny tvar po stranách liečenej osoby. Tu sa spájajú dva zaujímavé poznatky rituálov a obradov zo starobylého Egypta, kde sa celá pyramidálna ritualistika odohrávala nie v pyramíde, ale pred pyramídou z jednej strany.

Pokiaľ sa necháte ovplyvňovať priestorom v strede pyramídy, tak sa vaše bioenergie dostávajú viacej do vešteckého výkonu. Teda tvoria sa určité energie, ale nejde to do liečiteľských výkonov, skôr do vešteckých výkonov.

Naopak, posunutie človeka vedľa pyramídy vedie dotyčnú osobu do liečebného výkonu. Teda premiestnenie osoby pre pyramídu má dobré liečivé efekty.

Zaujímavé je použitie tvaru pyramídy pri prútkarských schopnostiach, kde sa malá maketa pyramídy použije na určité veštecký výkony, ale za určitých okolností aj na liečebné zásahy. No muselo by sa vedľa seba zavesiť niekoľko malých pyramíd, prípadne sadou niekoľkých pyramíd chodiť výhradne po stranách chorej osoby.

Nás v prvom rade budú zaujímať možnosti nácviku tohto fenoménu na základe cvičení Reiki aj s tým, že by sme vytvorili určitý ucelený systém Reiki.

Samozrejme, že je potrebné mimoriadne pozorne preskúmať tento fenomén jednak z hľadiska vešteckých potencií a jednak z potencií liečiteľských. Problematická je oblasť egyptskej kultúry, pretože Egypťania mumifikovali telá vtedajších kňazov a informácie úplne znehodnotili. Dajú sa získať iba informácie z miesta, kde sa to dialo. Chýba kontakt cez informačné pole mŕtvych Egypťanov. Bude sa musieť postupovať praktickými skúsenosťami.

Pridaj komentár