Zmena pohľadu na kozmos a to, čo sa v kozme nachádza.
Každý deň sa pozeráme okolo seba na to, čo v kozme tvorí iba necelých 5 % hmoty. Teda objekty na planéte Zem a samotná celá planéta je tvorená tuhými, plynnými a kvapalnými látkami a tie sú zložené z prvkov, atómov a častíc.

Planéty, súhvezdia a galaxie tvoria podľa vedeckých odhadov iba 5 % hmoty v kozme. Ďalších 15% tvoria objekty z častíc (čierne diery, anti čierne diery, anti čierne diery skrížené, biele diery, zlaté diery, pulzačné diery, žiariace diery) a ostatné sú takzvané mega častice alebo môžeme hovoriť o vákuových časticiach. Teda týchto vákuových častíc je 80 %. Mali by sme si trochu podrobnejšie objasniť, o aké častice ide. Častice v 5 %-tách kozmu sú mimoriadne silne viazané do atómových jadier, atómov, prvkov, tuhých, plynných a kvapalných látok. A toto je viazané v planétach, súhvezdiach, galaxiách. Teda týchto 5 % kozmu obsahuje častice, ktoré sa chovajú ako najmenšie možné desatinné čísla. Sú extrémne malé a majú v sebe zviazané mimoriadne silné energie, mimoriadne až extrémne rýchlosti a iné vlastnosti. Tieto vlastnosti sa neprejavujú. A keď sa prejavia, tak ich možno sledovať v termojadrových reakciách atómovej bomby. Tak isto tieto reakcie by sa dali sledovať v centre magmatického jadra planéty Zem. Prípadne ich možno sledovať na povrchu a vo vnútri Slnka. Teda 5% kozmu sú koncentrované častice a v týchto oblastiach hovoríme o svete silného tlaku a minimálneho vákuového stavu. No tých 80% hmoty kozmu tvorí práve svet vákua a to takého vákua, že tu menšie množstvo častíc expanduje do kolosálneho priestoru o nepredstaviteľnej veľkosti. V ezoterike ide o maketu veľkosti vreca, často makety guľovitého skleníka. A tieto makety určitých útvarov v kozme sú gigantické.

Adresy súvisiace so stavom vákua:

http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1kuum
http://sk.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADp_neur%C4%8Ditosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vakuum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADrn%C3%BD_prostor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reliktn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika_plazmatu
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetar
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum
http://en.wikipedia.org/wiki/QCD_vacuum
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wiki…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Gluon_condensate
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wiki…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_chromodynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/Chiral_condensate
http://en.wikipedia.org/wiki/Quark-gluon_plasma
http://en.wikipedia.org/wiki/QCD_matter

Váha, hmotnosť, váženie prístroje na váženie

Nie je jednoduché začať si robiť predstavu a logicky pochopiť, čo je váženie a ako sa dá niečo odvážiť. V prvom rade sa dajú v ruke poťažkať dva kamene a povedať, ktorý je ľahší a ktorý je ťažší. Môže sa stať, že objemovo menší kus kameňa je ťažší ako ten, čo má väčší objem. Teda musí tu pôsobiť aj množstvo a počet koncentrovaných prvkov, atómov a v konečnom dôsledku častíc. Na začiatku sa teda odhadovalo určité množstvo látky voči inej látke. Neskoršie sa využíva systém chytím to do jednej ruky a druhý kus do druhej ruky a posúdim to v mozgu, do akej miery je to rovnako ťažké alebo odlišné. Samozrejme, tento typ váženia je mimoriadne nepresný a subjektívny. V niektorých prípadoch je takéto váženie dostatočné. Prichádza iný typ váženia a to pomocou systému váhy. Čo je vlastne vo fyzike známy systém, že na obidvoch stranách hojdačky je rovnako ťažký objekt, hojdačka je vo vodorovnom stave a nenakláňa sa na jednu alebo druhú stranu. Váženie cez tento typ váhy nemusí byť presné napríklad pri vážení vrecka obilia. V starodávnom Egypte postupovali nasledovne: roztriedili zrnká obilia – plné od prázdnych. Teda vzniklo vrecko plných zrniek. Tie sa dali na hojdaciu váhu. Na jednu stranu vrecko plných zrniek a na druhú stranu sa prisypalo toľko obilia, až sa obidve strany vyvážili. Bolo to serióznejšie váženie. Vrecko plných zrniek sa mohlo nahradiť vhodným závažím. Teda určitý druh tvrdého kameňa sa opracoval tak, aby sa váhovo rovnal vrecku obilia z plných zrniek. Môžeme tu hovoriť o prvom cajchovaní váhy, teda určitej kontroly správnosti váženia. A tento postup závaží a kontroly sa používa dodnes. Teda je tu potreba vážiť určité množstvá, a tak začal vývoj rôznych druhov váh. Váha ako hojdačka. Váha a plocha, pod ktorou je pružina. Váha a k tomu hák na pružine. Váha v laboratórnych podmienkach. Vzniká aj jednotka hmotnosti a to tona, kilogram, gram a ešte menšie jednotky.

Samozrejme, že nemôžeme napríklad fyzicky odvážiť planétu Zem. A tak isto nemožno odváži jeden prvok, atóm, atómové jadro alebo časticu. Jedná sa tu o príliš veľké a príliš malé objekty. A tak tu nastupujú nepriame metódy váženia a to matematickým odhadom niečo násobiť alebo niečo deliť. Násobenie je neustále zväčšovanie predstavy o váhe napríklad planéty Zem. Delenie je neustále zmenšovanie napríklad gramu na menšie a menšie jednotky. A tak váženie planét, váženie častíc je vec nepriameho váženia za pomoci matematicko-štatistických postupov. Iné bude váženie objektov na planéte Zem a iné bude váženie napríklad na obežnej dráhe okolo planéty Zem. Na planéte Zem fungujú sily gravitácie a na obežnej dráhe sily vákua. Celkovo váhu treba spájať s hmotnosťou, silami gravitácie a magnetickými silami. Tak isto dve látky rovnakej veľkosti v zmysle objemu nemusia mať rovnakú váhu alebo inak povedané, hmotnosť. Tak isto sem patria fyzikálne veličiny ako tlak, jeho klesanie a stúpanie v zmysle použitia vákua alebo iných tlakových síl na iný objekt.

Adresy súvisiace so stavom hmotnosti:

http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1hy_%28pr%C3%ADstroj%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ha
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1va%C5%BE%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Weighing_scale
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram

Atómové vákuum, tlaková vlna

Pod článkom nájdete adresy videí, ktoré hovoria k téme vákuum a jeho chápanie a vnímanie. Videá vám pomôžu pozmeniť svoj postoj na vnímanie kozmu. Ezoterik si uvedomí, že 70 až 80 % kozmu obsahuje určitý druh vákua. Teda tých asi 80 % kozmu neobsahuje tuhé, plynné a kvapalné látky a ani prvky, atómy a množstvo častíc je tiež minimálne. Ezoterik bol doteraz zorientovaný práve naopak a to na 5% hmoty v kozme. Do týchto 5 % patrí aj Zem. A je prirodzené, že keď sa celý život pozeráme na to, čo je okolo nás, tak na 99 % budeme skoncentrovaný na tých 5 % hmoty, ktorá sa skladá z tuhých, plynných a kvapalných látok a tie sa skladajú z prvkov, atómov a atómových jadier a častíc. Teda všetko je pod mimoriadne silným tlakom navzájom zviazané. K tomuto stavu prispievajú hlavne sily magmatického jadra, ale aj vnútorné štruktúry vzájomných väzieb prvkov, atómov a častíc v nich samotných. Aby sa väzby v látkach porušili, treba vyvolať sily podobné termojadrovej reakcii. Iná situácia je v magmatickom jadre planéty Zem, kde sú hlavne prvky v magmatickom stave, ktorý sa skorej podobá stavu Slnka a teda je tam prevaha atómov a nie stavov, kedy sú atómy formované do prvkov. Úplne iná situácia je napríklad v priestore nad atmosférou planéty Zem. Tu sa hovorí o stave mierneho vákua a obsah prvkov je dramaticky znížený.

Tu je výber videí, ktoré pojednávajú o vákuu a termojadrových explóziách, ale aj o meditačné videá. Pokiaľ niektoré adresy už nefungujú, tak si treba vyhľadať podobné videá.http://www.youtube.com/watch?v=i_Kkav0ibCIhttp://www.youtube.com/watch?v=0wSwkdn_mjk&feature=rela…


http://www.youtube.com/watch?v=GbMVo4Ln3CE&feature=rela…

Pridaj komentár