A 358 – Veľká tréma – 2005-03-19 20:12:24


Trpím nevysvetliteľnou trémou z ľudí. Nedokážem ísť napríklad na pracovnú večeru, pretože by sa mi začali triasť ruky a nemohla by som si dať ani lyžičku k ústam. Tak isto nezvládam pracovné porady a iné podobné záležitosti. Zhrnula by som to tak, že v súčasnosti sa vyhýbam práci, ktorá vyžaduje osobný styk s cudzími ľuďmi (stačia mi stáli spolupracovníci), spoločenským aktivitám, dlhším rozhovorom s ľuďmi. Absolvovala som i sedenia s dvoma psychologičkami pred šiestimi a troma rokmi, ale podľa nich je všetko v poriadku.

Saša Pueblo – Veľká tréma – 2005-03-19 20:13:00


 

Pri vešteckom nahliadnutí do vášho podvedomia som zistil, že máte v sebe rozpor. Vo vnútri máte silné deštruktívne sklony zabíjať zvieratá a zároveň v neurónoch silné náboženské cítenie, kde zvieratá patria do Božieho sveta. Na jednej strane odmietate zabíjať zvieratá, na druhej strane nerozumiete, o čom je Boží svet a kontemplácie na živú formu Božiu. Na požiadanie vám vypracujem náboženský profil.

Zdravotný stav
Nenachádzam nič, čo by bolo treba súrne liečiť.

Psychický stav
Aurický obal je až príliš odpútaný od fyzického tela a je potrebné, aby sa vašimi problémami zaoberal psychológ, terapeut, psychiater. Užívanie liekov je nutné.

Povaha
Ste psychopatická povaha energeticky usadená v hrdle. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je až príliš zahĺbená do svojich problémov, ktoré nevie rozumovo vyriešiť. Vaša myseľ nevie nájsť vhodné rozumové riešenie. Robte to, čo vám povedia iní, nie čo chcete vy. To bude lepšie.

Sexualita povahy
Je klasicky psychopatická. Charakterizuje to obrázok násilného chovania, ktoré odmietate.

Pred narodením
Veľmi citlivo ste reagovali na zabíjanie zvierat okolo seba. Naháňa vám to strach. Máte pocit, že aj vás môžu takto zničiť.

Sexuálne centrum
Je v ústnej dutine a naznačuje na skutočnosť, že ste uzavretá do vnútorného sveta a vonkajší svet vás nezaujíma.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov v mozočku. Je tu veľa zvierat a na konci šaman, ktorý sa zaoberá rituálmi smrti, ktorých sa bojíte. Odmietate to.

Astrológia planét
Skúmam oblasť stredného mozgu. Je tu znamenie páva, barana a leva. Vo vás to vyvoláva agresívne a útočné sklony, ktoré ste sa naučili potláčať, čo je správne.

Astrológia psychiky
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Všade vás nútia zabíjať zvieratá, no vy to odmietate.

Snová astrológia
Skúmam vaše sny. V snoch beží potlačené negatívne správanie a zabíjate a zabíjate všetko živé.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. Pôsobí na vás mníška, ktorá sa vyžívala v krvavých zvieracích obetách. Určité šialenstvo, ktorému sa vy bránite.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie podvedomie vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: láska ku zvieratám. Pohlavná a povrchová vzrušivosť: na deštrukciu, ale odmietate. Citová vzrušivosť: na šteniatka.

Traumatické udalosti
Okolo vašej osoby je veľa čiernych bodiek. Každé zabitie zvieraťa vám robí traumu.

Duchovná úroveň
Máte prehnanú duchovnú úroveň, tá vás traumatizuje pri predstave, že niekde zabili zviera. Prehnaná precitlivenosť.

Joga osud
Silné riziko psychiatrickej liečby.

Náboženské vedomie
V neurónoch je otvorená živá Božia prítomnosť v podobe zvieracích znakov. Bohužiaľ, neznalosť náboženskej psychohygieny poškodzuje psychický stav. Na požiadanie vám vypracujem náboženský profil.

Saša Pueblo

Pridaj komentár