Individuálna meditácia

Dovolím si tvrdiť, že sme úspešne ukončili základný výskum tvorby tzv. plazmatickej hmoty pomocou fantómových bolestí. Nácvikom môže cvičiaci jedinec túto schopnosť nadobudnúť. Prirodzeným spôsobom môže túto schopnosť dosiahnuť najmä matka, ktorej zomrelo dieťa a to hlavne ešte počas tehotenstva. Dotyčná matka sa nevie so stratou vyrovnať a neustále si predstavuje a vizualizuje časť seba samej. Takýmto postupom vlastne cvičí fantómovú bolesť. Veď dieťa bolo jej fyzickou súčasťou a po smrti už nie je. Túžba matky, aby dieťa žilo je zvyčajne taká silná, že táto forma halucinačných predstáv vytvára plazmatické objekty. Bežní ľudia môžu ďalej získať takéto objekty od ľudí, ktorí majú určitým spôsobom poškodenú psychiku a plazmatickú hmotu tvoria z času na čas spontánne. To je téma, ktorou sa chcem zaoberať. Každý vedomý plazmatik alebo špiritista, ktorý dokáže tak oživovať mŕtve informačné záznamy, by mal dôsledne ovládať stav, keď môže plazmatické objekty tvoriť a keď ich nesmie tvoriť. Neustále a trvalé tvorenie plazmatických objektov má negatívny dopad na psychiku samotného človeka. Vo viacerých knižkách bolo dosť jasne napísané, aké osudy postihli takýchto ľudí. Ďalej plazmatik alebo špiritista tým, že by neustále tvoril plazmatické objekty, by časom psychicky i osudovo zničil svoje najbližšie okolie. Preto si každý, kto sa stane plazmatikom, musí dať pozor, aby mal tvorbu plazmatickej hmoty pod kontrolou. Musí vedieť ísť do stavu, keď plazmatickú hmotu tvorí a keď ju netvorí. Nesmie alebo by sa nemal dať vyprovokovať iným plazmatikom. Ani pri rozprávaní alebo uvažovaní o tejto problematike by nemal samovoľne spúšťať tento mechanizmus.

Pridaj komentár