A 203 – Chcem dieťa – 2004-09-14 22:22:55


Rada by som otehotnela, ale žiaľ už 2 roky sa nám to nedarí. Vcelku ja aj môj manžel sme v poriadku.

Saša Pueblo – Chcem dieťa – 2004-09-14 22:28:41


Zdravotný stav: automatickou kresbou kreslím v oblasti podbrušia niekoľko čiernych čiar. Naznačujú na viacero zdravotných problémov v tejto oblasti. Ide o vaječníky. V jednom mám pocit pasivity a v druhom pocit drobných zápalov, ale celkovo je vitálny. Ďalšie drobné problémy sa týkajú slabšie priechodného vajcovodu a tiež prostredie maternice nie je ideálne.
Tarotová diagnostika: všeobecne u žien, ktoré nemôžu otehotnieť, vnímam postavu tuláka a s batohom. U nich kladie batoh na oblasť podbrušia. U vás je táto postava iba idúca okolo. Teda veštecky je možné, že otehotniete. Treba sa však začať viac aktivizovať.
Povaha
Ste hysterická povaha uložená v ústnej dutine. Ide o bioenergeticky aktívnu oblasť. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá pasívne prijíma život a čaká, čo spravia tí ostatní. Ďalší obrázok je túžba po dieťati a potom zase slabý záujem o tehotenstvo.
Sexualita povahy
Je klasicky európska. Bioenergia nervového vzruchu je v ústnej dutine a charakterizuje to obrázok osoby, ktorá nemá až taký hlboký záujem o tehotenstvo. Strach z tehotenstva, strach z pôrodu. Celkovo zvláštny vzťah k deťom. Skôr odmietanie.
Sexuálne centrum
Je v hlave a nie v podbruší. Ženám, ktoré majú sexuálne centrum v hlave, ide skôr o pracovné ambície a menej o rodinu a deti.
Astrológia sudičky
Skúmam neuróny v mozočku. V detstve tu boli obrazy ženy, ktorá sa venuje starostlivosti o deti. Určité zážitky z nemocnice toto poslanie vymazali a v oblasti mozočku máte tmu.
Astrológia psychiky
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Sú tu obrazy odmietania dieťaťa. Strach z pôrodu mŕtveho dieťaťa, strach, že pri pôrode zomriete a podobne. Celkovo ide o psychické problémy, vnútorný spor mať dieťa alebo nie.
Astrológia planét
Skúmam neuróny v oblasti stredného mozgu. Pôvodné obrazy sú zrušené, je tu temno. Dominovala tu planéta Mars a Venuša, ktoré vás ťahali do rodinného krbu ako ženu, ktorá sa má starať o domácnosť a deti. Tieto obrazy ste odmietli a vytvorili ste si svet bez detí. Pozdával sa vám takýto život.
Snová astrológia
Skúmam oblasť snového podvedomia. Svoje materstvo realizujete vo svojich snoch. Tu máte plno detí a ste stvorená pre domácnosť. Tento pocit prenášate do života a ste spokojná.
Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš terajší osud. Je tu postava ženy, ktorá žila veľkomestským životom, cigareta, spoločnosť.
Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv rodičov v ranom detstve na vaše sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť : na seba a svoje telo. Povrchová vzrušivosť : na ozdoby, šperky. Pohlavná vzrušivosť : na vlastné zdravotné problémy. Citová vzrušivosť : je hrať sa niekde. Celkovo takéto sexuálne podvedomie nedokáže vytvoriť s partnerom hlbšie harmonické vzťahy. Napriek tomu, že tvrdíte, aká ste spokojná s osudom. Nemožno tvrdiť, že váš partnerský vzťah je plný lásky a porozumenia. Mali by ste sa nad manželstvom zamyslieť. Budúce problémy možné.
Traumatické udalosti
Okolo vašej postavy je veľa bodiek, naznačujú na traumatické udalosti so ženskými orgánmi a nemocnicou.
Celkovo vnútorná túžba po dieťati nie je dostatočne silná a bráni otehnotneniu.
Saša Pueblo

Pridaj komentár