Venujeme sa tu problematike bádania všetkého, čo nejako súvisí s náboženskými prejavmi celej histórie ľudstva. Usilujeme sa vedeckými metódami a postupmi preverovať to, čo prinieslo náboženstvo pre ľudskú spoločnosť. Nič z náboženstva neprijmeme, pokiaľ to do hĺbky nepreveríme a nedáme do logických súvislostí.

Pousilujeme sa definovať pozíciu vedca Boha. Ide o skutočné osoby, ktoré k náboženstvu majú neutrálny vzťah. Ťažko sa bude skúmať náboženstvo, pokiaľ budeme mať negatívny postup a príliš pozitívny postoj nepovedie k prísnej pravdivosti. Postupne sme naštudovali, čo sa dalo okolo náboženstiev( kresťanstvo, islam, budhizmus, hinduizmus a pravoslávie). Všetko s cieľom ponoriť sa do viery, prežívať ju a potom skúmať bez prvkov viery.

Na začiatku sme sa venovali náboženským symbolom v podobe obrázkov. Neustále sme si ich ukladali do pamäti a usilovali sme sa do týchto obrázkov vciťovať. Na spomienky v mysli sme použili kontemplačnú techniku. Išlo o to, aby sme si náboženskú predstavu vybavili a mali k nej vzťah ako malé deti k svojim rodičom. Teda boli sme ochotní splniť každé želanie, ktoré sa mohlo nachádzať v spomienke. Dostávali sme spätnú väzbu, aby sme spravili toto a toto. Všetko sme samozrejme robili iba sugeratívne v predstave a nie v skutočnosti. No sugeratívne znamenalo veriť, že to robíme ako v skutočnosti. Takýto postup dovoľoval, aby sme sa nakoniec v každom náboženskom systéme prepracovali do niečoho ako žltasté svetlo. No ďalej sa ísť už nedalo. No ukázali sme, že všetky náboženské obrazy plné náboženskej symbolikysa nakoniec rozpustili v jednom obraze a symbole svetla. Aj tu si treba uvedomiť, že tento systém bezvýhradnej oddanosti vedie k tomu, že neuróny veľkého mozgu a centrá riadenia organizmu sú v prípade kontemplácie odstresované, prečistené a doharmonizované.

No ako vedci Boha sa usilujeme hlavne o to, aby sme sa historickými vrstvami dostali k náboženským charizmatikom. Pod charizmatikmi budeme chápať osoby, ktoré mali jedinečné schopnosti a k tomu prvok viery v Boha a božieho sveta. V podstate nás nezaujímajú náboženské osoby, ktoré nedisponujú jedinečnými schopnosťami.

V tomto zmysle sme začali vešteckými technikami preverovať spomienky mŕtvych osôb vo svete mŕtvych. Celý výskum priniesol nový pohľad na svet mŕtvych a celý reinkarnačný potenciál. Po tomto prieskume nám bolo jasné, o čom je svet mŕtvych a ako sa postaviť k otázke reinkarnácie. Ako sa psychicky dostať do sveta mŕtvych spomienok ľudí, zvierat a mŕtvej organickej hmoty mimo planétu Zem. Osoby, ktoré prežili klinickú smrť, nedokázalo už nič a nikto presvedčiť, že svet mŕtvych je reálna záležitosť. A tu je možnosť dosiahnutia nesmrteľnosti svojich spomienok.

V ďalšom bádaní sme sa zamerali na osoby stigmatické, ktorých sme najviac našli práve v rôznych náboženských systémoch. Ako vedci Boha sme si dobre uvedomovali, že vedecké bádania konkrétnych stigmatikov, ktorí mali po svojom tele reálne stigmy, prinesú ďalšie zaujímavé informácie. A skutočne aj priniesli, v prvom rade o tom, že spomienky stigmatikov vo svete mŕtvych ľudských spomienok zostali pokope a vykazujú mimoriadnu činorodosť voči živým osobám. Úsilie dostať svoje spomienky do stavu stigmatikov je prvoradá záležitosť v rámci reinkarnácie. Sugeratívne stigmy po tele a orgánoch zamerané na spomienky v pamäti určitej osoby dovoľujú ich výborné stuženie a celistvosť po smrti človeka, čo je pre reinkarnačné procesy neoceniteľné.

Ako vedci Boha sme pokračovali v prieskume takzvaných jaskynných stigmatikov, ktorí opustili ľudské obydlia v rôznych historických dobách. Ako chorľavé osoby zápasili trvale so smrťou a zažívali prítomnosť určitej sily, ktorá im vyvierala z oblasti brucha. Ako vedci Boha hovoríme o bruchu, tenkých a hrubých črevách. Tak isto hovoríme, že v stene čriev je brušný mozog a to sú drobné neuróny ako špendlíkové hlavičky. Neznie to zrovna nábožensky ani božsky, ale poriadne medicínsky. Keď sa na všetko pozrieme z hľadiska psychiatrického, tak v brušnom mozgu sídlia ľudské pudy, ktoré sa vyvíjali niekoľko miliárd rokov a už z tohto dôvodu si zaslúžia našu úctu. Na to, aby sa aktivizoval pud sebazáchovy, tak isto pud obživný, teritoriálny, rozmnožovací a snový je potrebné mať psychiku vo zvláštnom režime. V rámci liečiteľstva sme zistili, že pud sebazáchovy a ďalšie pudy môžu pomôcť pri genetických liečbach v organizme a urobiť niečo ako zázrak. Aby tento systém pudov fungoval ku genetickému zázraku, je potrebné zaujať jedinečný postoj, ktorý presne a jednoznačne definuje odovzdanosť, modlitbu, poslušnosť, princíp najvyššieho, princíp najmúdrejšieho, princíp všade prítomného a princíp nesmrteľnosti. Tak isto ochotu položiť v každom momente svoj život na oltár týchto pudov.

Ako vedci Boha by sme sa odborne vyjadrili takto. Pokiaľ pomocou blikania, kmitania a vibrovania svojej mysle prenikneme psychicky na úroveň buniek, tak máme možnosť si otvoriť cestu k pudom uloženým v brušných neurónoch. No takéto otvorenie vyžaduje potlačenie rozumnosti dnešnej vedeckej doby a nastolenie viery. Stav viery nie je o tom, aby sme niečo bádali, skúmali, testovali, ale aby sme boli v predstavách pripravení za vec Boha zomrieť. Môže to byť aj postoj vyhrážania sa smrťou, ktorý pudy aktivizuje pre záchranu svojho chorého tela. Je doslova paradoxom, že nie prosba k Bohu o záchranu otvára tieto cesty, ale hrozba Bohu, že sa zmárnite.

Teda je tu pudová zložka, ktorá vás môže liečiť na úrovni jadier buniek a úrovni priaznivých genetických mutácií. Hrozba a vyhrážka smrti v sugeratívnej podobe je tu a nastupuje stav absolútnej viery v to, že táto božská sila vás zachráni, keď spravíte, čo vám nariadi. O božích slovách nepochybujete a splníte ich, ako najlepšie viete. Pokiaľ pochybujete, prejavujete iný vzťah ako poníženosť voči božej prítomnosti v pudoch, tak sa božia prítomnosť cez túto oblasť neprejaví. K božej prítomnosti nemôžete mať radosť, ani postoj niekoho, kto sa chce o božiu prítomnosť starať, ani sa hnevať alebo prejavovať iný stav mysle ako je pokora. Pokiaľ nedodržíte náboženskú pokoru, tak božia prítomnosť cez pudy v brušnom mozgu nebude fungovať a systém záchrany cez bunkovú a genetickú rovinu sa zastaví.

Asi intuitívne cítite, že sme sa postupne prepracovali na náboženskú cestu charizmatických liečebných procesov.

V prípade náboženského postoja voči božej prítomnosti v pudovej zložke brušného mozgu dovoľujeme tejto oblasti, aby riadila proces genetického ozdravenia organizmu tak, ako to požaduje táto oblasť. Postoj viery dovoľuje trvalé otvorenie tohto mechanizmu do ľudského tela a podporuje výrazne dlhovekosť.

Vedci Boha riešili aj problém efektívneho čítania magnetických a magmatických zápisov, ktoré realizujú pulzácie magmatického jadra. Pred 600 miliónmi rokov zapisovali dianie asi každých 5 sekúnd. V dnešnej dobe je to už každú stotinku sekundy a tieto záznamy sa ťažko veštecky čítajú. Preskúmali sme veriace osoby, ktoré celý život robia s náboženstvom a zároveň mali narastené hormonálne žľazy na iných miestach ako bežní ľudia. Napríklad hypofýzu má bežný človek v strede hlavy a takéto osoby ju mali napríklad v hrudnej oblasti. Ezoterik dokáže sugeratívne uveriť v presun hormonálnych žliaz na iné miesta, ale k dobrému čítaniu záznamov potrebuje vnútorný postoj viery založenej na náboženských symboloch. Potom je čítanie týchto záznamov výborné.

Ďalšou akciou vedcov Boha je prieskum sugeratívneho spôsobu konania v oblasti ezoteriky. Aby si ezoterik nahodil niektoré extrémne stavy, musí si ich nasugerovať a uveriť im. A tu je otázka bezvýhradnej viery voči niečomu, čo racionálne nie je možné. A tento princíp viery v niečo, čo nemusí byť vedecky pravda, nám dovoľuje dosahovať to, čo by sme museli dosahovať cez chorobné stavy. Systém viery je v náboženstvách veľmi dobre rozpracovaný. V extrémnej podobe viera v niečo dokonalé, neskutočné a nedosiahnuteľné ako tajomstvo samo dovoľuje dosiahnuť špeciálny stav mysle a v tomto stave sa dá výborne manipulovať s biochemickými pochodmi v mozgu a tiež v oblasti brušnej. Ide o sugeráciu rôznych chemických látok pred ústami v aure. Hovoríme tomu biochemické sugeranstvo. Dáte si vieru v Boha v hore uvedenom zmysle a nasugerujete si, že ste užili určitú látku, ktorá vás vylieči. Túto látku a jej podobnú potom vyrobíte vo vlastnej biochémii tela.

Ďalšou akciou vedcov Boha je práca a prieskum v oblasti extatických stavov, vnútornej blaženosti a úžasného pokoja. V tomto prípade si predstavujete niektorý náboženský systém tak, ako by ste ho chceli mať podľa vlastného priania a želania. Napríklad symbol Krista na kríži pozmeníte tak, aby ste dosiahli ideál dokonalého symbolu podľa vašej žiadostivosti. Samozrejme teológovia budú namietať ako vždy, keď sa má niektorým symbolom vyjadriť božia prítomnosť. Ale v tomto prípade nebudeme dodržiavať tradičné záväzné náboženské predpisy.

Ďalšou aktivitou vedcov Boha je skúmanie a bádanie, kde vlastne vznikli mytologické predstavy pravekých a tiež prírodných ľudí. Treba si uvedomiť, že ľudia dnešnej doby majú už oddelené denné a nočné vedomie. No tento fenomén nebol dlhú dobu oddelený. Vedci Boha si uvedomili, že zvieracia myseľ je naraz nočná aj denná. U človeka v období od 100 000 rokov pred naším letopočtom až po dnes sa postupne oddeľovalo nočné a denné vedomie od seba. V dnešnej dobe počas dňa máme výlučne denné vedomie a značne racionálne vnímanie, ktoré podporujú rôzne prístroje vedeckého sveta. Denné vedomie je prísne oddelené od nočného vedomia. Nočné vedomie je plné snových predstáv, ktoré skôr charakterizujú procesy, ktoré bežia v organizme počas noci a každý sen je potrebné veštecky dekódovať, čo vlastne na rovine racionálnosti praktického života znamená. No vráťme sa však k vedomiu, kde je denné racionálne vedomie a nočné snové pomiešané. V tomto prípade sa racionálne vedomie počas dňa oslabí a nastupuje k nemu aj snové vnímanie snových obrazov. A tento fenomén dovolil vytvoriť značnú časť tých najstarších náboženských obrazov plných snových symbolov, vnímanie predmetov a objektov okolo človeka. Vedci Boha si dovoľujú tvrdiť, že živú náboženskú formu treba pestovať v čiastočnom snovom vedomí. Toto vedomie sa dá v dnešnej dobe dosahovať hypnotickým spustením nočnej chémie v hypofýze aj počas dňa. A sem budeme smerovať s náboženskými symbolmi.

Pridaj komentár