Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie. Biomagnetické energie. Bioelektromagnetické energie. Magmatické štyri energie. Sugerácia ťažkej práce. Cvičenie harmónie. Posun vedomia 6 000 km do jadra Zeme. Znaky. Drôtiky. Sugerácia chorobnosti. Autopilot zdravia. Vnútorný priestor. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v rozvoji Reiki umenia práce s vlastnými bioenergiami a bioenergiami zo živých zdrojov. Tak isto pribudla práca s magmatickými energiami. Všetko spracúvame v štyroch Reiki centrách. Prvé centrum je v šedej kôre predného mozgu. Ide o časť, ktorá je na konci obočia na jednej aj druhej strane tváre. Druhé centrum je v spánkových lalokoch a nachádza sa dva centimetre nad ušami. Tretie centrum sa nachádza v mozočku, ktorý je pod zadným zrakovým mozgom. Má veľkosť rozrezanej tenisovej loptičky. Tu sú dve centrá na jednej aj druhej strane. Posledné štvrté centrum je uložené v brušnom mozgu. Nájdete ho intuitívne v stene hrubého a tenkého čreva. To sú štyri centrá, kde sa budeme postupne koncentrovať a pracovať.

Koncentráciou aktivizujeme tieto centrá a začíname tvoriť vlastné bioenergie. Pomôžeme si znakmi na tvorbu vlastnej bioenergie. Vytvorenú bioenergiu rozvádzame po celom tele. Neustále si predstavujeme, že robíme extrémne ťažkú prácu. Tak isto si predstavujeme, ako znaky dýchajú. Do vnútra ide sugerácia určitej chorobnosti a túžba, aby sa v prípade chorobnosti bioenergie aktívne tvorili.

Pokračujeme v postupnej koncentrácii do energetických centier. Tentokrát vytvárame vlastné energie, ale hlavne zosávame bioenergie z iných vzdialených živých zdrojov všetkého druhu. Zosávame to špeciálnymi znakmi, kde nesmie chýbať krúžok, aby bioenergie neodchádzali. Pokračujeme ďalej ako pri tvorbe vlastných bioenergií.

Vytvorené vlastné, ale aj zosaté bioenergie kumulujeme postupne v niektorom orgáne tela. Energia do tohoto orgánu prúdi z dôvodu nie liečenia, ale pretvorenia na inú energiu, ktorou potom preliečujeme organizmus. Takto prejdeme všetky orgány. Teda každé miesto a každý orgán sa môže stať zdrojom špeciálnej liečivej energie.

Nasleduje cvičenie, ktoré naväzuje na tvorbu vlastných bioenergií, ale aj na zosávanie živej bioenergie. Tentokrát v energetických štyroch centrách vytvárame predstavu magnetu. Dokonca sem na tieto miesta prikladáme skutočné magnety. Použijeme špeciálne obrázky, kde vlastné, ale aj zosaté bioenergie magnetizujeme pomocou predstavy práce magnetu. Vytvárame biomagnet, v ktorom prúdia bioenergie. Znovu preliečujeme celý organizmus ako na začiatku tohto článku.

Pokiaľ sa vám podarilo vytvoriť stav biomagnetov v štyroch centrách, tak môžete energiu biomagnetu preháňať cez jednu aj druhú ruku, prípadne nohy. Máte pocit a predstavu, ako bioenergia preteká z jednej ruky do druhej. Znovu sa preliečujete ako na začiatku tohto článku.

Posledné cvičenie je cvičenie dokonalej harmonizácie fyzického tela. Koncentráciou prechádzate ľavú a pravú časť tela, čo je vpravo je aj vľavo, čo je vpredu je aj vzadu, teda dokonalá harmónia. Potom vlastné, ale aj zosaté energie začnete cez nohy tlačiť do stredu zemského jadra. Máte pocit baníckeho výťahu. Zároveň sa pozeráte na štyri magmatické znaky a usilujete sa naviazať na tieto energie Zeme. Zároveň sa preliečujete.

Pridaj komentár