Psychické problémy. Programovanie uzdravenia. Opísanie svojho stavu. Zapísanie neštandardného psychického stavu. Intenzita. Priebeh. Vývoj v čase. Vhodná terapia.

Pokračujem v sérii článkov, ktoré majú pomôcť meditujúcim, pokiaľ sa dostanú do psychických problémov spôsobených meditáciou. Tak isto tento článok môže pomôcť tým, ktorí už duševné problémy majú. V zásade sa po niektorých meditáciách objavujú zvláštne duševné stavy, ktoré treba dodatočne zvládnuť a vhodným spôsobom ošetriť. Pokiaľ meditujete a vyskytnú sa psychické problémy, tak priebeh zlého psychického stavu nie je tak silný ako pri zlých psychických stavoch, ktoré sa rozvinuli spontánne a nečakane. Niektorí meditujúci postavia svoj ezoterický rast rovno na patológii a vlastnej chorobnosti. Veštica využíva na veštenie svoj poškodený zrak, iná veštica veští cez svoje choré srdce. Iný veštec pracuje cez svoje choré svaly. Iný veštec veští cez chorú miechu a používa techniku automatickej kresby. Niektorí energetickí liečitelia liečia vďaka ketanáznym stavom porušenia tvorby bioenergie. Je mimoriadne zlé a až nebezpečné postaviť svoje veštecké a liečiteľské schopnosti na skrytej patológii a chorobnosti. Môže a stať, že práve takýmto konaním sa rozvinú čudné psychické stavy.

Pokiaľ ste sa dostali do neštandardných psychických stavov, tak je napríklad možnosť zahájiť svoje terapie tým, že navštívite psychológa alebo psychiatra. Tak isto je vhodné dať si preveriť zdravotný stav. Je tu vždy možnosť, že vaše psychické problémy majú fyzický základ. Môže ním byť poškodenie niektorej časti tela. Preto je vhodné podstúpiť rôzne vyšetrenia, aby sa táto možnosť vylúčila. Zlý psychický stav môžu spôsobovať zápalové procesy, zlyhávajúci orgán, odumieranie časti miechy alebo mozgu, zle fungujúce hormonálne žľazy a tiež rôzne druhy nádorov. Preto je rozumné previesť všetky možné vyšetrenia. Pokiaľ sa nepotvrdí žiadne výrazne fyzické poškodenie, tak je problém na psychickej úrovni a je nutné zlý psychický stav zvládnuť pomocou vhodných terapií, ktoré tu postupne popisujem.

Jedným z dôležitých terapeutických postupov je pre psychického pacienta zapisovanie svojich psychických problémov. Dotyčný si založí evidenciu svojich duševných stavov. Vždy, keď príde k určitému neštandardnému psychickému stavu, tak si tento stav zapíše. Zapisuje si aj vtedy, keď sa cíti sa štandardne. Potrebné je zapísať deň a hodinu zlého psychického stavu. Psychický pacient sa naučí zapisovaním aj lepšie popísať svoje pocity a tiež ich dokáže lepšie vyjadriť. Keď napríklad ide na kontrolu k lekárovi, tak má k dispozícii dostatočnú evidenciu s určitým presným popisom. Ďalej takáto evidencia umožňuje, aby si chorá osoba mohla vyhodnotiť, či sa počet neštandardných stavov zvyšuje alebo znižuje. Keď si chorá osoba zapíše zlý psychický stav, tak sa aj usiluje, aby tento stav určitým spôsobom ubrzdila a nedovolila ho rozvinúť. Prípadne sa usiluje o to, aby zlý psychický stav nenastal. Do zápisu o neštandardnom stave zapíše aj terapiu, ktorú previedla na zvládnutie svojho psychického stavu.

Tak isto si psychicky chorá osoba zapisuje, aké terapie robí a ako vo svojich terapiách napreduje. Zapisovanie môže slúžiť aj na programovanie chuti zvládnuť neštandardné správanie. U niektorých duševne chorých osôb dochádza k skresľovaniu vlastného psychického stavu buď tým, že svoj psychický stav dramatizujú, alebo ho zľahčujú. Teda presná a podrobná evidencia umožňuje reálny pohľad na psychický stav.

Osoba, ktorá si vedie evidenciu, sa na pravidelných stretnutiach s terapeutom venuje hodnoteniu svojho stavu a spôsobu postupu. V rozhovore sa učí základom psychológie a silne si uvedomuje, čo je štandardné a čo neštandardné správanie. Duševne chorá osoba sama žiada svojho terapeuta, aby dostávala takú formu terapií, ktorá sa dá dodatočne aj fyzicky kontrolovať. Až neskoršie žiada úlohy, ktoré terapeut už nemá možnosť skontrolovať. Pokiaľ psychicky chorá osoba nedokáže pracovať sama, tak pracuje s terapeutom alebo sa nechá hospitalizovať, pracuje v špeciálnom režime a špeciálnom prostredí.

Celkovo zapisovanie neštandardných stavov je mimoriadne vhodná terapeutická pomôcka v prípade, že chorá osoba dokáže na svojich psychických problémoch pracovať samostatne a zodpovedne.

Pridaj komentár