Úvaha, kam budeme smerovať najbližšie roky. Jednoznačne cez klinické vedomie a klinické veštectvo budeme spoznávať všetko vo svete mŕtvych, ktorý prekrýva všetok kozmos. Svet mŕtvych spomienok budeme spoznávať pre vlastné reinkarnačné ambície a pre získanie jedinečných múdrostí, ktoré sú organickým bytostiam na planéte Zem neprístupné pre svoju zahľadenosť do vlastnej zvieracej tuposti.

Rozbité a skonzumované spomienky mŕtvych. Osobám, ktoré neveria alebo nie sú presvedčené o svete mŕtvych, sa spomienky nabraté za života rozpadnú a nezostanú pokope ako jeden celok a navyše sa často stanú súčasťou spomienok iných ľudí tejto planéty, ktorí uverili vo svet mŕtvych alebo sa cez klinickú smrť o ňom presvedčili. Osoby, ktoré veria, alebo sa presvedčili, alebo dokonca ako my svet mŕtvych skúmajú, nemajú žiadne pochybnosti o tom, že po smrti spomienky z organickej hmoty zostávajú vo zvláštnom priestore okolo nás. Spomienky možno nabiť želaniami a túžbami, čo sa má diať po fyzickej smrti. Dokonca bádaním sa dá zistiť, čo sa má programovať, aby sa udialo po smrti a čo zostane zo spomienok pokope a čo musí opustiť posmrtný záznam.

Niet sa čomu čudovať, že ľudia sa odvrátili od sveta mŕtvych. V prvom rade treba mať na vnímanie tohto sveta cvičené zmyslové centrá v mozgu. Treba prežiť klinickú smrť alebo si nacvičiť stavy blízke klinickej smrti. Ďalej sú tu aj obavy zo sveta mŕtvych, každý, kto sa vrátil z klinickej smrti schytal nejaký ten posmrtný záznam, ktorý má v sebe vedomú alebo nevedomú reinkarnáciu. A to tiež nie je nič príjemné. Tento záznam začne prerastať ľudskou psychikou jedna radosť. Takému prerastaniu sa dokáže ubrániť iba dobre školený ezoterik.
Ľudstvo si spravilo o svete mŕtvych iracionálny pohľad a vo svojom snažení sa odklonilo od sveta mŕtvych. A to ezoterik nerobí. Ezoterik má trvalú snahu spoznať a ovládať svet mŕtvych. Ezoterik si cez svet mŕtvych spomienok uvedomuje, čo je vlastne zmyslom života, prečo má človek žiť a čo má počas tohto života robiť. Ezoterik vníma svet mŕtvych ako zákonité pokračovanie svojich snažení, ktoré praktizuje počas svojho organického života. Pre bežných jedincov, ktorí sa nevenujú ezoterike a nemajú cvičené veštecké zmysly, zostáva svet mŕtvych iba psychologickým strachom pred vlastnou smrťou. Ezoterik je osoba, ktorá posudzuje vyspelosť bežných ľudí, ale aj ezoterikov na základe vzťahu k tomu, čo bude po smrti človeka. Kto sa programuje a verí, že nič, tak dostane po svojej smrti tak želané nič a jeho záznamy sa rozpadnú a stanú súčasťou iných spomienok vo svete mŕtvych, ktoré chceli po smrti trochu viac. Ezoterik je osoba nenažratá a arogantná a chce na večné časy všetko a na vždy.

Stigmatickí jedinci vo svete mŕtvych. Klinickí jedinci vo svete mŕtvych. Postupne sme si osvojili klinickú ezoteriku, vyškolili zmysly na vnímanie sveta mŕtvych a pustili sme sa do budovania vlastnej reinkarnácie na základe nielen viery v posmrtný život, ale aj na základe vešteckého bádania všetkého, čo je vo svete mŕtvych. Na začiatku bádania a preverovania sme natrafili na stigmatických a klinických jedincov, ktorí dobre tušili o svete mŕtvych. Zároveň tušili, aké tvrdé a kruté sú podmienky vo svete mŕtvych. Niektorí sa naprogramovali, aby ich spomienky zbierali spomienky iných alebo ich likvidovali a rozkladali. Niektorí sa naprogramovali kopírovať spomienky v hlavách živých ľudí. Niektorí si naprogramovali alebo túžili po reinkarnácii do živých ľudí a v určitom spôsobe, aby mohli naplniť svoje túžby, ktoré nezrealizovali počas svojho života. Vo svete mŕtvych sa nachádzajú aj ucelené spomienky tých, ktorí mali kozmické vedomie a psychicky sa mohli pohybovať v kozme. Po prvých prieskumoch padli ilúzie o svete mŕtvych ako niečom kľudnom a pohodovom.

Nedobytné reinkarnačné pevnosti. No vo svete mŕtvych sme objavili aj jedincov, ktorí svoje posmrtné spomienky dokonale pripravili pre aktivity po smrti. V prvom rade do seba nasali záznamy z magma polí. Magma polia doslova každú sekundu ukladajú spomienky toho, čo robíme počas celého života. Magickými rituálmi zviazali všetky vybraté spomienky. Tak isto všetko poviazali cez stigmatické stavy. Potom využili autistické stavy prenikania do svojich spomienok a každý kúsok spomienky prekryli svojou túžbou. Tak isto do všetkých spomienok dávali spomienky ľudských orgánov. Do spomienok uložili obranné mechanizmy a túžbu, aby sa spomienky po ich smrti ubránili akejkoľvek likvidácii. Tento vzor chceme preskúmať a vytvoriť si podľa týchto skúseností vlastný svet vo svete mŕtvych spomienok.

Anjelské sféry vo svete mŕtvych. Pri prieskumoch sveta mŕtvych spomienok sme narazili na jedincov, ktorí počas celého života psychicky nedospeli a mali veľkú detskú žľazu pri hrudnej kosti. Ďalej sa hrali iba s jedným druhom materiálu ako pierka a podobne (bližšie Anjelská škola). Po smrti týchto jedincov sa vo svete mŕtvych vytvorili anjelské sféry. Sú jedinečné tým, že dokážu ezoterikovi radiť, aby dosiahol vo všetkom, čo potrebuje, úspech. No treba si dávať pozor, aby anjelské sféry iba radili a nie spolu aj s ezoterikom niečo robili. Po smrti je potrebné, aby ste spomienky, ktoré obsahujú niečo anjelské, dali anjelským sféram. Tie prípady, ktoré tak nespravili, devastovali svoje reinkarnačné ambície.

Kozmické inteligencie vo svete mŕtvych. Ďalšie veštecké výskumy vo svete mŕtvych objavili spomienky organických bytostí, ktoré nežili na planéte Zem, ale žili v inom čase a v inom priestore kozmu. Po ich vyhynutí zostali iba spomienky nabité reinkarnačnými ambíciami. A aj tu sa chceme poučiť, aké majú reinkarnačné ambície, čo majú v sebe naprogramované a ako sa správajú voči organickému životu na planéte Zem. A možno by sme ako ezoterici boli veľmi prekvapení, akým vhodným zdrojom sme pre kozmické inteligencie, čo sa týka posmrtných spomienok, spomienok detí a spomienok o kostiach. Pri vešteckom prieskume pozostatkov spomienok ľudí vo svete mŕtvych zisťujeme, že detské spomienky chýbajú a nasávajú ich kozmické inteligencie. Niektoré kozmické inteligencie prenikajú priamo do ľudí ako posmrtný záznam a po smrti takéhoto jedinca si jeho spomienky kompletne zoberú do svojho záznamu. Je poučné skúmať a bádať dianie vo svete mŕtvych. Nesporne v tom budeme pokračovať ďalej.

Vlastná reinkarnácia do sveta mŕtvych. Naše snaženie, čo sa týka sveta mŕtvych, vrcholí vo vlastných reinkarnačných ambíciách, ktoré budú prvýkrát v histórii ľudstva postavené na dôslednom skúmaní a bádaní, ako to vo svete mŕtvych v skutočnosti funguje. Na to bude nadväzovať vlastná reinkarnačná prax a príprava na to, čo sa má a môže diať po smrti ezoterika.

Pridaj komentár