Môj problém je v nespokojnosti s mojím manželom. Túžim po tom, aby som nebola taká upätá a nehľadala u neho chyby, ale hlavne aby som zabudla na jeho prehrešky. Nenachádzam v našom vzťahu to, čo by som potrebovala, aspoň si to myslím. Som neustále s niečím nespokojná, ale hlavne stratila som v neho dôveru. Nie som voči nemu fér a mám pochybnosti voči sebe že sa zameriavam len na jeho nedostatky a neviem sa z toho kruhu vymotať. Túžby, sny, život mimo realitu to sú veci, ktoré sa mi stávajú denne. Akoby som zabudla, že som tu na zemi. Ale hlavne nie som voči nemu fér. Ako to riešiť, ako nájsť cestu k nám obom, dokážeme vôbec spolu nažívať?

Po vešteckom nahliadnutí na vaše manželstvo musím konštatovať, že postupne sa od seba vzďaľujete a z jednej aj druhej strany rastie nezáujem. Osudovo to sedí na schizofrenickú povahu a nesprávnu voľbu partnera. Jednoducho ste nemohli vytvoriť hlbšie citové väzby lásky a to trvale. Oceňujem skutočnosť, že ste sa o to aspoň na čas pokúsili.

Zdravotný stav ona
Problémy sa dlhodobo hromadia v pečeni, za najhoršie miesto bola označená miecha v chrbtici. Viacero orgánov je disharmonických. Možné problémy s imunitou. Mali by ste sa svojmu zdraviu venovať intenzívnejšie.

Zdravotný stav on
Nenachádzam žiadne vážnejšie zdravotné problémy.

Psychický stav ona
Aurický obal je nestabilný a mierne vyosený od fyzického tela. Psychika je nestabilná.

Psychický stav on
Aurický obal je stabilne ukotvený okolo fyzického tela. Psychický stav je stabilizovaný.

Povaha ona
Psychika je usadená v strednom mozgu. Odtiaľ je energetický posun do oblasti mozočku. Teda hovoríme o schizofrenickej povahe. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá mení svoje názory a postoje. Teda nestabilné životné ciele a oslabené ego. Vciťovanie sa do iných. To je pre tieto povahy typické.

Povaha on
Psychicky je usadený v mieche a odtiaľ je energetická spojka do ústnej dutiny. Hovoríme o psychike prírodného človeka. Charakterizuje to obrázok človeka zameraného na uspokojovanie životných potrieb. Nezáujem o ľudí. Živočíšny spôsob života, ktorý nedovoľuje rozvinúť city. Vzťah berie ako vzťah samice a samca. Láska je iba biologický akt.

Sexuálne podvedomie ona
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: na deti a náboženské veci. Povrchová vzrušivosť: deti a hračky. Pohlavná vzrušivosť: problematická. Citová vzrušivosť: životy iných.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na jedlo. Povrchová vzrušivosť: živočíšnosť. Pohlavná vzrušivosť: problémová. Citová vzrušivosť: zvierací život.

Bohužiaľ, neschopnosť obidvoch strán vytvoriť harmonické vzťahy.

Aký je človek ona
Okolo vás sú ostne a naznačujú, že zmýšľate značne negatívne. Asi vás život sklamal.

Aký je človek on
Okolo neho sa objavujú oblé aj ostré tvary. Teda štandard.

Láska
Vo vzťahu sa na začiatku manželstva kreslilo srdiečko okolo obidvoch. Postupne sa on zo srdiečka vzdialil a následne ste postupne spravili to isté. Momentálne je vzťah z vašej strany harmonický, zo strany partnera nezáujem a neutralita.

Čo ste si do vzťahu priniesli z rodičovského prostredia
Obidvaja ste do vzťahu prichádzali bez srdiečok. Snažili ste sa obaja, ale nakoniec zvíťazil stereotyp zo života rodičov.

Iné
Vo vašom vzťahu sa väzby potrhali a je nezáujem čokoľvek mať spoločné.

Pridaj komentár