Teória. Ľudská sexualita. Zmyslové centrá. Sexuálne úchylky. Bioenergia sexuálna ľudská. Vyvrcholenie. Sexuálne spomienky. Prírodná sexualita ľudoopov a goríl. Prírodný šaman. Vlastné a cudzie bio zvierat. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v dôslednom nácviku sexuálneho vzrušenia na úrovni mysliaceho človeka. Spomienky na sexuálne aktivity napĺňajú neurónové oblasti šedej kôry mozgovej. Ide o spomienky hmatové, zvukové, čuchové a chuťové. Postupne sa v organizme aktivizuje sexuálna biochémia a sexuálna bioenergia vytláča z tela klasickú bioenergiu. Sexuálna energia a sexuálna biochémia sa dostane pomocou koncentrácie všade. Precvičujeme štyri povahové centrá a ich sexualitu. Precvičujeme bioenergetické centrum v hlave, v ústnej dutine a podbruší. Precvičujeme všetky druhy sexuálnych úchyliek. Cieľom je mať k všetkým úchylkám rovnaký vzťah. Učíme sa zosávať cudzie sexuálne energie a nabíjať nimi budúce udalosti. Otvorili sme si sexuálne vzrušenie v celom tele, do toho začíname počítať, spomínať si a robiť iné aktivity. V sexuálnom vzrušení nebudeme súložiť, ale robiť všetky druhy meditácií postupne jednu za druhou. Tým, že sme v sexuálnom vzrušení, sa nám otvára nová dimenzia meditácií.

Opúšťame ľudskú sexualitu a dostávame sa do vedomia prírodného človeka. Koncentrácia ide cez ústnu dutinu, cez miechu v hlave až do kostrče a oblasti pohlavia. Všetko sa deje na individuálnych skúsenostiach a uplatňovaním magickej reči pomocou posunkov a pohybov tela, tak isto zvukmi. Je možné vytvárať aj magické obrazce z prírodného materiálu. Všetko v tele a mimo neho funguje na základe mágie a rituálnej komunikácie. Vytvárame biosexus energiu prírodnú, a tak isto ju zosávame z iných páriacich sa živých zdrojov. So sexuálnou energiou manipulujeme na základe magických obrázkov. Ritualistika sa robí pod vplyvom sexuálnych energií. Všetko riadi stredný mozog.

Pokračujeme v nácviku zvieracej sexuálnej reakcie. Všetko riadi brušný mozog. Podobá sa to ruji a páreniu zvierat. Predstavujete si, ako prebieha ruja a párenie, všetko má na starosti brušný mozog. Čakáte na mentálne zvieracie vyvrcholenie. Všetky nervové podnety z pohlavia idú do svalov. Nastupuje svalový tras a blaženosť. Vytvárame vlastné bioenergie a blaženosť.

Pridaj komentár