1. Základný dotazník DC1, ktorý si nájdete pod Poradňami si vyplníte. Na základe vyplnených údajov sa Saša Pueblo na vás na diaľku bioenergetický napojí a bude sa cítiť ako keby bol vami.

2. Zdravotný dotazník DC2 slúži na niekoľko účelov. Prvým účelom je, aby sa človek intenzívnejšie zamyslel nad svojím zdravím. Saša Pueblo si dotazník pozorne prečíta a pokúsi sa zostaviť logickú anamnézu vášho zdravotného stavu. Keď má Saša Pueblo určité nejasnosti, tak si vyžiada spravidla dodatočné informácie k danému zdravotnému problému.

3. Dotazník DC1 a dotazník DC2 pomáha vytvoriť klasický medicínsky obraz o vašom zdraví. Potom vám Saša Pueblo vypracuje veštecký pohľad na váš zdravotný stav. Pri diagnostikovaní je Saša Pueblo odosobnený, na diaľku sa mysľou presunie cez bioenergie do vášho fyzického tela. Zároveň sa začne cítiť, ako keby sa stal vami samotnými. Vo svojom tele má pocit, že má vaše orgány a vašu psychiku. Na začiatok zisťuje bioenergetické pomery vašich orgánov a systémov v tele, teda či je v daných orgánoch dostatočná alebo nedostatočná činnosť nervových zakončení. Zároveň vníma, či je v orgáne disharmonický alebo chorobný stav. Takto prejde všetky orgány a systémy tela. Keď sú určité nejasnosti, tak používa aj iné porovnávacie techniky, pri ktorých sa napája na chorľavejších ľudí a posudzuje, či váš stav je lepší alebo horší. Na základe tohto vešteckého výkonu vzniká zoznam zdravotného stavu, ktorý je vám cez internet zaslaný na posúdenie. Vy sa vyjadríte a v prípade záujmu vám Saša Pueblo vypracuje možný zoznam alternatívnych foriem doplnkovej liečby. Spravidla sa klasická medicínska liečba doplní o ďalšie možné liečebné aktivity na urýchlenie uzdravenia alebo udržania dobrého zdravotného stavu.

4. Možným liečebným postupom je aj alternatívna forma liečenia pomocou aktivizácie nervových zakončení či už v koži, svaloch a na povrchu kostí v oblasti zvanej okostica. Saša Pueblo sa uvedie do stavu bioenergetického prieniku do vašej osoby a začne s testovaním nervových zakončení v koži. Prejde najdôležitejšie oblasti a to najprv oblasť všetkých kĺbov, uší, rúk, chodidiel, chrbtice a vlastne celého tela. Výsledkom je vyhľadanie príliš aktívnych a príliš pasívnych nervových oblastí. Následne po prieskume vám Saša Pueblo odporučí vhodné formy ozdravenia daných oblastí či už masážou, natieraním mastičkami, tlakom tupých predmetov, alebo formou úderovej masáže.

5. V poradni si ďalej postupne nájdete praktické návody, ako tu uvedené techniky robiť dokonalejšie a efektívnejšie, prípadne tu nájdete aj nové postupy. Odporúčam vám pravidelne sledovať nové príspevky.

Pridaj komentár