Budem sa venovať aplikácii matematických postupov do ezoteriky. Budem to robiť svojským spôsobom a zároveň budem akceptovať matematické zákonitosti, no ich výklad v ezoterike si budem robiť podľa svojich zámerov. Mojím zámerom je cez matematiku lepšie uchopiť problematiku ezoteriky.
Na začiatok budem trochu písať a počítať. Znovu si zoberiem kamienky, na ktorých sa to dá lepšie pochopiť. Máme 1 veľký balvan, ten kladivom rozbijeme na 3 kusy. Nezáleží, na aké veľké. Teda najjednoduchšie to zapíšeme 3 sa rovná 1 a 1 a 1. Keby sme chceli ezoterický balvan rozbiť na tri presné časti, tak by sa nám to vlastne nepodarilo vypočítať úplne alebo absolútne presne a rozbiť by sme to nevedeli. Keď 1 delíte tromi, tak dostanete nekonečne nedopočítané číslo a to 0,3333333 ….. . Rozdeliť ezoterický balvan na tri presné časti by sa nám nepodarilo. Teda v praxi musíme balvan rozdeliť na tri nerovnako veľké časti. Vtedy môžeme byť úplne presný. Pokiaľ by sme chceli rovnako presné časti ezoterického balvanu, tak by sme museli základný balvan deliť na 2 časti, 4 časti, 6 častí a tak ďalej. Keby sme 1 ezoterický balvan delili 3, potom 5, potom 7 a tak ďalej, nikdy by sme nedostali rovnako veľké časti. Z tohoto matematického experimentu logicky vyvstáva otázka: Ako veľké sú vlastne tri menšie ezoterické kamene – kameň 1, kameň 2, a kameň 3? Dostatočne sa venujeme rozvoju týchto troch podmnožín ezoteriky? Je toto delenie ezoteriky na tri podmnožiny správne a nemali by sme prijať iné delenie? Skúsim porozmýšľať matematicky. Pozrel som sa do mojej štatistiky počtu príspevkov a zistil som nasledovné: sekcie 169, školy 97 a poradne 85. Z tohto poradia vyplýva, že od začiatku roka až po dnešný deň má prevahu počet príspevkov v sekciách. Napríklad do desiatich sekcií nebol napísaný žiadny príspevok. Najviac príspevkov je v Reiki škole – 27, Šaman sekcii – 26, Fitnes poradni – 24 príspevkov. Príspevky by sme mohli deliť na textové, zvukové a video. Tieto menšie matematické počty majú pomôcť lepšie podchytiť ezoteriku cez čísla.

Pridaj komentár