Presun vedomia vnímania sveta pomocou náboženských meditácií. Tiež mozog si budeme uvedomovať a deliť na menšie oblasti.
Začal by som s celkovým pohľadom na problém, odkiaľ človek vníma svet. Prvá úroveň je úroveň cicavcov a vedomie operuje cez brušný mozog. Ide o neuróny v tenkých a hrubých črevách. Je to vedomie zvierat a hlavne cicavcov. Nerozhodujú a nepremýšľajú. Brušný mozog riadi konanie zvieraťa na základe zdedených a získaných skúseností. Z tejto línie sa otvára centrum úst a centrum párenia. Zožrať a pokryť. Nacvičujeme v Šamanskej sekcii. Nasleduje druhá línia a to vedomie primátov a drvivej časti dnešného obyvateľstva. Základom je stredný mozog alebo zvierací mozog vo vnútri hlavy veľkosti zovretej ľudskej paste. Z tejto základne idú 4 línie vedomia. Ústna dutina – hysterické vedomie. Temenný mozog – epileptické vedomie. Mozoček – schizofrenické vedomie. Hlasivky – psychopatické vedomie. Používam tu patologický kľúč a výrazy sú definované psychiatricky. Ďalší druh vedomia je vedomie náboženské. Dotyčné osoby majú pozmenené schémy v šedej kôre veľkého mozgu. Všade cítiť náboženskú symboliku. Toto vedomie má niekoľko smerov alebo vetví a to podľa druhu náboženského vyznania. Vetva kresťanstva kotví v šedej kôre spánkových lalokov. Vetva islamu končí v šedej kôre temenného mozgu. Vetva budhizmu končí v prednom mozgu. Vetva pravoslávna končí v zrakovom mozgu. Vetva erotická a to hinduizmus pokrýva všetky oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Prečo hovorím práve o náboženstvách a ľuďoch okolo náboženstiev? Lebo práve tu sa dajú nájsť ľudia s týmto typom vedomia a vnímania sveta. Dajú sa nájsť ľudia s týmto typom vedomia aj v iných sociálnych skupinách ,ale iba ojedinele alebo ako druh fyzického alebo psychického poškodenia. Takéto typy možno nájsť aj po zážitku klinickej smrti alebo zasiahnutí elektrickým prúdom. Po týchto najčastejších typoch vedomia máme aj pár špecialít. Jedna špecialita sú jogínske cvičenia, ktoré likvidujú všetky tieto centrá alebo ich vytesnia do aurického obalu. Ďalším typom je vedomie kozmonautické, ktoré získali ľudia po pobyte v kozme. Vedomie je vo všetkých orgánoch tela. Tento druh vedomia nemám ešte dostatočne preskúmaný. Mimoriadnou špecialitou je vedomie židovských rabínov a to je silne presunuté do neurónov mozočku a tiež do kĺbových spojov. Budem sa ním zaoberať podrobnejšie. Zvláštnou špecialitou je čakrové vedomie z neurónov miechy v podobe rôznych obrazcov. Možno ho nazvať mandalové vnímanie. Ďalšie vedomie je v koži a precvičujeme ho v Šamanskej škole, takzvané totemové zvieratá. Vedomie vo svaloch sa dá nazvať vedomie prútkara alebo kineziologické. Hovoríme, že základný nervový vzruch je stále prítomný v tejto oblasti a odtiaľto idú rozhodujúce podnety k psychickým reakciám. Budem sa usilovať preniknúť a precvičiť všetky druhy vedomia. Nesporne by bolo zaujímavé vsugerovať si vplyv niektorých planét na zmenu ľudskej psychiky. Prítomnosť ľudského druhu na planétach zásadne zmení vedomie a vyvolá jedinečné fenomény v ľudskej psychike.
V neskoršom období, keď zvládnem a preskúmam už známe psychické prejavy vedomia, postúpim aj do tejto oblasti. Nesporne to prinesie zaujímavé psychické stavy.

Pridaj komentár