– Individuálna meditácia z 5.1.03

V tejto škole nebolo už dávnejšie nič nové a mal som pocit, že tak skoro ani nebude. No pokračoval ďalší základný výskum techník skupiny okolo Silvu. Mám na mysli Silvovu metódu. Dnes sa už dá tušiť, že táto sústava je založená na praktizovaní skrytej hypnózy. Môžu si prívrženci tejto metódy rozprávať, čo chcú.

Podrobnejšie praktizovanie Silvovej metódy odhalilo skrytú formu hypnózy a prostredníctvom nej zasahovanie do psychiky človeka. Toto je však iný odborný problém a možno aj etický. Silvova metóda obsahuje aj výcviky techniky, ktorá dovoľuje prienik ľudského vedomia do vlastných pamäťových záznamov.

Cvičí sa po navodení určitého hypnotického stavu – pocit vpichu elektrickej ihly do šedej kôry veľkého mozgu. Takouto imagináciou u seba alebo iných dokážete vytiahnuť požadované informácie. Takže možno hovoriť o určitej efektívnej metóde zisťovania informácií. Ide o informácie, ktoré daná osoba nadobúda počas života. Iné veštecké techniky, ktoré tu uplatňujem, prenikajú viac do stredného mozgu, kde je tiež šedá kôra a tak isto sa nachádza v malom mozgu a mieche.

Tu sa dá veštecky zisťovať podvedomie dotyčnej osoby ako je karma predkov danej osoby, karmický osud danej osoby. Cvičenia si nájdete v Silvovej škole a časť v Či kung škole. Vytvára sa tu možnosť veštecky vidieť osudové dráhy človeka a zároveň vidieť, čo a ako robí v bežnom živote. Vzájomná konfrontácia dovoľuje zaujímavé porovnania. Napríklad či sa daná osoba zmierila s osudom z podvedomia alebo nie. Či dokáže proti podvedomiu bojovať a ako v tomto boji uspela. V iných prípadoch sa dá zistiť, či dokáže veštecky ošetrený človek využiť podvedomie, takpovediac výhody, ktoré sú tu uložené ako určitý predpoklad.

Pridaj komentár