Zvuková ezoterika. Myseľ slepca. Zvuky. Hlasivky. Spev. Spomienky. Magmatická echolokácia. Energetická echolokácia. Energie. Zmyslové centrá. Blok na zrakové spomienky. Hmat a sluch. Veštectvo slepca. Senzibilita slepca. Spomienky na hmat a zvuk. Fantázia na hmat a sluch. Tvorba bioenergie. Dve hlasivky. Dýchanie. Rytmus. Tón. Energetická echolokácia. Energia a hlasivky. Etymológia zvuku písmen. Zasvätenie. Objekty zasvätenia. Objekty spracovávajú zvuky. Mágia zvuku. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme ešte stále v základom výcviku zvukovej ezoteriky. V prvom rade sa usilujeme o to, aby sme sa skoncentrovali do šedej kôry veľkého mozgu. Začínajúci sa koncentrujú nad hlavu. Pokročilí sa koncentrujú priamo na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Tu využijeme zmyslové centrá, ktoré spracovávajú zmyslové podnety. V žiadnom prípade sa nepoužívajú na koncentráciu do vnútorného sveta vo fyzickom tele a do aurického obalu oči, sliznica nosa, ušné bubienky, končeky prstov a povrch jazyka. Tieto zmyslové senzory sú utíšené a blokované. Meditačné výkony sa robia cez povrch šedej kôry veľkého mozgu. Tu sa dajú rozvinúť vhodné veštecké schopnosti. V zásade treba pracovať pri vešteckých výkonoch zo spomienok a nedovoliť, aby pracovala voľná fantázia, vytváranie a pretváranie spomienok. Neustále si spomínate, ako ste cvičili zvukovú ezoteriku minule. Môžete spomienky navzájom kombinovať a strihať, deliť a spájať. Kto je zdatnejší, ten má spomienky kompletne plastické, priestorové a pohybové. Vtedy to robíte správne, keď sa cítite ako vyhasnutá sopka. Všetko je tiché a nízkoenergetické. Do tela spomienky prenikajú samé.

V tomto prípade sa zablokujú spomienky zrakové a robíte postupne všetko preto, aby sa zrakové spomienky nevynárali. Teda usilujete sa o stav mysle slepca od narodenia. Prevládajú spomienky zvukové a hmatové.

Pokiaľ sa však chcete preliečovať a tvoriť množstvo energií z chemických pochodov, potom treba otvoriť fantáziu a mať ju prebujnenú ako umelecký sochár. Teda si predstavujete, čo bude zajtra. V žiadnom prípade nepoužívate spomienky. Teda predstava toho, čo bude bez spomienok vedie k energeticky bohatej produkcii. Samozrejme že nejde o obrázkovú podobu fantázie, ale o zvukovú a hmatovú fantáziu.

Je tu možnosť aj kombinovaného stavu a to je stav, kde časť mozgu ide zo zvukových a sluchových spomienok bez fantázie. K tomu sa čiastočne vytvárajú aj fantázie toho, čo bude, bez použitia spomienok. Vzniká kombinovaný stav, pri ktorom sa stávate senzibilom, ktorý sa naučí vnímať energetické napätie vlastných energií.

Veštecký stavom zo spomienok a energetickými fantáziami o budúcnosti prenikáte do celého tela a zvlášť do hlasiviek hrdle. O hlasivkách nemáte samozrejme obrazovú podobu, ale iba zvukovú a hmatovú. Uvedomujete si, že hlasivky sa skladajú z membrán a cez hlasivky prúdi vzduch, ktorý nadychujete a vydychujete. Hlasivky sa stávajú základným nástrojom slepeckej ezoteriky. Môžete sa naučiť hlasivky využívať podobne ako spevák, ktorý si školil hlas. Samozrejme, že teraz je to školenie šamanské. Ide o špeciálne využitie hlasu na hypnotické techniky, liečivé účinky a metódy terapie. Vtedy sa používajú otvorené ústa a hlas v podobe zvukov ide do priestoru pred vami.

No je tu aj možnosť použitia hlasu šeptaním alebo vo vnútri seba potichu bez otvárania úst a perí. Koncentrácia bez použitia obrazov ide do hlasiviek. Spomienky a fantázie sa presúvajú do hlasiviek. Hlasivky so zvukmi z premýšľania sa energetizujú vlastnými energiami, energiami zo živých objektov, energiami magmatického poľa zeme. Zároveň do hlasiviek intuitívne posúvate kombinácie rôznych písmen a slov. Tu sa dajú účinne využiť objekty zasvätenia, ktoré spracovávajú zvuk. Vytvoríte si v hlasivkách o sebe pocit zo zvukov vášho hlasu a hmatu na povrchu tela. Potom požiadate objekty, aby vám vybrali alebo pozmenili zvuky písmen a slov, ktoré chcete použiť. Z hlasiviek ide energia, ktorá je naplnená zvukmi rôzneho druhu. Preliečujete sa alebo robíte do seba duchovnú cestu. Prípadne robíte vhodné terapie.

Potom je tu ďalšia možnosť a to je energetická echolokácia. Z hlasiviek tlačíte energie do priestoru pred seba alebo voči orgánom. Potom sa naučíte vyslať zhustenú energiu do priestoru. Energia sa odrazí napríklad od stoličky, vráti sa do vášho organizmu a musí vám naskočiť spomienka na stoličku. Tak sa môžete naučiť niečo, čo sa podobá na echolokačné schopnosti zvierat. No zvieratá používajú zvuk a človek použije kombináciu zvuku a energie. Ďalej je tu ďalšia echolokačná schopnosť cez magmatické energie jadra zeme. Napojíte sa na magmatické energie zeme a preniknete cez ne do miestnosti a tiež máte spätný odraz na hmatovo sluchové spomienky. Tým môžete veštecky ošetrovať, čo sa v miestnosti nachádza.

Na záver sme do hlasiviek napúšťali etymologické výrazy. Ide o zvukovú podobu určitých označení, ktoré vznikali v histórii ľudstva. Ide o zvukovú podobu slov AMARE, MARE, AMARUS, ROMA AMORE MON MONOS, MON SOL, ADAM, ADAMA, HOMO, HUMUS, LYKOS, LYCHNOS, HESTA, VESTA, JEV, ZAMAR, JOCUS, AGON, KRIDATI, JAGARTI, GRUEL, GRIMM, GRVOZA, GR, VR, BR, CAVALLO, CABALLA.

Ako posledné sme pracovali so zvukovými objektmi zo zasvätení, ktoré sme aktivizovali v aure, sledovali sme, ako pracujú a skúšali sme vnímať, ako pracujú so zvukom v okolí za účelom liečby alebo meditácie.

Pridaj komentár