Je faktom, že skutky našich predkov a ich životné osudy a skúsenosti vytvárajú určitý základ nášho osudu po narodení. Ďalší významný vplyv majú nesporne rodičia a najbližšia rodina. Ďalší významný vplyv má samotná škola. Určite sú dôležité aj fyzické a psychické dispozície. Na toto všetko môže vplývať samotný konkrétny jedinec napríklad tým, ako koná a myslí. Ten, kto chce skutočne zmeniť svoj osud, môže urobiť tak do určitej miery. Musí rozumne zvážiť svoje predpoklady a prvky talentovanosti. Keď už sa niekto rozhodne niečo vo svojom živote zmeniť, tak by to mala byť v prvom rade zmena vzťahu k svojmu fyzickému a psychickému zdraviu. Každý by si mal uvedomiť, že by nemal robiť a žiť tak, aby mu to poškodzovalo zdravie. Keď zdravie má, mal by sa usilovať o prevenciu. Keď zdravie nemá, tak sa musí na túto oblasť zamerať intenzívnejšie. Byť vytrvalý a trpezlivo pracovať a dosiahnuť trvalú zmenu. Keď niekto nemá šťastný osud, tak by si to mal začať uvedomovať. Navštíviť ľudí, ktorí dokážu vidieť rodovú karmu. Naučiť sa v rámci Plazmatickej školy rodovú karmu likvidovať alebo blokovať. Mal by sa dokázať odpútať od ľudí a aj najbližšej rodiny pokiaľ cíti, že na jeho osud negatívne vplývajú. Človek s nešťastným osudom by sa mal zamyslieť nad tým, ako premýšľa a ako koná. Každý skutok má svoj ďalší dopad a tvorí osobnú karmu. Každý, kto nemá šťastný osud, by mal dôsledne meditovať Silvovu školu a neustálym programovaním blokovať nešťastný osud, teda osobnú karmu. Pokiaľ sa niekomu nedarí v podnikaní, mal by sa venovať Marketingovej škole a zmeniť v tomto smere spôsob myslenia a konania. Pokiaľ má niekto zlozvyk, ktorý mu ničí život, tiež je rozumné pomocou Silvovej školy ho po rokoch úsilia zlikvidovať. Keď niekto nevie dosiahnuť pocit vnútorného šťastia, mal by meditovať Či kung školu.

Pridaj komentár