Tento príspevok sa zaoberá problematikou nácviku ovládania ľudskej psychiky, ktorý sme praktizovali počas minulého roku. Tak isto si tu nájdete pohľad na ezoterickú transformáciu mojej vlastnej psychiky.V minulom roku som na internete zrušil Meditačnú poradňu pre jej nedostatočnú funkčnosť a malý záujem návštevníkov. No na druhej strane som vytvoril Psyché poradňu, ktorá sa má vážnejším spôsobom zaoberať otázkami ľudskej psychiky, ako aj ezoterizáciou ľudskej mysle. Poradňu som vybavil kvalitnými dotazníkmi, a to psychologickým dotazníkom, ktorý pomocou otázok skúma psychickú vyzretosť dotazovanej osobnosti, psychiatrickým dotazníkom, ktorý pomocou otázok skúma štandardnosť toho, kto takýto dotazník vypĺňa. Zároveň dotazník skúma neštandardné prejavy ľudskej psychiky a upozorňuje na ne. Z dotazníka sa vyberú problémové oblasti, ktoré sa stávajú základom terapeutickej liečby. Na tento dotazník naväzuje veštecký alebo astrologický profil žiadateľa. A pokiaľ je záujem vlastným úsilím si stabilizovať a postupne ovládnuť neštandardné stavy správania, tak sa vypracuje zoznam asi 10. možných postupov k náprave nežiaducich stavov. Ide o postupy založené na alternatívnych formách terapií, ktoré naväzujú na štandardné metódy psychológie a psychiatrie. V poradni sa ďalej nachádza rozsiahly sexuálny dotazník a partnerský dotazník. Dotazníky pokrývajú 4 najdôležitejšie okruhy ľudskej psychiky a života ako takého, teda štandardné správanie, psychiatrické deštrukcie, ľudská sexualita a partnerské vzťahy. Ide na prvom mieste o klasický medicínsky prístup a k nemu sa pripájajú alternatívne formy terapie založenej na mojich výnimočných skúsenostiach. K tejto Psyché poradni pribudli takzvané drobné terapeutické poradne rôzneho druhu, ktoré majú slúžiť k zaznamenávaniu praktických návodov a postupov. Toľko asi k tejto problematike. Teraz sa skúsim pozrieť na to, ako pokročila ezoterizácia mojej psychiky. V prvom rade som celkovo zmenil prístup k ezoterike. V minulom roku som ukončil asi 10 rokov trvajúce prehrabávanie všetkého možného aj nemožného, čo by mohlo priamo alebo nepriamo súvisieť s oblasťou ezoteriky. Teda také hysterické hnanie sa za ďalšou a ďalšou oblasťou ezoteriky. Po tých 10. rokoch sa už nebolo kde hnať a bolo treba prejsť na iný prístup a inú filozofiu zotrvania v ezoterike a cesty do hĺbky jednotlivých ezoterických oborov. A preto som sa rozhodol vrátiť sa naspäť a ezoterike sa tentokrát venovať pekne do hĺbky a nie ako dovtedy do šírky. Samozrejme, že mojej psychike a mojim dobre zabehnutým stereotypom sa to neľúbilo a dodnes mi kladú vytrvalý odpor. Preto som musel využívať mentálne programovanie a vytvoriť nový stereotyp, základom ktorého je nenáhliť sa a všetkému sa venovať pekne pomaličky a čo najdetailnejšie, pretože pri tom predchádzajúcom hysterickom hrabaní sa v ezoterike mohol človek kde čo prehliadnuť. A tak sa to aj udialo. Išlo hlavne o extatické stavy okolo 4 emócií, ako je strach, hnev, radosť a smútok. Zistenia si nájdete v Dvojník sekcii. Potom som dobre objasnil, o čom je vlastne joga. Ide o proces sugerácie čo najväčšieho utíšenia všetkej činnosti v ľudskom organizme. Vzniká Kozmos sekcia. Aj oblasť Sugestívnej školy sa vyjasnila. Veľa nového sa pozisťovalo v oblasti astrológie. Podrobnosti v Astrál sekcii. Celkovo koncepcia detailnosti a dôsledných cvičení začala otvárať ďalšie tajomstvá ezoterizácie ľudskej mysle. Ja osobne som pokračoval v nácviku psychických pováh, ktoré si nájdete v Psyché škole. Jednoznačne došlo k prehĺbeniu tejto školy a detailnejšie vnímanie schopností v jednotlivých povahách. Samozrejme, že neustále prerábanie psychiky nesie aj svoje negatívne stránky. Keď človek otvorí ďalšiu psychickú dimenziu, tak sa psychické prejavy destabilizujú a niekedy trvá aj rok a niekedy aj dva roky, kým sa v mojej psychike vytvorí nový stereotyp, ktorý novú psychickú dimenziu ovládne. Teda som schopný si určitý meditačný stav vyvolať, ale potom sa viem vrátiť do normálneho stavu. To je základ psychickej ezoterizácie každej ľudskej mysle. Je iná vec, že takáto ezoterizácia vytvára dobrý predpoklad na to, že dokážem rôzne psychické stavy u chorých ľudí pochopiť lepšie, lebo tieto stavy som prežil na svojej vlastnej koži. Najväčšie problémy mi robilo zvládnuť depresívne stavy nechutenstva niečo robiť a dosahovať určité životné ciele. Po niekoľkých ťažkých mesiacoch som si pravidelnou meditáciou vytvoril stereotypný mechanizmus na ovládanie hlbokých depresií. Teda, keď bude treba, tak si depresie viem vyvolať podľa potreby a keď sa objavia, tak ich viem rýchlo ovládnuť. Momentálne sa trápim s ťažkým migrenóznym voltom, ktorý vzniká hlavne zablokovaním jedného sexuálneho obrázku v mojej mysli. Vytvorenie stereotypu ide veľmi pomaličky. No najviac problémov robí transformácia snových procesov. Ide o skrátenie spánku na 4 hodiny a udržanie spánkových stavov počas dňa. No milimeter po milimetri sa to postupne upratuje. V špiritizme sa mi podarilo už vytvoriť stereotyp na trvalú likvidáciu náhodne aktivovaných mŕtvych duší. Tento stereotyp je tak silný, že keď chcem komunikovať s informačnými poliami mŕtvych osôb, musím vyvinúť značné úsilie, aby som tento mechanizmus likvidácie spojenia prekonal. Na záver sa poďakujem všetkým, ktorý ma v tejto činnosti podporujú a kráčajú spoločne so mnou ezoterickými cestami.

Pridaj komentár