– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-03-06

(1.SILVA). MEDITAČNÉ CVIČENIA SME ZAHÁJILI KONCENTRÁCIOU DO JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VEĽKÉHO MOZGU A MALÉHO MOZGU. TU SME SI UVEDOMILI JEDNOTLIVÉ DETAILY, AKO JE MNOŽSTVO NEURÓNOV, SPOJENIE NEURÓNOV SYNAPSIAMI, HRÚBKU ŠEDEJ KÔRY, JEJ VRCHNÚ ČASŤ A SPODNÚ ČASŤ. MEDZI VRCHNOU A SPODNOU ČASŤOU JE 3 AŽ 7 VRSTIEV TENKÝCH AKO PAVUČINA. ZÁROVEŇ SME SA SNAŽILI V NEURÓNOCH ZACHOVAŤ STAV TICHA A POCITU V MOMENTE ZASPATIA ALEBO V MOMENTE ZOBUDENIA. NA ZÁVER SME ČAKALI NA POCIT PRICHÁDZAJÚCEHO VÝŤAHU. FORMULKA NAPÍSANÁ VOĽNÝM PÍSMOM V POCITE, KEĎ DRŽÍTE A NIEČO PÍŠETE, MÔŽETE NAPÍSAŤ, ŽE SA VÁM CVIČENIA DARIA LEPŠIE A LEPŠIE.

(2.SILVA). V PREDNOM MOZGU SME SA KONCENTROVALI NA POCIT, ŽE TU SA PREMÝŠĽA POMOCOU PÍSMEN ABECEDY A BEŽIA TU AJ EMOCIONÁLNE OBRAZY. V TEMENNOM MOZGU JE ULOŽENÝ VNÚTORNÝ HLAS A HLAS, KTORÝ PREHOVORÍ CEZ HLASIVKY A PERY VON Z ČLOVEKA. V ZADNOM ZRAKOVOM CENTRE SA VYTVÁRAJÚ OBRAZY, V SPÁNKOVÝCH LALOKOCH SA VYTVÁRAJÚ ZVUKY. V MALOM MOZGU SA VYTVÁRAJÚ STAVY POHYBU A JEMNEJ POHYBOVEJ KULTÚRY PRSTOV NA RUKÁCH. STÁLE TREBA UDRŽAŤ POCIT TICHA A ZASPATIA. PÍSANÁ FORMULKA: STÁLE LEPŠIE A LEPŠIE.

(3.SILVA). ZNOVU KONCENTRÁCIA NA ŠEDÚ KÔRU VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU. PROGRAMOVANIE, ŽE SI NEŽELÁTE, ABY STE SPOMÍNALI NA NEÚSPECH A VŠETKO NEGATÍVNE PRI ABSTRAKTNOM PÍSMENKOVOM PREMÝŠĽANÍ. NEŽELÁTE SI, ABY SA VÁŠ VNÚTORNÝ HLAS ZAOBERAL NEŽELANÝM. NEŽELÁTE SI, ABY SA NEKONTROLOVATEĽNE VYŤAHOVALI Z MOZGU NEŽELANÉ STATICKÉ OBRAZY. NEŽELÁTE SI PREHNANÉ EMOČNÉ STAVY. NEŽELÁTE SI POHYBOVÉ PREDSTAVY IDÚCE DO NEPRÍJEMNOSTÍ NA MIESTA, KDE JE NIEČO PROTI VÁM. NEŽELÁTE SI, ABY VÁS NA TÝCHTO ÚROVNIACH NIEKTO MANIPULOVAL. CVIČILI SME PRI POCITE ZMENŠOVANIA ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV, PRI UDRŽANÍ TICHA, ZASPATIA A PÍSOMNEJ POZITÍVNEJ FORMULKE.

(4.SILVA). NA VRCHU VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU SME CVIČILI STAV HYPNOTIZÉRA SEBA SAMÉHO ALEBO FYZICKY PRÍTOMNEJ OSOBY. KONCENTRÁCIA NA VRCHNEJ STRANE MOZGOV. PREDSTAVA DROBNÝCH BODOV, KTORÉ SA NAVZÁJOM PRIŤAHUJÚ. V TOMTO STAVE SEBE SAMÉMU PRIKAZUJETE, ABY SA VYVOLAL POCIT ŤAŽOBY, ĎALEJ POCIT STUHNUTOSTI. ĎALEJ POCIT RELAXÁCIE AKO NA DOVOLENKE. PRI CVIČENÍ SA ZACHOVÁVA STAV TICHA, ZASPÁVANIA, PÍSOMNEJ POZITÍVNEJ FORMULKY. PO TOMTO STAVE SA CVIČIL STAV MÉDIA S KONCENTRÁCIOU NA SPODOK ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU. TU SME SI PREDSTAVOVALI DROBNÉ BODKY, KTORÉ SA ODPUDZUJÚ. NASLEDOVALI ZA STAVU TICHA, ZASPÁVANIA MENTÁLNE PREDSTAVY, AKO SA NIEČO TOČÍ, POTOM PREDSTAVA, AKO NIEČO NEHYBNE STOJÍ, ZASE PREDSTAVA, ŽE NIEČO PADÁ. V TOMTO STAVE PÔSOBÍTE NA OSOBY MIMO MIESTNOSŤ, V KTOREJ SA CVIČÍ.

(5.SILVA). NASLEDOVALO CVIČENIE CHRÁMU OKOLO SEBA A PREDSTAVY VLASTNEJ POSTAVY, KTORÁ MÁ V ÚSTACH TUHO ZOVRETÝ MAGNET. MÁTE POCIT SEXUÁLNEHO VZRUŠENIA A TVORBU SEXUÁLNE LADENÝCH BIOENERGIÍ, KTORÉ ODSTRAŇUJÚ STRES Z ORGÁNOV A SYSTÉMOV TELA. VŠETKO SA CVIČÍ V STAVE TICHA, ZASPÁVANIA A PREDPÍSANEJ POZITÍVNEJ FORMULKY.

(6.SILVA). ZNOVU SA CVIČÍ PREDSTAVA STAVANIA CHRÁMU OKOLO SEBA, V KTOROM SI PRED SEBOU VYTVORÍTE PREDSTAVU ORGÁNOV VLASTNÉHO TELA. S ORGÁNMI TELA SA ROZPRÁVAME, NAHLAS O NICH HOVORÍME, DOTÝKAME SA ICH, ABSTRAKTNE ICH POMENÚVAME A PREDSTAVUJEME SI ICH, AKO FUNGUJÚ. VŠETKO V STAVE TICHA A STAVU ZASPÁVANIA, NA ZÁVER PÍSANÁ FORMULKA O ZDRAVÍ.

(7.SILVA). ZNOVU CHRÁM OKOLO SEBA, VYBERANIE SNOVÝCH PREDSTÁV. POZITÍVNE PROGRAMOVANIE, ŽE DO SNOV MUSIA PREJSŤ VŠETKY VECI Z VONKAJŠIEHO SVETA. PÝTATE SA, ČO SA VÁM NESNÍVA A ŽELÁTE SI, ABY SA SNÍVALO. V SNOCH JE VŠETKO DOVOLENÉ. BLIŽŠIE SNOVÁ ŠKOLA. PROGRAMOVANIE, ŽE SNY SA ÚČINNE PODIEĽAJÚ NA VAŠOM ZDRAVÍ, ŠŤASTNOM OSUDE, RIEŠENÍ PROBLÉMOV. VŠETKO V STAVE TICHA A ZASPÁVANIA.

(8.SILVA). U PRAVÁKOV KONCENTRÁCIA DO ĽAVEJ HEMISFÉRY PREDNÉHO MOZGU, ŽIADNE OBRAZY, IBA ABSTRAKTNÉ NÁZVY VECÍ, KTORÉ VNÚTORNÝM HLASOM ČÍTATE. IDE O SLOVÁ AKO PRAVDA, ROZUM, PRÍČINA, ÚČINOK, NEGÁCIA, DIANIE, BYTIE, SKUTOČNOSŤ, EMPÍRIA, PRAX A VEDA.

(9.SILVA).CVIČENIA U PRAVÁKOV V ĽAVEJ HEMISFÉRE PREDNÉHO MOZGU. IDE O VÝCVIK INTUÍCIE. BLIŽŠIE POZRI ASTRO. UČILI SME SA VKLADAŤ OBRÁZKY TAROTOVÝCH KARIET DO DENNEJ OPERAČNEJ PAMÄTE A ODTIAĽ DO DLHODOBEJ PAMÄTE A NASPÄŤ. TAROTOVÉ MANDALY SME VKLADALI DO CHVÍĽ, KEĎ SA DIALI ŠŤASTNÉ NÁHODY. TAROTOVÝCH ANJELIKOV SME VKLADALI DO OBRAZOV, KEĎ SME DOBRE INVESTOVALI A PENIAZE A ZHODNOTILI. TAROTOVÉ OBRÁZKY EROTICKÝCH TIEL A PRÍŠER SME VKLADALI DO PAMÄŤOVÝCH PREDSTÁV NEÚSPECHU A NEZDARNÝCH SITUÁCIÍ. PROGRAMOVALI SME, ABY SA VO VHODNÚ CHVÍĽU OBJAVILI.

Pridaj komentár