Budeme pokračovať v nácviku zvukovej ezoteriky. Ide vlastne o mantra ezoteriku. Zároveň cvičíme Reiki školu a tak isto echolokačné schopnosti v hlasivkách. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Treba si uvedomiť, že ezoterika môže mať rôzne formy a podoby. Pri základnom ezoterickom cvičení vnímate svoje vnútro ako rôzne druhy obrazov, ale tak isto je možné vnímať svoje vnútro ako množstvo zvukov, hmatových alebo čuchových podnetov. Ide o zvukovú ezoteriku, ktorú by teoreticky mohol praktizovať slepec, ktorý nevidí a iba počuje. Hmatovú ezoteriku by mohol praktizovať človek, ktorý nepočuje, nevidí a všetko vyciťuje iba hmatom.

V základnom cvičení sa skoncentrujeme do svojej pamäti a znej postupne vyberiete spomienky na rôzne druhy prírodných zvukov ako je padanie skál, voda, oheň, vietor, zvieratá a ďalšie podľa vlastného výberu.

Keď ste svoju myseľ preladili na vnímanie hlavne zvukových spomienok, tak môžete začať precvičovať koncentráciu do hlasiviek vo vlastnom krku. Skoncentrujete sa do oblasti krku a tu vizualizujete anatomický obrázok hlasiviek.

Po vizualizácii anatomického obrázku v hlasivkách je nutné, aby ste si otvorili Reiki energie. Keď sa vám podarí tvorba bioenergie v Reiki centrách podľa návodov v Reiki škole, tak bioenergetický vzruch presuniete práve do hlasiviek. Potom z hlasiviek vyžarujete bioenergiu Reiki. Celá tantra bez bioenergie Reiki je iba detská hra a nemá svoju potrebnú silu. Postupne cez hlasivky dodávate bioenergiu Reiki do jednotlivých častí a orgánov vášho tela.

Keď ste zvládli tento bioenergetický výcvik vlastných hlasiviek, tak je potrebné precvičiť a ovládnuť ďalšie cvičenie a to echolokačne otvoriť hlasivky. Základné poznatky o echolokácii si nájdete v Echo škole. Ide o koncentráciu do hlasiviek. Zároveň cez hlasivky pretláčate bioenergiu Reiki. V koncentrácii do hlasiviek si spomeniete na echolokačné zvuky netopiera, delfína, veľryby. Zvukovú spomienku zosuniete do oblasti hlasiviek a cez hlasivky si sugerujete, že vydávate echolokačné zvuky. Ide o techniku, pri ktorej z hlasiviek vydávate bioenergiu, ktorej súčasťou sú aj rýchlo za sebou vydávané zvuky písmenok. Teda napríklad môže ísť o zvukovú podobu písmena z,z,z,z, z a podobne. Bioenergiu a echolokáciu postupne rozvádzate cez nervový systém tela do jednotlivých častí. Echolokačné zvuky môžete meniť podľa toho, na ktorý orgán tela sa skoncentrujete.

Po echolokačnom cvičení nasleduje ďalšie cvičenie a to je vnímanie prechodu vzduchu cez hlasivky. Robíte tak pri nádychu a tiež pri výdychu. Naďalej tlačíte cez hlasivky bioenergie a echolokáciu zvuku a k tomuto pridávate techniku vnímania prechodu zvuku cez drobné membrány v hlasivkách. Touto technikou vzniká silné chvenie. Toto chvenie rozvádzate v jednotlivých častiach tela.

Nasleduje séria cvičení, pri ktorých meníte zvukovú podobu echolokácie v hlasivkách. Tak isto sa treba naučiť vnímať zvuk v orgánoch tela. Zistený zvuk v orgánoch tela zosuniete do hlasiviek a echolokačne ho rozšírite do iných častí tela. Na záver sa týmto systémom môžete aj preliečiť. Intuitívne voľte vhodné echolokačné podoby zvuku.

Pridaj komentár