Katarzné techniky. Prežieranie sa. Úpal. Neznáme prostredie. Živicové exhaláty. Termálne pramene. Biochemické vzorce. Chôdza v extrémnom teréne. V prestávkach programovanie a meditácia. Množstvo zobudení počas noci, teda zvierací spánok.

Je zaujímavé využiť dovolenku na praktizovanie katarzných techník, ktoré urýchľujú meditačné postupy. Je potrebné si intuitívne vybrať takú lokalitu, ktorá dovoľuje zrýchlený postup vpred. Teda keď sa rozhodnete využiť dovolenku na praktizovanie katarzných techník, tak si miesto na dovolenku vyberajte vešteckými schopnosťami.

Tento raz výber padol do oblasti Bešeňovej, kde je výskyt termálnych prameňov. To naznačuje na zvláštne geotermálne podložie, ktoré je vždy dostatočne vhodné na realizáciu katarzných techník. Bešeňová sa nachádza v blízkosti Ružomberka, kde je továreň na spracovanie drevnej buničiny. Pri spracovaní sú do ovzdušia vypúšťané živicové extrakty, ktoré tiež vytvárajú jedinečnú atmosféru pre katarzné techniky. Koncentrované živicové extrakty pôsobia na sexuálne podvedomie intenzívnym spôsobom.

Katarzné techniky. Sú určitým spôsobom techniky riskantné a ich praktizovanie treba prakticky ovládať. Katarzná technika stojí na vyvolaní extrémneho stavu a v tomto stave sa prevádzajú určité druhy meditácií. Napríklad nespíte jednu noc a počas noci robíte meditácie. Extrémnou katarznou technikou je aj intenzívne a prudké predýchanie sa až k blízkosti kŕčov v nohách. Teda v krvi sa nachádza príliš kyslíka a málo oxidu uhličitého. V tomto stave sa potom prevádzajú určité meditačné techniky. Tak isto vytvorenie zadymeného prostredia, napríklad vonnými tyčinkami, možno rátať medzi extrémne meditačné techniky. Dýchaním sa vône a dym dostávajú z ovzdušia do krvi a potom sa robia niektoré meditácie. Tiež pitím silných exotických čajov sa do určitej miery vyvolávajú extrémne podmienky katarzného charakteru. Aj nehybnosť po určitú dobu počas dňa je katarzná technika. Myslím, že som dosť vysvetlil, čo je to katarzná meditačná technika. Jej zmyslom je urýchlenie duchovného rastu.

Prežieranie sa. Ide o katarznú techniku, kedy sa zámerne prejedáte a dávate si dvojnásobné porcie všetkého. Tento stav som využíval počas celej dovolenky a spájal som ho s meditáciami určitých meditačných škôl.

Úpal. Túto katarznú techniku som používal skoro každý druhý deň. Pohyboval som sa počas obedňajšieho slnka a bez pokrývky hlavy. Treba dobre odhadnúť, kedy ste na hranici úpalu, a vtedy musíte prestať. Na noc si pripravíte úpalový stav, ale v miernej podobe. K tomu som pridával nočné čítanie biochémie ľudského tela a mnohokrát prerušovaný spánok.

Neznáme prostredie. Už aj neznáme prostredie samo o sebe je katarzná technika. Neistota, kde sa nachádzate, nezvyk na podložie vytvára alebo dopĺňa mozaiku katarzných techník.

Živicové exhaláty. Oblasť, kde som sa nachádzal, patrí do oblasti Ružomberka a tu je fabrika na spracovanie drevnej buničiny. Silicové a živicové výpary robia s ľudskou psychikou svoje a vyvolávajú zvláštne sexuálne stavy. Je možnosť tento efekt vytvoriť umelo a to varením nadrvených konárov ihličnatých stromov. Prípadne pozberať živicu priamo z kmeňov ihličnatých stromov a potom ju spaľovať v ohni.

Termálne pramene. Veľmi dobrou katarznou technikou sú aj termálne pramene a horúca voda v nich. Prehriate a zasolenie tela vytvára vhodné podmienky na praktizovanie katarzných techník. Tak isto podložie s termálnymi prameňmi je samo o sebe katarzná technika. Špičkovou oblasťou pre realizáciu katarzných techník je Slovenský raj zo strany Vysokých Tatier a rovno oblasť Kláštoriska. Tu sa nachádzal aj kláštor mníchov. V niektorých roklinách sú abnormálne energetické divočiny.

Biochemické vzorce. Ide o katarznú techniku, ktorá má svoj základ v zdĺhavom a nekonečnom čítaní a odriekaní niektorých náboženských textov. Ja som využil čítanie odbornej biochemickej knižky a to pred spánkom. K tomu úpalové stavy, fyzická únava, prejedanie sa.

Chôdza v extrémnom teréne. Tak isto veľmi dobrá katarzná technika, ktorá je založená na extrémnej fyzickej únave. Trebárs dve hodiny lozenia po skalách a následné uplatnenie meditácií. Znovu extrémne lozenie a znovu meditácia. Takto sa to môže opakovať celý deň.

Zmyslom uplatnenia katarzných techník je oslabiť odpor vlastného organizmu voči zmenám. Napríklad takto využijem každý chorobný stav. Hoci aj zápal hrdla a horúčky. Vtedy stačí, aby ste si v posteli čítali ezoterickú literatúru.

Ako trvalú extrémnu meditáciu používam posilňovanie, kde už dva roky zdvíham postupne pri niektorých cvičeniach stále vyššie váhy. Vždy o 200 gramov viacej. Výsledok je jemné natrhanie svalových vlákien a žitie v trvalej bolesti. Má to dva dobré vplyvy. Mikronatŕhanie svalov regeneruje efektnejšie celý organizmus a stav trvalej bolesti zase pomáha rýchlejšiemu duchovnému napredovaniu.

Treba však vidieť aj druhú mincu uplatnenia katarzných meditácií a to je riziko vyvolania určitých chorobných stavov. Tak isto je tu možnosť trvalého poškodenia organizmu.

Pridaj komentár