Asány. Jogínske techniky. Ašramy. Pozície. Cvičenia koncentrácie. Hathajoga na európsky spôsob. Prstové módy. Masáž prstov. Reflexné tlaky. Koncentrácia asánou. Koncentrácia módová. Pranajáma ako dýchanie a bioenergie. Úroveň v ašramoch.

Zo začiatku sa mi zdalo, že preniknutie do jogínskeho systému bude jednoduché a bezproblémové. Dokonca som sa na jogu pozeral medzi prsty. No napriek tomu som ju do svojej ezoterickej praxe zahrnul.

Usiloval som sa jednotlivé jogínske postupy zaradiť do určitého logického celku. Skúsil som si znovu precvičiť a prečítať, čo som mal o joge napísané. Akosi som sa z celej problematiky nemohol vymotať. Postupne som mal pocit, že čím sa viacej snažím pochopiť indickú jogu, tým viacej sa niečo usiluje, aby som tak neurobil. Keď som už mal určitú predstavu, tak niečo ma spochybnilo a všetko uviedlo do stavu neistoty a chaosu. Keď sa to zopakovalo mnohokrát a nielen mne, pochopili sme, že niekto sa cez astrálne, bioenergetické zóny a snovú oblasť snaží na nás vplývať.

Keď sme sa rozhodli pozbierať o joge všetky písomnosti a záznamy z internetu, ako najust sme ich omylom vymazali z počítača a to sme si nespravili ani zálohu. To už bolo moc a začali sme zisťovať, že cez duchovné sféry niekto na našu snahu negatívne vplýva.

Celkovú problematiku jogy komplikuje fakt, že jogíni v Indii sú spopolnení a ich informačné pole je pre špiritistický výskum a špiritistické oživenie znehodnotené. Niečo podobné sa stalo aj v Egypte, kde sa mŕtve pozostatky chemicky mumifikovali a ich záznam sa tým znehodnotil.

Zostala mi teda cesta napojiť sa na miesta, kde jogíni žili. Teda akýsi astrálny prienik na miesta, kde sa joga odohrávala. No aj tu som natrafil na zvláštne ošetrenie týchto záznamov určitou nenápadnou bodkou. Pokiaľ som získal nejakú informáciu, tak sa vždy udiala nezvyklá vec. Jednoducho som tomu, čo som videl, nemohol rozumieť. Mal som pocit, že niečo ma odrádza od skúmania a zisťovania.

Rozhodol som sa pre iný postup a začal som sa napájať na majstrov a adeptov jogy priamo v ašramoch. Zistil som, že cudzincom v ašramoch dávajú akúsi čudnú odnož jogy a nie je záujem, aby do indického systému jogy prenikli. Úplne ináč sa postupuje v prípade indických žiakov v Ašramoch. Moje bioenergetické a astrálne prenikanie nezostalo bez náležitej reakcie a po ukončení zisťovania mi následne zostávalo blbo, nepríjemne a robil som všelijaké čudesné veci. Už som tušil, že niečo sa usiluje na mňa vplývať negatívne. Po mojich zisteniach vždy prišiel energetický prúd, ktorý niečo skúmal a začal pôsobiť na spomienky, ktoré som získal v ašrame.

Teda začal som premýšľať, čo to vo mne na diaľku veštecky jogíni v ašrame hľadali a zisťovali. Pri jednej návšteve nových indických adeptov som zistil, že dostávajú určité bioenergetické znaky. Ide o zostavu asi siedmich znakov pod sebou na ľavej strane tela.

Začal som hľadať možnosti získať takýto kód, aby som do ašramov mohol prenikať bez spätných útokov jogínov na moju a iné osoby, ktoré sa usilovali pochopiť jogu v jej skutočnej hĺbke. Našiel som riešenie na špiritistickej báze, zašiel som do ašramu, ktorý bol počas vojny úplne zničený a tu som našiel jogínskych majstrov, ktorí neboli spopolnení, iba zabití a zasypaní zemou. Keď som špiritisticky oživil ich mŕtve informačné pole, tak som zrazu od dotyčného jogína získal kódovanie, aké dostávali mladí adepti v ašramoch. S týmto kódovaním som zašiel do živého a fungujúceho ašramu. Aké bolo moje prekvapenie, keď ma tu privítali zdvorilo a priateľsky! Po mojej návšteve a odchode nenastali žiadne útoky. Iba prišli ku mne bioenergetické objekty, ktoré preskúmali znaky po ľavej strane tela a všetko ako prišlo, aj odišlo. Teda cesta do ašramov je otvorená.

Zistil som, že každý adept v ktoromkoľvek ašrame, pokiaľ je indického pôdu, cvičí samostatne. Cudzinci dostávali iba akési čudné kondičné hodiny a bloky indickej jogy bez vnútorných hodnôt.

Tak som začal do ašramov prenikať už s nakódovaním od mŕtveho jogína. Vždy ma privítali vľúdne a hlavný jogín guru si dobre pozrel moje znaky a podľa nich mi zadelil určité cvičenia. Ja som sa ich snažil cvičiť v predstave a potom sugeratívne uveriť, že som to robil aj fyzicky. Niečo do mojich znakov vložil a zadelil mi ďalšiu meditačnú úlohu.

Rozhodol som sa špiritisticky presunúť do najstarších zničených ašramov a do mŕtvych jogínov, ktorí zahynuli a neboli spopolnení. Zistil som, že znaky na ľavej strane tela boli u vyspelejších jogínov prepracovanejšie. Znovu som s takouto výzbrojou navštívil živé ašramy a znovu ma prijali vľúdne. V niektorých ašramoch som dokonca ja sám začal určovať guruovi ašramu, čo má meditovať. No v niektorých ašramoch mali jogínski guruovia ešte významnejšie značenie. Bude potrebné preskúmať všetky druhy značenia a o čom to všetko je.

Zatiaľ pokračujeme v nácviku stoličkových asán. Nahradzujeme tým asány, pri ktorých treba sedieť na zemi alebo byť v určitej atypickej polohe. Sedenie na stoličke upravujeme podľa toho, kde sa chceme koncentrovať. Sedíme na stoličke a pri každej koncentrácii sa mierne posunieme či už do oblasti nôh, hlavy, krku, chrbta alebo sedacej časti. To isté môžeme dosiahnuť aj prstovými módmi. Nemusíme sa koncentrovať pomocou sústredenej mysle, ale pomocou asány. Je to zaujímavá asána, nová technika, ako pomocou sedu a pozície tela vyvolať v sebe žiaduce efekty koncentrácie. No určite toto nie je tá pravá joga, ktorú cvičia adepti v ašramoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.