Neživá forma Božia. Živá Božia forma. Božie symboly vám povedia, čo máte robiť. Všetko konáme iba v predstave a nie fyzicky. Uveríme bez výhrad, že sme to spravili fyzicky. Sugerácia chorobných stavov ako pri klinickej smrti, úraze elektrickým prúdom, prípadne bleskom. Koncentrácia do chorobných miest v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu. Liečime miesta pravdepodobnej chorobnosti.

Znovu sme si intenzívnejšie uvedomili rozdiel medzi klasickou náboženskou cestou, ktorá je skôr realizovaná na spomienkach svätých mužov a žien, v ktorých prebývala živá Božia prítomnosť. Títo svätí nám zanechali množstvo náboženských predstáv a ich nasledovníci tieto náboženské artefakty uctievajú a velebia. Teda v neživej Božej prítomnosti sa Boží svet prežíva sprostredkovane a nie priamo.

Pri priamom sprostredkovaní Božej prítomnosti je potrebné špeciálnym cvičením prepojiť fungovanie neurónov v šedej kôre veľkého mozgu. Robí sa to predstavou klinickej smrti, poškodenia elektrickým prúdom alebo bleskom. Táto predstava sa vytvorí vo vašej mysli a vy bez akýchkoľvek pochybnosti uveríte, že sa tak udialo. Zároveň sa koncentrujete do určitej časti mozgu, ktorý je potenciálne v neporiadku a vy ho náboženskou kontempláciou budete preliečovať. Nikdy necvičte v oblasti zdravých neurónov. Zbytočne by ste ich devastovali. V mieste zlého prepnutia neurónových oblastí sa objavuje náboženský symbol alebo ho sem podľa pocitov dodávate z pamäte. Takéto prisunutie náboženského symbolu je prirodzené a v poriadku. Aký to bude náboženský symbol, je vecou vašej intuície a vhodnosti daného kontemplačného miesta.

Potom je strašne dôležité, aby ste sa vytvoreného náboženského symbolu doslova spýtali, čo máte kontemplačne meditovať. Symbol vám naznačí určité postupy a vy ich bez akýchkoľvek výhrad zrealizujete na mentálnej predstavivosti so sugeratívnym uverením bez výhrad, že ste to spravili aj fyzicky. Výsledok je intenzívne prenikanie do vnútorného sveta neurónov a samotného Božieho sveta. Takto prechádzame všetky časti veľkého mozgu a vyhľadávame miesta, ktoré sú potenciálne disharmonické. Hovoríme tomu realizovať charizmatickú liečbu.

Po tomto základnom kontemplačnom cvičení nastupujú špeciálne charizmatické liečby a to je sugerácia stavu straty rodičov, kde vy ste dieťa. Zároveň sa náboženské symboly stávajú vašimi rodičmi. Kontemplácia a liečba sa vedie v tomto duchu. Vytvorené symboly počúvate a robíte sugeratívne, čo vám povedali a nie to, čo by ste chceli vy osobne. Na to si musíte dať veľký pozor. Vždy robíte to, čo chcú náboženské symboly a nie vy osobne.

Potom takýmto spôsobom zrealizujete sugeráciu brušného týfusu a zamilovanosti do náboženských symbolov. Potom to bude sugerácia kostných výrastkov. Objavujú sa starodávne písmená, ktoré voláme piktogramy. Potom realizujeme sugeráciu nespavosti a náboženské symboly sú snového charakteru. Nasleduje sugerácia stigiem a následná kontemplácia. Máte pocit, že beriete na seba hriechy celého sveta. Pokračujete v sugerácii bolesti a pocitu, že môžete trpieť za iných.

Nakoniec sa venujete kontemplačným cvičeniam a to tak, že si predstavíte náboženské sviatky vo všetkých náboženských systémoch a včleníte sa do deja, ako si to žiada dej a nie tradícia náboženských autorít. Pokiaľ ste špiritista, tak všetko vyciťujete z nepoškodených kostí brontosaurov a zbytkov fosílií. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pridaj komentár