Tento príspevok sa venuje nácviku vnímania kozmu na základe terajších vedeckých poznatkov. Zároveň sa nacvičuje vytváranie plasticko-pohybovej predstavy. Pri výcviku sa napájame na ľudí, ktorí sú ochrnutí a tento handicap im transformuje ich pozemské vnímanie na kozmické vnímanie. Stav ochrnutia nervovej sústavy sa dá do určitého momentu vsugerovať. Pri tejto sugerácii výborne napomáha výcvik jogínskych asán a mnohominútová nehybnosť v asanach.
Na začiatok tohto cvičenia som znovu nahliadol do astrologickej encyklopédie a znovu som si prečítal a v pamäti zopakoval predstavy planéty Zem a jej jediného mesiaca. Tak isto som si zopakoval predstavu Slnka. Nasledovali predstavy planéty Mars, Jupiter a Saturn. Uvedomoval som si aj ich poradie vzdialenosti od Slnka. Idú v poradí Slnko, Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto. Potom som si začal vsugerovávať stav určitého ochrnutia a utíšenia nervovej sústavy. Pomáhal som si bioenergetickým napojením na človeka, ktorý má aj v skutočnosti ochrnuté nervstvo a je teda minimálne na vozíčku. Po dosiahnutí tejto sugerácie sa mi v hlave otvoril obrovský priestor, do ktorého si vedome a postupne ukladám priestorové tvary planét našej slnečnej sústavy a to tak, ako keby som ich zhotovil z určitého materiálu, ale v zmenšenej podobe. Stav sugerácie umŕtvenia nervstva mi dovoľuje pohybovať sa v tomto psychopriestore ako kozmonaut v skutočnom kozme. Moja predstavivosť dokáže lietať okolo vytvorených planét. Do tohto vnútorného sveta som si nainštaloval ďalšiu planétu a tou je planéta Urán. Uvedomoval som si, že Urán obehne okolo Slnka zhruba za 81 rokov. Za rok prejde planéta Urán medzi hviezdami na blohe iba 5 stupňov a preto ju v danom súhvezdí nájdeme niekoľko rokov. Urán patrí k planétam s rýchlou rotáciou. Okolo osi sa otočí za 23 hodín. Póly tejto planéty sú sploštené. Zloženie Uránu sa podobá zloženiu Jupitera a Saturna. Jeho hmotnosť je asi 15 krát väčšia ako hmotnosť Zeme. Ako Saturn aj Urán má prstence a ich počet je 9 kusov. S prstencami Uránu obieha 5 malých mesiacov. Na koniec cvičenia vidím vo vnútornom priestore mojej mysle nainštalovanú menšiu maketu planéty Urán. Zároveň sa dokážem okolo tejto trojrozmernej predstavy pohybovať. Po vytešení sa začínam návrat do normálneho aktívneho stavu nervovej sústavy. Odsugerovávam sa a zároveň sa bioenergeticky odpájam od osoby, ktorá má ochrnuté nervstvo. Schválne sa napájam na človeka, ktorý má mimoriadne aktívnu a zdravú nervovú sústavu. Je bezpodmienečne nutné sa vrátiť do normálneho fungovania nervovej sústavy vlastného tela.

Pridaj komentár