V tomto príspevku sa budem zaoberať udalosťami minulého roka 2003. Skúsim sa pozrieť na to, čo sa v tomto roku sa udialo a čo pre mňa a meditujúcich okolo mňa priniesol. Budem sa tu venovať vývoju na internete v jednotlivých školách a sekciách. Vyhodnotím zmeny, ktoré sa dotkli mňa osobne a môjho vnútorného sveta.Začal by som internetom, ktorý považujem sa stred všetkého diania okolo mňa. Často prirovnávam moje internetové stránky k malému dievčatku, ktoré si ezoterické zoskupenie adoptovalo a teraz sa usiluje o toto internetové dievčatko starať. Z hľadiska strategického bolo koncom roka 2003 ukončené takzvané koncepčné budovanie mojich internetových stránok. Dovolím si tvrdiť, že sme vytvorili solídnu stránku pre záujemcov o ezoteriku. Základ stránky tvoria školy, voláme ich aj Malé školy ( napríklad Silvova škola, Snová škola…). Tvoria akýsi základ pre skoro všetky oblasti ezoteriky, alebo toho podstatného v oblasti ezoteriky. Dobudoval sa úsek sekcií, ktorý je viac prístupný aj pre víkendových ezoterikov. Ako poslednú som dobudoval Feng shui sekciu. Tak isto som stíhal dodávať do týchto sekcií dostatok nových príspevkov. No nie vždy som ich dodával načas. Toto sa pokúsim napraviť prísnejšou evidenciou príspevkov a lepšou organizáciou práce. Sám si uvedomujem, že sekcie mi slúžia k ďalšiemu ezoterickému rozvoju. Dobudovali sa aj poradne, a to Psychotronická a Psyché poradňa. To, čo ma najviac teší je, že poradne prešli z roviny liečiteľstva do roviny alternatívnej medicíny, kde sú na začiatku každého postupu vedecké poznatky medicíny, psychológie, psychiatrie a sexuológie. A až na tieto overené poznatky naväzujú rôzne druhy špeciálnych liečivých a terapeutických postupov. Uplatnenie týchto postupov závisí od osobných schopností, ktoré dotyčná osoba má alebo nemá. Je napríklad výhodou tohto posunu, že sa vyhýba silne obsadenému konkurenčnému prostrediu medicíny a liečiteľstva. Dostáva sa kdesi do stredu a má tendenciu byť komunikatívny na jednu aj druhú stranu. Prepracoval som dostatočne aj otázku dotazníkov, ktoré majú pomôcť záujemcovi zhodnotiť lepšie a precíznejšie svoj zdravotný a psychický stav. Na druhej strane obmedzujem počet záujemcov o bezplatné služby. Teraz žiadateľ musí pre to, aby som sa s ním zaoberal, aj niečo spraviť. Menej záujemcov neznamená menej práce, ale priestor na skvalitnenie poradenstva. Tak isto sa na konci roka podarilo dobudovať asi 30 poradní, ktoré budú slúžiť výhradne ako praktické návody na možné liečebné postupy a terapie. Teda výsostne praktické územie s vyhľadávačom podľa slov. Tieto poradne majú iba jednu úlohu a to prakticky podporiť dve nosné poradne a to Psychotronickú a Psyché poradňu. V priebehu roka sme s dizajnérom prerobili celkový dizajn a zapracovali sme do stránok zásady Feng shui umenia vytvárania okolitého priestoru. Môžem konštatovať, že v roku 2003 bola dokončená výstavba mojich ezoterických stránok a nastáva zásadná zmena a to sústrediť sa na čo najlepšie fungovanie už vytvorenej stránky. Psychologicky povedané, nastupuje éra epileptická, kde už nemožno počítať s nejakými veľkými zmenami. Bude to o kvalitnom fungovaní a pravidelnom rytmickom dodávaní príspevkov. Musím si na túto zmenu zvyknúť. V roku 2002 končila nádherná a dobrodružná éra prehrabávania všetkého možného a nemožného v ezoterickej oblasti. Prišlo k zmene a nutnosti sa zastaviť a znovu precízne a detailne prechádzať to, čo som nazhromaždil doteraz. Aj v stratégii ezoteriky je posun k epileptickému točeniu a opakovaniu dokolečka dokola toho, čo ezoterika vydala v predchádzajúcom období. No priznám sa, že moc mi to nechutilo a častokrát som musel silou vôle bojovať proti vlastnému naturelu. Mnohokrát ma prepadla aj myšlienka, že mám z oblasti ezoteriky odísť. Našťastie som mal dosť síl, aby som tomuto pokušeniu odolal a v ezoterike zostal. Na moje prekvapenie som pri podrobnejšom prieskume a meditovaní zistil, že na veľa vecí sme pozabudli a akosi nám utiekli cez prsty. V prvom rade oblasť astrológie neurónov ľudskej mysle a úplne prekvapivo problematika extatických stavov dvojníka, ktorá ide za hranice štandardných emocionálnych stavov strachu, radosti, smútku a nenávisti. V zásade v každej škole a sekcii sme postupovali vpred. Nie nejaké prudké skoky, ale detailnosť a hlbočina jednotlivých ezoterických oblastí. Najrýchlejšie a aj dynamickejšie sa rozvíjala Plazmatická škola pojednávajúca o špiritistických schopnostiach. V dvoch nosných školách a to Čikung škole a Silva škole pokračoval pravidelný a precízny postup vpred. Z čoho mám najväčšiu radosť, je prienik do Jogínskej školy, kde sa mi podarilo jasne definovať, čo skrýva tento ezoterický systém. Základnú stratégiu meniť nebudem a to je dôsledné zavádzane vedeckých poznatkov a skúseností do ezoteriky. Záverom ďakujem všetkým, ktorí prispeli k dobrému fungovaniu stránky na internete.

Pridaj komentár