Koncentrácia na fyzické orgány. Zmyslové centrá mozgu. Prienik do neurónových oblastí. Veľký mozog. Stredný mozog. Mozoček. Miecha. Brušný mozog. Svalové platničky. Nervové ganglie na rôznych miestach tela. Prenik do neurónov psychický. Prenik do neurónov fyzický. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj nahrávky.

Pokračujeme v nácviku fyzickej Silvovky. Ide o jedinečný systém prieniku svojho ja do oblastí neurónov šedej kôry veľkého mozgu. V anatomickom atlase si nájdete jednotlivé neurónové oblasti. Ide o oblasť šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, predĺženej miechy, ktorá ide zo stredného mozgu a pokračuje v stavcoch miechy. Má tvar dlhej ceruzky a ide z hlavy až po kostrč. Potom tu máme brušný mozog, ktorý sa nachádza v hrubých a tenkých črevách, ďalej sú tu svalové platničky, ktoré sú vo svaloch. K tomu všetkému treba pridať nervové ganglie pri každom orgáne tela a hlavne okolo miechy.

Hlavným cieľom je intenzívna koncentrácia do týchto vymenovaných oblastí. Dýchanie je čo najviac utlmené. K tomu nehybnosť a pocit odpadnutia. Koncentrácia ide do oblasti neurónov. V prvom rade pridávame ku koncentrácii spomienky na farebné blikajúce energie. Tieto pomocou koncentrácie meníme podľa toho, kde sa koncentrujeme. K tomu po určitom čase pridáme koncentráciu na určitý druh hudby. Kde sa koncentrujeme v tele, tam meníme rytmus hudby. Záleží na počte úderov za sekundu. Potom sa koncentrujeme do jednotlivých častí tela v pocite kmitajúceho vysávača alebo mixéra. V každej časti tela inú intenzita vibrovania.

Pokračujeme vo fyzických technikách prieniku do neurónových oblastí, ktoré si predstavujeme ako 3 až 7 vrstiev pavučín a pavúčikov. Otvoríme dlaň a prstami tlačíme a zároveň vibrujeme. K tomu pridávame postupne koncentráciu do neurónových oblastí v celom tele. Do neurónov prenikáme aj počúvaním rezonančnej hudby. Nájdeš v prednáškach MP3 – Rôzne. Tak isto sa dá do neurónových oblastí prenikať pomocou blikajúcich okuliarov. Všetko smeruje k tomu, aby sme sa aktívne usadili v neurónoch celého tela.

Pokiaľ sme sa usadili v neurónoch mozgu, je čas začať preliečovať celý organizmus. Fyzické ruky pred sebou rozkmitáme a potom ich prikladáme na jednotlivé oblasti tela. Rozkmitané prsty preniesli kmitajúci pohyb do neurónov. Tak isto kmitajúce prsty rozvibrovali aurický obal okolo tela, ktorý je plný bioenergií a molekúl vzduchu . Aj z tohto aurického obalu preniká energia do liečeného orgánu. Takto neustále kmitáme, šúchame si ruky a preliečujeme si jednotlivé orgány tela.

Pridaj komentár