Autor: S. Levy, C. Lehr
Knižka: Tvé tělo mluví
Vydalo: Czech edition by Alexander Giertli Eugenika

Na trhu sa konečne objavila kvalitná kineziologická knižka, ktorá dostatočne hlboko a precízne opisuje, o čom kineziologické umenie je a ako sa dá praktizovať v samotnej kineziológii a samokineziológii. Knižka sa snaží kineziológiu dostať na vedeckejšiu úroveň a zaradiť ju do alternatívnej medicíny. Autori sa usilujú používať medicínsky slovník, čo je výborná vec. V knižke je množstvo obrázkov a určitých zhrňujúcich schém. Bohužiaľ, v knižke sú medicínske texty často iba ako prívesok kineziológie. Autori v niektorých prípadoch skĺzavajú do roviny nejasných liečiteľských výrazov ako energia čchi. Nikto poriadne nevysvetlil, o akú bioenergiu ide, ako sa vytvára a čo sa s ňou deje. Tak isto sa tu používa pojem čakra a to je tiež nejasný termín, ktorý si každý môže vysvetliť po svojom. V knižke sú rozvedené všetky najdôležitejšie oblasti uplatnenia kineziológie. V prvom rade na testovanie vhodnosti potravín, ktoré jeme. Pokiaľ sa dotyčná osoba naučí uplatňovať kineziologický test priamo na sebe, tak môže túto techniku uplatňovať trvalo, napríklad pri nakupovaní. Ja osobne to už intenzívne využívam a usilujem sa pomocou svalového testu rozlíšiť hneď na mieste, čo je pre mňa vhodné a čo nie. V knižke je aj kineziologická technika rýchleho zistenia zdravotného stavu orgánov v tele. Keď je orgán v poriadku, tak sval má silu a tuhne. Keď je orgán chorľavý, tak sval nemá v sebe dostatočnú silu. Ďalšia opísaná kineziologická technika je diagnostika bioenergetických pomerov v jednotlivých orgánoch a systémoch tela. Zlé bioenergetické pomery naznačuje ochabnutosť svalu, cez ktorý sa bioenergetický stav diagnostikuje. Stuhnutý sval, ktorý ma silu, naznačuje na dobré bioenergetické pomery. Dobrá je aj kineziologická diagnostika činnosti hormonálnych žliaz. Príjemne v knižke potešila diagnostika bakteriálneho stavu. V iných diagnostických technikách tento druh diagnostiky nie je až tak priezračný. Osobne som ho zaviedol u seba na zistenie koncentrácie baktérií v jednotlivých častiach tela. Tak isto som začal takto diagnostikovať pacientov na diaľku. Čím je bakteriologická situácia horšia, tým je slabosť svalu vyššia. Čím je sila testovaného svalu vyššia, tak tým je bakteriologická situácia lepšia. Je to skutočne dobrá diagnostická metóda. Ďalej si tu nájdete aj uplatnenie kineziológie v oblasti ľudskej psychiky. Testom svalu sa dajú zistiť, ktoré životné zážitky sú traumatické a ktoré nie. Pri uplatnení kineziológie je určitá psychická rizikovosť v tom, že u pacienta môžete nahromadiť stres tým, že rozdelíte jeho zážitky na stresové a nestresové. Bolo by vhodné premyslieť dôslednejší postup a to zistenie stresovej situácie a okamžité odstránenie. Dotyčná osoba si spomína na stresovú situáciu dovtedy, kým svalový test ramena nevykazuje stuhnutosť. Vtedy možno hovoriť o odblokovaní stresu a stresovej situácie. Tento postup som odskúšal na sebe a ďalších osobách. Nevytvoril sa v nich mechanizmus nahromadenia stresu. Mal som aj prípad, keď dotyčná osoba mala stres zo samotného kineziologického vyšetrenia. Vyšetrenie v minulosti u kineziológa u neho nahromadilo veľa spomienok na stresové situácie do jedného celku. Paradoxne som mu musel odblokovať stres na kineziológiu. U niektorých osôb sa môže vyskytnúť aj opačná rekcia svalov. Na úplne kladné zážitky reaguje ochabnutým svalu a na negatívne a stresujúce zážitky reaguje stuhnutím. Je vhodné na začiatku vždy otestovať kineziologicky ošetrovanú osobu a tak predísť nedorozumeniu. V knižke je príliš málo rozpracovaná problematika použitia kineziológie na odstresovanie každej časti organizmu. Ide o povrch kože, svaly, orgány, hormonálne žľazy, ktoré riečište, lymfatické riečište, časti mozgu, teda o určité komplexné odstresovanie a následné diagnostikovanie. V knižke sú opísané techniky akupunktúry, akupresúry a stláčania reflexných zón. Tak isto sa dajú kineziologicky testovať blokácie týchto bodov v koži a svaloch organizmu. Znovu tu hrá významnú úlohu, čo dotyčná osoba prežila a ako bola citlivá na stresové situácie. Kineziologicky by sa malo zatlačiť na danú testovanú oblasť a svalovým testom overiť. Pri stláčaní stačí aj tupý predmet, nemusia byť akupunktúrne ihly. Dôležitá je sila tlaku na kožu a svaly. Čím silnejší tlak, tým hlbšia úroveň až na okosticu na kosti. V knižke sa používa slovo meridián a tiež nie je z hľadiska medicínskeho ani logického jasné, o čom to dotyční autori hovoria. Tieto nejasné pojmy ako čakra, čchi, meridián kazia dojem z ináč výborne prepracovanej knižky. Tak isto mi tu chýbajú cvičenia, ktoré idú k celotelovej kineziológii tak, ako je to u osôb s prirodzenými prútkarskými schopnosťami. Ide o veštecké techniky, pri ktorých sa používa drevená vidlica, virguľa, alebo samotný sval.
Celkovo mi knižka pomohla ujasniť, o čom kineziológia je a k čomu slúži. Aj v budúcnosti mi poslúži, aby som sa kineziológii venoval omnoho hlbšie ako doteraz a pomohol zaviesť kineziológiu do alternatívnej medicíny. Ďakujeme autorom aj vydavateľovi, že obohatil trh takouto skvelou knižkou.

Pridaj komentár