Písmenkové meditácie. Zvieracie stopy. Ľudské stopy. Vývoj ľudskej ruky a vývoj ľudského vnímania sveta. Laba pračloveka. Ruka prírodného človeka. Mágia prírodného človeka. Magický rituál. Rituál telom, rukou končekmi prstov. Zápis magického pohyby čiarou. Talizman. Egyptské hieroglyfy. Priestor hrobky. Obrázky. Zjednodušenie obrázkov. Zjednodušenie s ďalším obmedzením tvarmi a veľkosťou tlačených písmen abecedy. Ďalšie obmedzenie a ešte silnejšia abstrakcia iba číslicami od 0 po 9. Sila stotožnenia. Magický zápis rituálu. Zasvätenie a objekty mágie v aure pomáhajú. Magický rituál a lepšie ovládnutie a pochopenie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme aktívne v prenikaní do tajomstiev písmenkovej meditácie. Zahrňujeme sem jednak teozofiu, ale aj kabalu. No poďme pekne po poriadku. Už dlhé roky sa venujem štúdiu dejín lingvistiky, ktorá pojednáva o vývoji písma a jeho uplatnení. Zaoberal som sa svetovými písmami ako je hebrejské písmo, tibetské písmo, indické písmo, arabské písmo, egyptské hieroglyfy, klinové písmo, latinka, grécke písmo, runové písmo, aztécke písmo. K tomu som robil základné meditačné písmená, aby som si vytvoril základný návyk na písmenkovú meditáciu. Usiloval som si vytvoriť k písmu iný prístup, ako má dnešné ľudstvo. Tak isto som študoval literatúru o kresbách jaskynných ľudí a prvých pokusoch spraviť základy písma.

Zisťoval som a študoval patologické prejavy tých, ktorí sa v histórii ľudstva aktívne venovali znakom, geometrii a písmu. Zistil som vešteckými výkonmi, že dotyční boli prevažne dlhodobo usadení psychickými výkonmi v mozočku a keď boli, ako sa hovorí, dobrí, tak mali zhrubnuté alebo zdvojené kosti. Prípadne inak zdeformované.

V poslednom období som podrobne preskúmal aj s ďalšími meditujúcimi historické informačné polia tých, ktorí sa venovali znakom, geometrii, matematike a písmu a zároveň mali určitým spôsobom poškodenú nervovú sústavu. To umožňovalo, aby vytvorili v aure objekty, ktoré obsahujú poznatky a skúsenosti z ich aktivity v danej oblasti.

Previedol som samozasvätenie a objekty z ich odkazu som si uložil do aurického obalu mozočku. Aurický obal má lúčovitý tvar a ide asi 5 centimetrov nad povrch tela. Pod aurickým obalom tu rozumieme energie okolo ľudského tela, ktoré sa strácajú a neustále dopĺňajú. Nasledovalo konečne to, čo mi dovolilo do písmenkových meditácií preniknúť, ako sa patrí.

V prvom prieniku som pochopil, ako sa vlastne niekedy robila teória ezoteriky. Teda každý ezoterický obrázok musí prejsť určitým zjednodušením. Nakreslite si obrázok vtáka, ako sedí na jednej nohe. Obrázok je nakreslený ako fotografia sediaceho vtáka na jednej nohe so zobákom. Zobák je otočený doľava. Snažím sa ho v prvej etape zjednodušiť. Teda kreslím tvar, ktorý sa podobá písmenu S, ale je otočené naopak, doprava. Pod prvým oblúkom robím malý krúžok, ktorý symbolizuje oko. Pod druhým oblúkom v spodnej časti pridávam čiarku. Je to dostatočné zjednodušenie, ktoré dovoľuje abstrahovať obrázok na jednoduchší, s ktorým sa moja psychika môže lepšie zaoberať rozumovo a pochopiť, o čom je. Môžem postúpiť ďalej a určiť si, že už zjednodušený obrázok zjednoduším na základe tvarov veľkých písmen abecedy. Použijem na to napríklad veľké písmeno O, hore dám menšie písmeno o ako oko a dole písmeno I ako nohu. Znovu som dosiahol ešte hlbšiu abstrakciu ako doteraz. Môj mozog to bude môcť pochopiť ešte hlbšie. No zájdem na najhlbšiu rovinu a poviem si, že obrázok vtáka vyjadrím iba desiatimi písmenami abecedy a ničím iným. Ešte hlbšia abstrakcia a ešte hlbšie premýšľanie nad podstatou veci. Na pomoc prišla matematika. Abstrakciu vtáka z písmen abecedy zabstrahujem číslicami. Použijem na to veľkú číslicu 1 a pred ňu dám dve malé nuly – oo1. Dosiahol som najhlbšiu možnú abstrakciu a možnosť uchopiť sa určitej oblasti ešte logickejšie a hlbšie. To je prvý príklad abstrakcie nasadený do ezoteriky s cieľom cez teóriu preniknúť do ezoteriky čo najhlbšie.

Potom je tu iná oblasť uplatnenia. Mám špeciálny rituál, kde použijem mach, jablká a kôstky zo sliviek. Magický rituál má pôsobiť na šťastný osud. Všimol som si, že pri tvorbe takéhoto rituálu sa robí určitý pohyb a ja som tento pohyb zakreslil jednou krivolakou čiarou a to tak, že som neznížil účinnosť predchádzajúceho rituálu vykonaného fyzickými objektmi. Tento pohyb, ktorý som nakreslil, som podrobil ďalšiemu magickému rituálu. Tento rituál pripravili magické objekty, ktoré som obdržal pri zasväteniach do aury. Magický rituál dostal individuálny rozmer a zároveň dosiahol vyššiu účinnosť. Magický rituál z objektov som previedol do magickej kresby talizmanu. Tak isto magický zakreslený pohyb môžem lepšie pochopiť abstrakciou zjednodušovania. Alebo zakreslený magický rituál v podobe čiary alebo geometrického tvaru môžem magicky upravovať a dosahovať väčšiu účinnosť ako doteraz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.