Ústredná nervová sústava

Pokiaľ máte zdravotné problémy s nervovou sústavou, tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako funguje nervová sústava . Neustále si hovoríte v duchu, že vaše orgány sú zdravé a vitálne. Zároveň si nervovú sústavu predstavujete pred sebou ako dokonale zdravú. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Teda máte pocit, že to, čo pred sebou vidíte, sú živé ľudské orgány. Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s chorou nervovou sústavou tak, že ju oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa s nervovou sústavou rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaša nervová sústava rozpráva. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorému orgánu posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

Nervové tkanivo
Skladá sa z nervových buniek a podporných nervových buniek. Povrch nervovej bunky je nabitý elektrickým potenciálom, ktorý vzniká v podstate rozdielom koncentrácií sodíkových a draslíkových iónov vo vnútri bunky a mimo nej. Pri dostatočnom dráždení povrchu nervovej bunky vzniká výboj alebo nervový vzruch. Pri nervovom vzruchu draslíkové ionty vystupujú z bunky a sodíkové vstupujú. Rýchlosť šírenia nervového vzruchu je od 1m/s až 100m/s. V nervovom vlákne ide nervový vzruch obidvoma smermi.

Centrálny nervový systém
Pokiaľ máte zdravotné problémy s nervovou sústavou, tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako funguje nervová sústava . Neustále si hovoríte v duchu, že vaše orgány sú zdravé a vitálne. Zároveň si nervovú sústavu predstavujete pred sebou ako dokonale zdravú. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Teda máte pocit, že to, čo pred sebou vidíte, sú živé ľudské orgány. Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s chorou nervovou sústavou tak, že ju oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa s nervovou sústavou rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaša nervová sústava rozpráva. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorému orgánu posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

Miecha
Je uložená v stavcoch. Dĺžka je 40-45 cm, váži asi 35 g. Na priereze je miecha hrubá 10 x 8 mm. Na mieche sú dve vretenovité zdureniny. Jedna je v krčnej oblasti a druhá v panvovej oblasti. Tu sú výstupy nervov z miechy do rúk a nôh. Miecha v panvovej oblasti má hrúbku nite. Volá sa koncová niť. Je to pozostatok chvosta. Z miechy vychádza 31 párov nervov. Uprostred miechy prebieha centrálny miešny kanál. Okolo neho je rozložená šedá miešna hmota v podobe motýlích krídel. Biela miešna hmota obklopuje šedú miešnu hmotu a je rozdelená na tri polia. V bielej hmote miešnej sú uložené dlhé nervy spájajúce miechu a veľký mozog. Zároveň sú tu uložené krátke nervy spájajúce jednotlivé časti šedej miechy navzájom. Miecha plní úlohu reflexov, teda je reflexné centrum. Reflexy sú buď vrodené a trvalé, alebo získané a dočasné. Miecha má aj za úlohu spájať orgány tela s veľkým mozgom.

Veľký mozog
Skladá sa z ľavej a pravej hemisféry. Na každej strane sa nachádza predný mozog, temenný mozog, zadný mozog a spánkový mozog. Mozog je spojený v jednom spoločnom mieste. Povrch pokrýva šedá šesťvrstvová kôra. Pod ňou je biela hmota mozgová. Šedá kôra je na niektorých miestach staršia a vývojovo mladšia.

Predĺžená miecha
Je mimoriadne komplikovaná časť mozgu. Odporúčam pozrieť a naštudovať anatomické obrázky. Predĺžená miecha vychádza z miechy a prechádza zospodu okolo malého mozgu. Sú tu životne dôležité reflexy: dýchací, srdečný, sací a iné.

Malý mozog
Váži asi 140 g. Skladá sa z dvoch pologulí. Možno ich nazvať hemisférami. V strede sú spojené mozgovým červíkom. Na povrchu pologúľ je v troch vrstvách šedá kôra malého mozgu. Malý mozog má ramená spájajúce ho s predĺženou miechou, s mostom Varolovým a stredným mozgom. Malý mozog má staršiu časť a vekovo mladšiu časť. Malý mozog pôsobí na rovnováhu tela, presnosť svalových pohybov a ich koordináciu.

Stredný mozog
Je to najmenšia časť mozgu. Je tu uložené centrum riadenia spánku a bdenia.

Medzimozog
Skladá sa z hrboľov medzimozgových (thalamus), podhrbolia (hypothalamus), záhrbolia (metathalamus) a nadhrbolia (epithalamus).

Talamus
Pri reze talamusu je možné makroskopicky rozlíšiť niekoľko častí oddelených od seba prúžkom bielej hmoty. Nachádza sa tu zrakový, čuchový, chuťový, hmatový a zvukový mozog, cez ktorý prechádzajú nervové spoje zo zmyslových senzorov do šedej kôry mozgovej. Tadiaľto prechádza všetko nervstvo.

Bazálne ganglie
Sú zložené zo šedej kôry a sú uložené v hĺbke mozgu. Majú na starosti celkovú pohyblivosť.

Miešnomozgový mok
Tento mok obklopuje šedú kôru, dutiny mozgové a miechu. Množstvo moku je asi 150 ml. je to číra tekutina, bezfarebná, v 1mm3 sa nachádza asi 5 lymfocytov.

Dráhy nervové
Na nervových dráhach ako v mieche a na povrchu orgánov, tak pri ukončení nervovej dráhy a nástupu nervových zakončení nachádzame nezávislé zhluky buniek, ktoré majú určité špecifické úkony a sú dosť autonómne. Tieto miesta sa nazývajú vegetatívne ganglie.

Pridaj komentár