Na základe ďalšieho výskumu, ale aj praktických aplikácií som si uvedomil, že v hlave sú dva základné systémy: jeden systém je systém veľkého mozgu. Sem patrí predný mozog, temenný mozog, zadný mozog a spánkový mozog. Ide hlavne o hornú časť, kde sa nachádza šedá kôra mozgová a biela kôra mozgová. Táto časť má hrúbku asi 2 až 3 cm. Je tu uložené niečo ako schopnosť premýšľať a ukladať získané skúsenosti. V tejto oblasti sa budú uplatňovať techniky hypnotické a mediálne. Druhou oblasťou sú spodné časti veľkého mozgu. Túto oblasť nazývame stredný mozog a je fyzicky oddelený od hornej časti veľkého mozgu. Môžeme hovoriť, že tu sídli zvieracia psychika. Ide o systém limbický, starý čuchový mozog (zvierací), hypotalamus, talamus, ganglie, malý mozog a miecha. V tejto oblasti cvičíme spravidla šamanistické techniky založené hlavne na tvorbe dvojníka alebo predstáv v aurickom obale okolo ľudského tela. Ľudský systém cvičíme v SILVOVEJ ŠKOLE a zvierací systém v ČI KUNG škole.

Pridaj komentár