Tento príspevok pojednáva o nácviku techniky dvojníka. Zvlášť sa tento článok venuje prepojeniu tejto techniky na iné druhy ezoterických techník ako je technika špiritizmu, technika mytológie, technika niektorej voľnej spomienky, technika astrológie dotýkajúca sa diania v neurónoch ľudského tela, technika minulých životov alebo ich ilúzia v hormonálnych žľazách ľudského tela, technika prehnaných emócii idúcich do stavov halucinácií.

Na začiatok som si prečítal predchádzajúce príspevky a podrobne som si znovu uvedomoval podrobnosti tohto nevšedného stavu dvojníka. Základom je sugerácia, že ste ochoreli na týfus. Pri tejto sugerácii sa musí vypnúť rozum a logičnosť. Podrobnosti o tejto technike si naštudujte v Sugeratívnej škole. Keď chcete pred sebou vytvoriť postavu dvojníka, tak si stačí vsugerovať, že máte týfus. No keď chcete pred sebou vnímať viac dvojníkov tak si vsugerujete, že každá časť vášho mozgu ochorela na týfus. Ja viem, že to v reálnom vonkajšom svete nie je možné, ale pri sugeratívnych stavoch je možné uveriť čomukoľvek. Znovu sa musíte pri vyvolaní stavu dvojníka rozhodnúť, čo chcete zažívať. Keď do predstavy vášho dvojníka vsuniete predstavu svätice, tak budete zažívať blaženostné stavy.

Keď si vsugerujete viac týfusov a teda aj viac dvojníkov, tak do týchto predstáv môžete vložiť viac svätíc a zažívať stavy blaženosti intenzívnejšie. Pri stupňovaní extatického stavu treba neustále sledovať, čo zmenený dvojníci na svätice pred vami ako v divadle robia. Keď mám vsugerovaný jeden týfus a predstavu seba samého pre sebou, vtedy v šedej kôre veľkého mozgu pociťujem jednu točiacu sa špirálu. Keď mám vsugerovaných niekoľko týfusov, tak mám pred sebou aj viac dvojníkov a zároveň v šedej kôre veľkého mozgu pociťujem viac malých točiacich sa špirál. Teda je tu jedna možnosť prežiť nebývalé blaženostné stavy.

Treba vždy dávať pozor, aby ste stupňovanie a predlžovanie tohto stavu robili pozvoľna a dopriali vašej psychike si na tieto stavy zvykať, a tak isto cvičiť návrat do normálneho stavu psychiky. No technika dvojníka sa dá využiť aj na netradičné putovanie. V tomto prípade máte vsugerovaný jeden týfus a dvojníka, v ktorom pred sebou vidíte seba samého. Keď sa všetko darí, tak musíte sugeratívne zabudnúť sám na seba a to tak, ako keby ste boli zomreli a jednoducho neexistujete. Keď všetko dobre cvičíte, tak sa môžete cez tento stav pohybovať vo vonkajšom fyzickom svete a všetko vidieť tak, ako skoro v skutočnosti. Po takýchto výletoch sa nezabudnite vrátiť do štandardného stavu normálnej psychiky. No touto technikou nekončia možnosti využitia fenoménu dvojníka.

Do predstavy dvojníka môžete vkladať zobudené duše mŕtvych ľudí a aktivizovať ich spomienky, ktoré zažili počas života. No to treba riadne ovládať Plazmatickú školu na mojich internetových stránkach. Takto sa dajú zaujímavým spôsobom získať informácie, ako, čo, kto z ezoterického sveta robil a ako to cvičil. Do dvojníka pred sebou môžete vkladať predstavy a to astrologické zvnútra neurónových zhlukov. Do dvojníka sa dajú vkladať predstavy mytologických božstiev, ktoré sa nachádzajú vo všetkých fyzických objektoch a predmetoch.

Ide o techniky veštecké, ktoré stoja na schopnosti vidieť v oblakoch na oblohe rôzne postavy a rôzne objekty. Do dvojníka sa dajú napúšťať aj predstavy o minulých životoch z hormonálnych žliaz. Nejde o skutočné minulé životy, ale to, čo tu veštecky vnímame. Do postavy dvojníka pred sebou možno stavať aj halucinácie vytvorené z prehnaných extrémnych a okrajových stavov. Tieto vás môžu zvláštne ochraňovať alebo liečiť. Rovina zázračnosti. Tu treba ovládať techniku popísanú vo Vešteckej škole na mojich internetových stránkach. Keď ste si môj príspevok podrobne prečítali, tak zistíte, že tu máme do činenia s technikou, ktorej vlastnosťou je spájanie a prepojenie s inými ezoterickými technikami.

To sme tu ešte nemali. Tak isto sa nedajte pri čítaní tohto príspevku alebo pri nácviku znechutiť psychiatrickými výrazmi. To je tu iný pohľad na ezoterické schopnosti a dáva ezoterike silu vážnosti. Cvičte obozretne a nechcite všetko dosiahnuť hneď a teraz. Všetko chce svoj čas a uponáhľanie môže priniesť psychické nepríjemnosti.

Pridaj komentár