Veštectvo liečiteľské. Veštectvo astrálne. Veštectvo aurické. Veštectvo stavov klinickej smrti. Veštectvo špiritistické. Veštectvo objektov v aure. Veštectvo objektov v aure po zasvätení. Veštectvo snové. Veštectvo senzibilné. Veštectvo echolokačné. Veštectvo sexuálne. Veštectvo znakové. Veštectvo hypnotické. Veštectvo sugeratívne. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Veštectvo liečiteľské. Ide o veštecký stav, pri ktorom sa operuje výhradne zo spomienok. Ošetrujete veštecky seba. Teda si vyberiete zo spomienok obrázok seba a k tomu dáte obrázok srdca. Potom sa usilujete zo spomienok pridať k spojeným obrázkom seba a srdca obrázok zdravého alebo chorého srdca. Obrázok alebo pocit chorého srdca vyberiete zo spomienok. Rozhoduje sa, ktorá spomienka sa dá spojiť s obrázkom srdca a vašej osoby. To je najjednoduchší spôsob vešteckého výkonu. Tomuto sa hovorí nepriame veštectvo.

Veštectvo astrálne. Ide o vešteckú techniku, pri ktorej prenikáte do neurónových oblastí a to do veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Tu v neurónových oblastiach zisťujete, ako sú neurónové oblasti naladené. Znovu všetko výlučne prebieha na základe predstáv seba zo spomienky. Fotografia seba a spomienka na neurónové oblasti a nie vytváranie fantázie. To zabezpečuje nízkoenergetický prienik do vlastných neurónov a potom prisúvanie určitých vhodných spomienok na základe vzoru vešteckých výkonov Sašu Puebla do astrálnej roviny. Treba aplikovať a využívať na zisťovanie procesov v neurónových oblastiach.

Veštectvo aurické. Ide o veštecké výkony, ktoré nie sú založené na priamom videní aury, ale na nepriamom videní na základe spomienok uložených v neurónoch. Znovu si vyberiete fotografiu svojej osoby zo spomienok. Túto spomienku spojíte so spomienkou videnia nakreslenej aury v niektorej knižke o aure. Spojíte tieto dve predstavy. Spolu sa spoja iba vtedy, pokiaľ spomienka na auru bola zo spomienok vybratá správne. Teda v spomienkach treba mať zálohu rôznych obrázkov tvaru aury. Ten, ktorý je pravdivý, sa dá nasadiť na spomienkovú fotografiu vo vašej mysli. Žiadne fantázie netreba tvoriť.

Veštectvo stavov klinickej smrti. Ide o vešteckú techniku, pri ktorej sa naučíte prenikať do neurónových zón, ktoré prešli klinickou smrťou. Vo vašom prípade si nasugerujete a uveríte, že ste prežili klinickú smrť. Potom sa vám neurónové oblasti preskupia trochu inak a otvorí sa vám cesta do náboženských rovín, ktoré sú plné božstiev. Znovu sem prenikáte na základe spomienok a obrázkov klinickej smrti, ktoré si pamätáte a tiež spomienka na klinickú smrť. Spomienky spojíte s foto vlastným a obrázkom zo spomienok o veľkom mozgu.

Veštectvo špiritistické. Je špeciálna technika, pri ktorej sa naučíte komunikovať s informačným poľom mŕtvej osoby. V spomienkach vyhľadáte predstavu o koncentrácii do šedej kôry veľkého mozgu alebo nad hlavu vo všetkých smeroch. Pokiaľ takúto spomienku nemáte, tak ju doslova zmontujete z iných spomienok. To sa môže bez použitia fantázie a vytvárania predstáv v hlave z energií. Tu sa do šedej kôry prirodzene skoncentrujete cez spomienky a zosajete si na povrch z hrobového miesta, kde sú kosti, informačné pole mŕtvej osoby. Zosajete iba do 90 percent z toho, čo dotyčná osoba prežila. Zároveň musíte použiť fantáziu a v mozgu mať súčasne dva stavy; jedno sú spomienky s nápismi mŕtvych osôb a zároveň mať fantázie okrasných kvetov a tak vytvoriť silné energetické pole, ktoré tlačíte na diaľku do hrobového miesta. Aktivizujete informačné pole mŕtvej osoby a zosávate všetko na šedú kôru veľkého mozgu. Nie do seba. Informačné pole mŕtvej osoby spojíte spomienkami na nápisy na hroboch a začnú sa vám aktivizovať určité predstavy v spomienkach, ktoré hovoria o tom, kto to bol za života a čo žil.

Veštectvo objektov v aure. Ide o špeciálny veštecký výkon, pri ktorom si musíte triezvo a reálne nasugerovať, že máte poškodené nervstvo a dobrou sugeráciou sa skutočne v aure vytvorí objekt, ktorý bude obsahovať informácie o vašich schopnostiach. Potom si spomeniete na vlastné foto a mydlové bubliny. Snažíte sa spojiť foto vlastnej osoby s bublinou zo spomienok. Kde sa vám ju podarí vložiť, tam sa nachádza objekt v aure.

Veštectvo objektov v aure po zasvätení. Špeciálna technika na vnímanie objektov po zasvätení. Spomeniete si na zasvätenie a požiadate, aby ste mohli objekty v sebe vnímať. Do obrázkov zo zasvätenia vložíte predstavy objektov zo spomienok, ktoré budú dobre charakterizovať ich tvar a veľkosť. Objekty v aure sa rozbehnú a aktivizujú vám v mozgu určitý tvar a veľkosť objektov.

Veštectvo snové. Do snov alebo snového vedomia prenikáte na základe snových spomienok a predstáv spánku. Rovno sa dostanete do snovej pamäte, kde zase všetko vnímate na základe vybratia vhodných spomienok zo snov o dotyčnej osobe.

Veštectvo senzibilné. Tu kombinujete spomienky na vlastné foto a fantáziu o sebe. Zároveň ide fantázia a silná energia a k tomu ide klasický veštecký výkon zo spomienok. Čím aktívnejšie fantázie a energetické stavy, tým účinnejší veštecký výkon.

Veštectvo echolokačné. Ide o špeciálnu techniku, pri ktorej vložíte do hlasiviek fantáziu o sebe a zároveň vložíte veštecký výkon zo spomienok. Do všetkého vložíte vhodné zvuky zo spomienok a fantázie. Energiu so zvukom vydáte cez zatvorené ústa na objekt v druhej miestnosti za stenou. Energia sa odrazí a vyvolá v pamäti určitú spomienku. Dotyčná spomienka je objekt za stenou.

Veštectvo sexuálne. Je špeciálna veštecká technika, pri ktorej sa preladíte na sexuálne pocity a sexuálne chute. Spomeniete si na seba v erotickom rúchu výhradne v spomienkach a k tomu pridáte zo spomienok obrazy a pocity, kde sa nachádzajú v ľudskom tele sexuálne centrá a ďalšie náležitosti okolo sexuálnych aktivít v ľudskom tele. Bližšie v Sexuálnej škole a Tantra sekcii. Tak isto je dobré zvládnuť aj vytváranie sexuálnej fantázie, ktorá produkuje silné sexuálne energie.

Veštectvo znakové. Pri tomto druhu vešteckých výkonov si na seba spomeniete z fotografie a zo spomienok na rôzne druhy čiar a písaného textu robíte veštecký výkon na základe niečoho ako grafológia. Spomeniete si na určitú osobu zo spomienok a k tejto spomienke pridáte spomienky rôznych vhodných čiar, bodov a geometrických tvarov. Veštecký výkon potom robíte nie zo spomienky na danú osobu, ale intuitívnych čiar, bodov a tvarov.

Veštectvo hypnotické. Pri hypnotickom veštectve pracujete metódami zo spomienok, ale k týmto bežným spomienkam pridávate spomienky na rôzne druhy hypnotických techník, ako je pozeranie sa na kyvadlo. Spomienka, ako ste padali dozadu, ako ste niekedy niečo počítali, ako niečo bliká, kmitá a vibruje. Veštecký výkon sa robí potom v hlbších psychických rovinách. No vždy zvážte hĺbku hypnotického stavu, aby ste sa neprepadali do stavu, keď už nedokážete kontrolovať, čo robíte, alebo nedokážete robiť, čo chcete. V tomto prípade veštiť.

Veštectvo sugeratívne. Ide o klasické veštenie zo spomienok, pri ktorom si nasugerujete zo spomienok rôzne druhy chorobnosti a na čas veštenia tomu uveríte. To má priaznivý vplyv na veštecký výkon a snaží skopírovať stav neškolených veštíc a astrológov, ktorých veštecké výkony sú robené na základe skutočných chorobných stavov.

Ešte si treba uvedomiť možnosť robenia vešteckých výkonov nielen zo spomienok z bežného dňa, ale je tu možnosť pracovať aj so snovými spomienkami a montovať vhodné spomienky navzájom. Hĺbka vešteckého výkonu sa stupňuje. Ešte exotickejšie je pracovať na základe spomienok z informačných polí mŕtvych ľudí. No toto už vyžaduje špiritistické skúsenosti a touto metódou pracovať v šedej kôre veľkého mozgu.

Nakoniec sme precvičovali veštecké výkony na základe objektov vešteckého zasvätenia. Z objektov zasvätenia sme získavali informácie o vešteckých postupoch. Zasvätenie je špeciálny druh vešteckých výkonov, pri ktorých sa skopírovali do aury zasvätenej osoby objekty, ktoré veštec alebo astrológ počas života tvoril vo vlastnej aure a to na základe rôznych poškodení nervstva v tele. Objekty sa skopírujú špeciálnymi technikami do aury a odtiaľto potom môžu aktívne pôsobiť do vnútra zasvätenej osoby. Zasvätenej osobe objekty odovzdávajú skúsenosti a pomáhajú pri vešteckých výkonov. Zasvätená osoba môže dostať do aury množstvo veštecky ladných objektov od tých najlepších historických zasväcovateľov. Tým sa veštcovi zasvätencovi dostane tých najlepších učiteľov celej histórie ľudstva. Objekty totiž obsahujú osobné skúsenosti historických zasväcovateľov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.