Mám záujem o poznanie svojho podvedomia. Každý človek rád počúva alebo číta o všetkom tom, čo sa ho nejakým spôsobom dotýka a ja tiež nie som výnimkou, rada by som sa o sebe dozvedela trochu viac, aby som mohla porozumieť sama sebe, svojmu chovaniu, podvedomiu, tomu, prečo sa stále cítim nešťastná, neuspokojená, prázdna…. Šamanizmus ma zaujal už dávnejšie a keď som narazila na Vás a na Vašu Šamanskú poradňu, povedala som si , že by to mohol byť dobrý spôsob, ako začať cestu k sebe samej.

Vešteckými technikami som sa pozrel do vášho podvedomia, kde ľudia bežne nemajú prístup. Veštecky som ošetril zdravotný stav, treba mu venovať pozornosť. Tiež psychický stav nie je 100% – ný. Karmické veci vám určujú venovať sa niečomu, čo súvisí s prírodou. Rodovo sa máte venovať ezoterike.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo poriadne časť predného mozgu, slezinu, obličky, miechu. Celkovo by ste sa mali razantne zaujímať o svoj zdravotný stav a to hlavne o nervstvo. Imunitná reakcia voči bunkám nemusí byť dostatočná. Odporúčal by som vám venovať sa šamanstvu, bylinkám a preliečovaniu celého tela. Na svoj mladý vek máte v tele až príliš veľa problémových oblastí.

Psychický stav
Aurický obal je mierne vyosený od fyzického tela a je nedostatočný. Vyžaduje si to psychokonzultácie. Vaša pozornosť je koncentrovaná do vonkajšieho sveta na objekty okolo seba. Chcelo by to zvýšiť pozornosť na svoje fyzické zdravie.

Povaha
Psychické prejavy sú umiestnené v šedej kôre veľkého mozgu. V tejto oblasti nie sú ľudia bežne usadení. Dostávajú sa sem po prežití klinickej smrti. Oblasť predného mozgu naznačuje na psychopatickú povahu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa zaoberá zbytočnosťami. Hľadá, čo sa nájsť nedá. A venuje sa zbytočnostiam, ktorými stráca dôležité. Určité patologické prejavy neefektívneho využitia psychického potenciálu. Zmätok a chaos.

Sexus povahy
Sex považujete za záležitosť dobre fungujúceho stroja a nutnosti, aby to bolo. Typické pre povahy usadené v šedej kôre. Strata záujmu o ľudí a emočná zložka je vyhasnutá. Ľudia neznamenajú veľa a sú iba potrebnosť života.

Pred narodením
Problémové tehotenstvo matky a u vás stavy straty vedomia. Už vtedy presun vedomia do veľkého mozgu.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Vnímam strach z nočných výletov vašej duše do stavov blízkych klinickej smrti, ktoré sú spojené s astrálnym putovaním. Obavy a neistota.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Dobré astrologické schémy, ale neochota sa nimi riadiť v bežnom živote. Prevláda chaos a anarchia. Zmätenosť a nejasná životná orientácia.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Nachádzam tu schémy postáv v šamanskom oblečení a na konci postava šamana. V podvedomí máte tendencie venovať sa šamanstvu a veciam s ním súvisiacimi. Kto žije v súlade s podvedomím a napĺňa aj tieto podvedomé potreby, je šťastnejší a úspešnejší.

Astrológia miechy
Nachádzam tu archetyp operenej postavy, ktorá nemá záujem vám pomáhať a dohadzovať do života šťastné náhody. Časť psychiky, ktorú neovládate a robí si po svojom.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Nachádzam tu obrazy špinavých a polomŕtvych obrázkov zvierat. Táto oblasť vám nedáva dostatok životnej sily a dynamiky.

Astrológia ganglií
Táto oblasť je nerozvinutá a pasívna. Mohla by vám prinášať zaujímavé riešenia životných udalostí.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch žijete na smetisku a v neporiadku. Tento stav zanášate aj do svojho života. Typická porucha psychopatickej povahy. Milujú smetiská ako zdroj magickej ritualistiky. Je tu všetko. Tento psychický fenomén treba dostať pod kontrolu.

Astrológia ega
Problematické a deštruktívne prejavy psychopatickej povahy sú mimo vašu dôslednú kontrolu. Všade zo všetkého vytvárate chaos a zmätok. Cítite sa v tom dobre. Psychoterapia je potrebná. Negatívny stav mysle voči životu, typické pre ľudí, ktorí prešli klinickou smrťou.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. V rode osoby, ktoré sa zaoberali ezoterikou a dokázali dosiahnuť určité výsledky. Tento vplyv vo vás je nespokojný, lebo rodové veci nenapĺňate. Pokiaľ to nebudete napĺňať, tak vám bude znepríjemňovať život.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na čudné psychické stavy. Povrchová vzrušivosť: žiadna. Pohlavná vzrušivosť: patologická, treba terapie. Citová vzrušivosť: zvieratá a problémová. Nie veľmi vhodné podvedomie k partnerským vzťahom.

Duchovná úroveň
Okolo vás je veľa kvietkov. Morálka a etika na vyspelej úrovni.

Hviezdy, šťastný osud
Iba vtedy, keď pochopíte, že ste prešli cez klinickú smrť. Do vášho psychického vnútra sa dostalo informačné pole osoby, ktorá chcela byť reinkarnovaná. Teda máte špiritistické sklony. Bližšie Plazmatická škola a problematika Lama tulku.

Pridaj komentár