Písmenkové meditácie. Náboženské obrazy a znaky. Písmo sväté. Odkaz charizmatikov. Dogma strážcov odkazu. Mŕtvy odkaz v modlitbe. Mŕtve zasväcovanie. Mŕtve náboženské slovo v dnešnej teológii. Žijem živé v sebe a nikdy nie vo vonkajšom svete. Mytológia náboženskej aury. Náboženstvo smrti.

Na začiatok by som podotkol, že osobne rešpektujem celý náboženský odkaz a to nech je v akejkoľvek podobe. Teda v magmatických poliach zeme, v mŕtvych pozostatkoch ľudí, v živých ľuďoch, v sebe, vo vonkajšom a tiež vnútornom svete. Teda kedykoľvek a kdekoľvek.

No prednosť dávam odkazu charizmatikov, či už mŕtvych, alebo živých. Mojím záujmom nie je mŕtva náboženská forma, ktorá láskavo chráni odkaz svedkov pre nás a budúce generácie. Pod charizmatikmi rozumiem osoby, ktoré bezpodmienečne prešli stavmi kómy a mnohonásobne zažívali stavy klinickej smrti. Zároveň mali časť veľkého mozgu výrazne poškodenú a zvlášť šedú kôru mozgovú v rozsahu minimálne desaťkorunáčky. Zároveň mali poškodenú nervovú sústavu, a to hlavne nedovyvíjanú a zakrnenú. Zároveň takýto človek chodil do stavu klinickej smrti cez amigdalu a zažíval pocity prechodu cez temnotu do sveta zlatej žiary. Amigdala je mikrohormonálna žľaza medzi epifýzou a hypofýzou v oblasti stredného mozgu. Toto je pre mňa jasná definícia charizmatického svätca. Pokiaľ takéto kritériá nespĺňal, tak ho nemožno zaradiť do tejto kategórie, hoci ho za svätca vyhlásil štatút niektorej cirkvi.

V súčasnosti do kategórie svätcov zahrňujem aj tých, ktorí dokážu do klinickej smrti chodiť na základe koncentrácie do amigdaly a sugeratívnej techniky uverenia, že vchádzajú do klinickej smrti. Sugerácia je uvedenie sa do stavu uverenia, že zomierate bez akýchkoľvek náznakov pochybnosti.

Ďalej rešpektujem celkový náboženský odkaz, ktorý bol umiestený do vonkajšieho sveta. Ide o obrazy, sochy, znaky, písmo a stavby. Z tohto odkazu ma zaujíma iba to, čo priamo vytvorili charizmatickí svätci. A takýchto vonkajších objektov je mimoriadne málo. Skôr ma zaujímajú objekty, ktoré zostali v informačných poliach charizmatických svätcov. Tento odkaz je najbližšie k živému odkazu Božej prítomnosti, ako ho žili charizmatici vo svojom vnútri. To, čo nadväzuje na tento charizmatický odkaz, nie je predmetom môjho záujmu a dôsledne vyberám z tohto mŕtveho odkazu pôvodný charizmatický zdroj.

Z náboženského odkazu rešpektujem aj vytvorené náboženské znaky. Teda je tu ďalšia špecifická kategória charizmatikov, ktorí trpeli kostnými výrastkami, ktoré menili náboženské obrazy na náboženské piktogramy a znaky písomníctva. Je to špecifická skupina svätcov, ktorí mohli všetko Božie vnímať na základe abstraktných znakov. Nevenujem sa mŕtvej forme charizmatických znakov, písmen. Teda pre mňa sú zaujímavé náboženské znaky a piktogramy, ktoré zostali v informačných poliach mŕtvych znakových charizmatikov. Týmto Boh láskavo dovolil, aby jeho prítomnosť vnímali na základe abstrakcie. Všetko, čo nadväzuje na tento odkaz, nie je predmetom môjho záujmu. Je to mŕtva forma náboženských znakov a písomného prejavu, ktorý dokáže Boží svet opísať písmenami abecedy.

Prieskum mŕtvych informačných polí obrazových charizmatikov a znakových charizmatikov robím iba ako inšpiráciu pre vlastnú duchovnú cestu sugeratívneho charizmatika. Teda v náboženskom odkaze treba odlišovať obrazových charizmatikov, znakových charizmatikov a sugeratívnych charizmatikov. Ostatní na doplnenie tvoria líniu služobníkov, strážcov a dogmatikov odkazu svätcov. Zároveň oceňujem nekompromisný dogamtizmus pravoslávia, ktoré podľa tušenia najlepšie udržalo postoj čo najbližšie k živému odkazu charizmatikov.

Prioritou môjho záujmu je moja vlastná sugeratívna cesta k Bohu. Ide o stav sugerácie poškodenia nervovej sústavy, sugerácie nefungovania časti mozgu a sugerácia uverenia klinickej smrti s koncentráciou do amigdaly. Všetko, čo zažijem, uložím do svojej pamäti a stane sa prvou spomienkou v poradí na Božiu jedinečnosť v amigdale. To je línia obrazových charizmatikov.

Tak isto budem pestovať líniu znakových charizmatikov. K predošlým sugeráciám pridám sugeráciu kostných výrastkov a tým dostanem z amigdaly Božie znaky. Z týchto Božích zlatých znakov vytvorím písmená latinky a môžem cez ne písať a hovoriť živé vlastné Božie slovo.

Pre inšpiráciu sa budem venovať a zozbieram znaky znakových charizmatikov a dám ich aj služobníkom k dispozícii, aby mohli lepšie prísť k odkazu obrazových a znakových charizmatikov, a tak lepšie chrániť a odovzdávať mŕtvy náboženský odkaz v podobe obrazu, slova, posunku a písma. Je priam paradoxom, že sa budem zaoberať aj mŕtvou formou z dôvodu vlastnej inšpirácie, a zároveň budem vytvárať materiál pre ozdravenie dogmatizmu a ortodoxie viazaného na odkaz obrazových a znakových charizmatikov. Teším sa, že budem ochrancom odkazu obrazových a znakových charizmatikov a toto poslanie budem vykonávať svedomito.

Tak isto sľubujem, že sa budem venovať dejinám mŕtveho odkazu a formám jeho očistenia a formám mŕtveho nakladania s odkazom charizmatikov. Zároveň budem presadzovať aj sugeratívny charizmatizmus ako individuálnu cestu k Bohu pre tých, ktorí túžia po osobnom kontakte s Božím svetom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.