Tento príspevok sa zaoberá problematikou samoliečiteľstva. Venujem sa tu udalostiam minulého roku a tiež zmenám v mojom ponímaní a realizovaní liečiteľstva. Tak isto sa tu zaoberám aplikáciou niektorých metód a postupov priamo na seba.V minulom roku došlo u mňa k zásadnej zmene vnímania a praktizovania liečiteľstva ako takého. Vytvoril som systém dvoch poradní a to Psychotronickej poradne a Psyché poradne. Psychotronická poradňa sa viac venuje fyzickému zdraviu a Psyché poradňa sa venuje viac psychickému zdraviu. V poradniach som zaviedol dôslednejší a rozsiahlejší systém dotazníkov, ktoré majú pomôcť žiadateľom o bezplatnú diagnostiku, aby podrobnejšie zhodnotili svoj fyzický a psychický stav. Mne sa potom z dotazníkov darí vytvoriť si komplexnejšiu predstavu o žiadateľovi. Tak isto dotazník a jeho vyplnenie zároveň slúži ako terapeutický prostriedok už aj tým, že si človek uvedomí lepšie svoj zdravotný a psychický stav. Teda na prvé miesto sa posunuli postupy klasickej medicíny a k nim sa na druhé miesto dostali liečiteľské a terapeutické postupy založené na mojich vešteckých schopnostiach. Ide o presun do oblasti alternatívnej medicíny, kde je všetko založené na medicínskych poznatkoch a postupoch. K tomu sa potom pridávajú netradičné postupy, ktoré môžu praktizovať osoby s mimoriadnymi schopnosťami. Ďalej sa mi podarilo vytvoriť systém asi 30 malých poradní. Nejde o ambíciu rozšíriť terajší stav dvoch poradní a to Psychotronickej a Psychologickej poradne. Chcem tu zapisovať praktické návody a postupy pri liečbe a terapii do určitého prehľadného systému a takto pomôcť tým, ktorí chcú pre svoje zdravie spraviť niečo aj sami. Teda vytvorí sa zoznam možných praktických postupov a návodov. Tieto malé poradne majú posilňovať Psychotronickú a Psychiatrickú poradňu. Začal som uplatňovať nový postup aj pri možných liečebných postupoch. Po určení zdravotného a psychického stavu vypracujem zoznam asi 15 druhov možných liečivých postupov, ktoré sú najčastejšie praktizované v rámci alternatívnej medicíny. Takto má zdiagnostikovaná osoba, ktorá sa chce aktívne liečiť, sama možnosť vybrať si niekoľko terapií, ktoré sú pre ňu dostupné a prijateľné. Tento postup mi dovoľuje systematicky rozvíjať rôzne postupy v samoliečbe. Čo sa týka priamo mojej osoby, tak pravidelne každý týždeň si diagnostikujem orgány svojho tela a zároveň ich aj preliečujem. Vždy zisťujem, aké druhy byliniek, liekov a potravín mám konzumovať, aby som si udržal dobrý zdravotný stav a praktizoval systém prevencie. Začal som sa intenzívnejšie venovať fyzickej kondícii a asi tri mesiace chodím skoro každý deň do posilovne. Zakúpil som si knihu o posilňovaní a kulturistike. Zvládol som metodické postupy posilňovania a neustále precvičujem jednotlivé svalové partie celého tela. Vrátila sa mi fyzická sila a prekvapivo sa výrazne zlepšilo aj fyzické zdravie. Pri týždennom diagnostikovaní môjho zdravotného stavu viaceré orgány nežiadali žiadne bylinky alebo lieky. Fyzická kondícia ako výborná preventívna liečba. Praktizujem aj rôzne druhy výberového hladovania, kde zo stravy pravidelne vylučujem niektoré potraviny. Napríklad som niekoľko týždňov jedol odtučnené mliečne výrobky a nejedol som žiadne mäso. Pri niektorých diétach som pridal väčšie množstvo rýb a sóje. Neustále sa usilujem o zastavenie naberania zbytočných kilogramov a posilňovaním nahrádzam tukové zložky svalovou hmotou. Celkovo dobrá fyzická kondícia je príjemná záležitosť. V tomto trende starostlivosti o fyzické zdravie budem postupovať systematicky ďalej. Zároveň som prehĺbil liečenie aj pomocou koncentrácie na jednotlivé orgány tela s anatomickou predstavou zdravého a vitálneho orgánu. Tak isto si v každom orgáne predstavujem liečivé procesy. Môžem konštatovať, že sa mi darí udržať dobrý zdravotný stav a tiež výbornú fyzickú kondíciu. Verím, že v tomto trende budem postupovať aj naďalej.

Pridaj komentár