Po zdiagnostikovaní zdravotného stavu (diagnostika A 510) som nahliadol do vášho podvedomia, kde som cítil silnú túžbu po alkohole. Bude rozumné, keď to udržíte pod kontrolou. Odporúčam liečiť psychiku aj na základe liekov, ktoré vám predpíše lekár.

Psychický stav
Aurický obal je dostatočne dlhodobo vzdialený od fyzického tela. Je potrebné zvážiť aj tabletkovú liečbu u psychiatra.

Povaha
Bežní ľudia sú usadení psychicky v strednom mozgu, ktorý je v strede hlavy. Vy ste usadený v brušnom mozgu, ktorý je v strede hrubých a tenkých čriev. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá k životu potrebuje alkohol a rôzne druhy liekov. Vtedy ste utlmený a šťastný. Chýbajú tu ľudské ideály a túžby. Je tu tendencia žiť jednoduchým životom a pre seba. Veľa živočíšnych prvkov vo vašom živote. Menej ľudské premýšľanie. Pudové tendencie. Veľa zvieracích prejavov.

Sexuálne centrum
Je dlhodobo usadené v ústnej dutine. Naznačuje na tzv. detskú sexualitu. Ide o určitú nezodpovednosť a hravosť v živote. Charakterizuje to obrázok chlapca, ktorý sa rád hrá so zvieratami.

Sexualita povahy
Je usadená v brušnom mozgu. Charakterizuje to neschopnosť vytvoriť so ženou dlhodobý vzťah. Za určité obdobie potrebujete nový ženský objekt.

Astrológia sudičky
Skúmam neuróny mozočku. Charakterizuje to obrázok, pri ktorom sa prepojenie neurónov mení. Náboženské postavy sa menia na zvieracie a na konci je postava, ktorá sa chce sama zničiť. Predtým tu boli živočíšne schémy.

Astrológia psychiky
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Problémom sú peniaze, ženy, alkohol a únik z reality a problémov.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Neurónové schémy a obrazy sú zničené a je tu obrázok dieťaťa. Ide o špiritistické schémy, ktoré to tu devastujú. Problémová oblasť.

Astrológia miechy
Skúmam neuróny v tejto oblasti. Schémy šťastného osudu sú poškodené a predstava anjela je ošumelá a pasívna.

Astrológia brušného mozgu
Zvieracie inštinkty z tejto oblasti sa dynamizujú a začínajú prevládať. Riziko postupného strácania kontroly nad svojím správaním.

Astrológia ganglií
Skúmam drobné neuróny pri každom orgáne tela. Táto oblasť je tiež zdecimovaná a pasívna. Ako keby vám nemal kto poradiť ako žiť a prečo.

Snová astrológia
Skúmam snové podvedomie. V snoch prevládajú náboženské obrazy a svet mŕtvych. Všetko je zdevastované a rozlieza sa to. V noci si neodpočiniete a zle regenerujete.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. V rode boli ľudia, ktorí mali problémy s alkoholom, peniazmi a siahnutím na život. Rizikové tendencie.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: na vôňu alkoholu a podobne. Priťahuje vás to. Povrchová vzrušivosť: na ženské topánky. Určitý fetiš a kult vo vašej psychike. Potreba ženy v koženom odeve. Pohlavná vzrušivosť: k tej je potrebný alkohol a lieky. Citová vzrušivosť: vône a únik z reality. Celkovo problematické sexuálne podvedomie, ktoré vytvára silné väzby na alkohol.

Pridaj komentár