Ezoterická teória. Ezoterické poznatky. Ezoterická prax. Ezoterické skúsenosti. Skúmanie ezoteriky. Overovanie ezoterických poznatkov. Hľadanie najvhodnejšieho postupu. Hľadanie individuálneho prístupu. Technika pokus – omyl. Technika overovania druhou skupinou ezoterikov. Spoločné overovanie fungovania. Hypotéza možného riešenia. Hľadanie skúseností s daným problémom. Určenie priorít. Overovanie možných postupov. Vylučovanie nevhodných variantov a možností. Overovanie vlastnou ezoterickou praxou. Overovanie praxou ostatných. Mnohonásobné cvičenie a nasadenie do ezoterickej praxe.

Ezoterika – to je pre mňa osobne terč na strelnici a hľadanie toho najsprávnejšieho riešenia. Dopracovať sa do stredovej hodnoty vyžaduje množstvo výstrelov s cieľom nájsť výstrel do stredu terča. Pred streľbou je potrebné, aby sme určili, čo má najvyššiu hodnotu a kedy je výstrel v tejto najvyššej hodnote, ktorá sa nachádza v strede terča. Určiť, kedy strela pôjde do stredu terča je tak isto potrebné, ako určiť, kedy strela ide na okraj terča, a teda takýto výstrel a zároveň výsledok je nežiaduci. Žiadne ezoterické pokusy nesmú poškodzovať fyzické a psychické zdravie. A naopak, vo svojej maximalizácii musia fyzické zdravie a aj psyché spevňovať a posilňovať. Platí pravidlo, že cesta ezoterika do hĺbky duše sa nemôže zakladať na neštandardnom stave psychiky a dupľom nejakého druhu choroby. Pokiaľ je niekto fyzicky chorý a má napríklad rakovinu, tak môže ezoteriku ako duchovnú cestu do svojho vnútra využiť pre liečivé účinky. Je pre štandardného ezoterika neprípustné ignorovať rakovinu, pokiaľ ju má a venovať sa ceste do vnútra svojho duchovného sveta. Tak isto ten, kto sa podľa psychiatrických zásad nechová štandardne, môže využiť ezoteriku, jej poznatky a skúsenosti na liečbu psychického stavu.

Platí pravidlo stredovej hodnoty, že v ezoterike treba preveriť a spoločne otestovať každú ezoterickú skúsenosť a až potom ju odmietnuť, a nie naopak. Hľadisko „toto sa mi páči a toto sa mi nepáči“ nemá opodstatnenie a podobá sa výstrelu mimo terč.

Predstava terča a streľby do terča sa dá lepšie aplikovať na techniku osvojenia si určitej ezoterickej schopnosti. Je to základná schopnosť vešteckého vnímania duchovnej cesty a koncentrácia vešteckého výkonu do rôznych rovín duchovnej cesty. Veštecký výkon na vonkajšie objekty ako je človek, zviera a rôzne objekty, či už živé, alebo neživé. Veštecký výkon na svoje vlastné spomienky, ktoré tvoria súčasť ega. Súčasťou ega je aj podvedomie, ktoré je uložené v 6. neurónových oblastiach tela. Veštecký výkon pod názvom senzibilita je otočený do energetických pomerov tela. Veštecký výkon je nasmerovaný do biochemických pochodov v tele. Veštecký výkon je zameraný na objekty aurického zasvätenia a samotnú auru okolo ľudského tela. Veštecký výkon je zameraný na vnímanie mytologickej roviny ľudského bytia. To sú veštecké výkony zamerané do roviny klinickej smrti, zomierania a posmrtného stavu toho, čo zostane z človeka po fyzickej smrti. Načrtol som tu, čo všetko treba v oblasti vešteckých schopností dosiahnuť. Predstavte si osobu, ktorá nemá žiadne veštecké schopnosti. Takáto osoba sa rozhodne vyvinúť si takéto schopnosti a začne sa pokúšať streliť do stredu terču. Môže sa jej to podariť náhodne, ale dlhodobo v počte opakovaných vešteckých výstrelov bude strieľať s veľkým rozptylom. To znamená, že sa budú v streľbe vyskytovať extrémne odchýlky a viac ich bude na okraj terču, teda od vytúženého cieľa vytvoriť si veštecké schopnosti. Neustálym cvičením vešteckých schopností sa ezoterik zlepšuje a buduje si v šedej kôre veľkého mozgu centrum pre veštecké výkony. Teda bude všeobecne platiť, že veštecké schopnosti rastú úmerne množstvu realizovaných vešteckých pokusov. Čím viac vešteckých výkonov realizujete, tým skôr sa zmenšuje rozptyl od stredovej hodnoty a tým častejšie strieľate do terča. Napríklad, pokiaľ robíte ako ja približne 50 vešteckých výkonov mesačne, ktoré obsahujú asi 20 položiek a robím tak 10 rokov, je predpoklad, že si pre veštecké výkony vytvoríte v šedej kôre veľkého mozgu trvalé centrum a výkony budú mať mimoriadnu istotu, ale nie presnosť vedeckého skúmania. Presnosť vedeckého dôkazu vešteckému výkonu chýba. Veštecký výkon zostane na úrovni najpresnejšieho odhadu.

Strieľaniu do terča sa podobá aj hľadanie zákonitostí vešteckého výkonu alebo lepšie pochopenie veštectva cez písmenká, slová vety a celé texty. Presnosť vyjadrení a hĺbka pochopenia ezoteriky narastá počtom veštecky preskúmaných jedincov, ktorí sú živí alebo mŕtvi. Prípadne po sebe zanechali písomnosti alebo aurické objekty. Pokiaľ preskúmam všetkých ezoterikov celej histórie ľudstva, tak budem lepšie strieľať do stredu terča a počet zásahov presnosti a najvyššej hodnoty bude narastať úmerne množstvu preskúmaných ezoterikov. Čím viacej hodín budem venovať praktickým cvičeniam a čím viacej o ezoterike budem písať a hovoriť, tým lepšie sa budem o ezoterike vyjadrovať.

Tak isto bude platiť, že pokiaľ sa budem venovať logistike ezoteriky, spájať ju s praktickými osobnými cvičeniami a vytvárať aj teoretické základy ezoteriky, tým hlbšie môžem do ezoteriky vstúpiť. Teda ezoterické putovanie bude realizované čo najrozsiahlejšie, najširšie a na dno.

Pridaj komentár