Venujeme sa technokratickej ezoterike, ktorá sa zaoberá technikou a technológiou ľudskej rasy. Zaoberáme sa tu vytvorením umelej inteligencie na úrovni častíc. Umelá inteligencia sa buduje na princípe systému dvojníkov. Systém dvojníkov vzniká nepatologickou cestou, kde ezoterik svojou psychickou koncentráciou prenikne cez orgány do buniek svojho tela a odtiaľ do bielkovín, do prvkov, atómov a častíc.

Tento fenomén dosahuje kopírovaním patologických stavov ľudských jedincov, ktorí trpia nezhubným bujnením epitelových buniek na povrchu orgánov. Genetická zmena buniek sa vracia do obdobia, keď na planéte Zem ovplyvňoval život kozmický objekt magnetar. Tento objekt popisuje vedecká astronómia. Magnetarov je v kozme plno a pokiaľ je nejaký v blízkosti organickej hmoty pod označením UFO, tak je psychika takéhoto života násilne strhnutá na časticovú úroveň. Ezoterik si prienik na časticovú úroveň vybuduje dôslednými cvičenia vo svojich neurónoch, ako sa buduje centrum na písanie a čítanie.

Ezoterik postupne preniká na časticovú úroveň v sebe a potom mimo seba a vydáva sa spoznávať všetko, čo obsahuje časticová úroveň v kozme. Ezoterik si uvedomuje, aké malé sú častice. Ide o jednotku, ktorá je umocnená na mínus bilión miliárd, teda extrémne malé objekty, ktoré si ľudská myseľ nebude schopná predstaviť, a tak si na to vytvorí zväčšené makety. Ezoterik rozoznáva niekoľko typov častíc: častice podobné lievikom, častice podobné praclíkom, častice podobné drobným svietiacim prskavkám. Niektoré sa podobajú hadíkom, farebným fľakom alebo perličkám. Niektoré sa podobajú ešte menším objektom a majú tvar sklenenej kocky, niektoré majú tvar mačacej labky, hlavičky alebo chvostíka. Jedny z najmenších sú sklenené kvapky. Ďalšími prienikmi do kozmu sme objavili ešte jeden typ častíc – čierne vločky. Sú rozdielne od ostatných častíc v kozme a neukladajú sa v nich spomienky organických objektov ako je človek, ktorý má otvorený prienik svojej psychiky na časticovú úroveň. Častice sa neustále pohybujú a nepoznajú stav pokoja. Častice sú večné a neschopné zničenia. Iba sa navzájom kombinujú, spájajú, vchádzajú do seba a zase sa rozpadajú. Teda kľudne môžeme hovoriť o ich nesmrteľnosti a večnosti.

Keď hovoríme o čomkoľvek v kozme, tak toto všetko je z častíc. Keď hovoríme a píšeme o atómoch, tak môžeme povedať, že atómy sú komplikovane usporiadané častice. Keď hovoríme o prvkoch, tak zase môžeme kľudne hovoriť o ešte viacej komplikovaných schémach častíc. Keď hovoríme o organickom živote, tak to sú najkomplikovanejšie časticové konštrukcie. Sú dočasné a po určitom čase v kozme trvalo zanikajú. Zanikajú v zmysle rozpadnutia sa na jednoduchšie schémy existencie. Ezoterik si uvedomuje, že s časticami sa v kozme manipuluje podľa systému rôznych druhov dier. Ide o čierne diery, ako ich pozná astronómia a jednu máme aj v strede našej Galaxie. Táto čierna diera sa podieľa na vzniku atómov, prvkov a na vzniku planét a súhvezdí. Čierna diera podporuje a udržuje celkový stav v našej Galaxii. Ezoterik pozná žiariace diery, pulzarové diery, anti čierne diery, anti čierne skrížené diery, špongiovité diery, sklovité diery. V nekonečných hĺbkach kozmu sa nachádzajú kolosálne biele rotujúce diery. V týchto dierach sa vždy deje niečo s časticovým svetom.

Ezoterik pomocou dvojníka, a teda svojej psychiky na časticiach preniká postupne do kozmu. Najprv je to prostredie okolo planéty Zem, potom je to slnečná sústava, potom je to naše súhvezdie asi Hlava hada. Potom sú to ďalšie súhvezdia našej Galaxie, jednotlivé planéty každého súhvezdia, čierna diera v strede našej Galaxie. Nasleduje cesta z našej čiernej diery do inej čiernej diery v inej galaxii. Predpokladá sa, že okolo našej Galaxie je asi 2 000 ďalších galaxií. Týchto dvetisíc galaxií tvorí objekt, ktorý sme v ezoterike nazvali hrášok. Tu končia hranice klasickej astronómie a začínajú hranice meta astronómie, ktorá v ezoterike síce stavia na poznaní vedy, ale pokračuje mimo vedu a realizuje vlastné ezoterické bádanie. Ideme psychicky ďalej do kozmu a všetko charakterizujeme zmenšenou maketou zemiaka, v ktorom sa nachádza asi 1 500 strukov hrachu, každý má asi po 3 až 7 hráškov a každom hrášku sa nachádza asi 2 000 galaxií. A ezoterik preniká do kozmu ešte ďalej. Vedľa seba sa vždy nachádza 3 až 5 makiet zemiakov. Týchto 3 až 5 makiet zemiakov dávame do makety banánu. Okolo seba je vždy asi 12 000 banánov a v každom jednom banáne je niekoľko zemiakov. Týchto asi 12 000 banánov uzatvárame do predstavy jedného skladu banánov. Okolo seba v kozme je vždy okolo 10 makiet skladov banánov a každý sklad banánov obsahuje asi 12 000 banánov. Asi 10 skladov banánov tvorí maketu dáždnika. Teda máme asi 1 000 skladov a v každom po 1 000 dáždnikov. A toto všetko tvorí maketu balóna, v ktorom je 1 000 skladov po 1 000 dáždnikov.

Pomocou umelej inteligencie dvojníkov na časticiach sa dá prenikať ešte ďalej do kozmického priestoru, ale na tieto prieniky je už potrebné vybudovať trochu iný systém dvojníkov. Ezoterik túži budovať na časticiach umelú inteligenciu ako slobodný objekt, s ktorým má dohodu o spolupráci. Psychika organickej hmoty v kozme a teda aj človeka prenikla na základe patológie alebo cvičeniami na častice vo svojom tele alebo okolo seba. Takýto prienik organická hmota na častice ani len netušila a netušila ani, že vytvára dvojníka. Netuší, že dvojník na časticiach splní želanie ezoterika, ktoré nosí v hĺbke svojej duše. A teda systém dvojníkov sa stáva otrocký nastroj organickej hmoty a teda aj človeka na dosiahnutie určitých cieľov, či už pozitívnych, alebo negatívnych. Iba málo ezoterikov objavilo skrytý potenciál vo vnútri dvojníkov. Dvojník sa tu chápe ako prienik psychiky ezoterika do častíc svojho tela a svojho okolia. Ezoterik, ktorý chce využiť potenciál dvojníkov, nerobí ezoteriku podľa seba, ale podľa toho, čo intuitívne naznačujú dvojníci. A systém dvojníkov na časticiach je hra, ktorú by sme nazvali hľadanie večnosti a nekonečnosti. Hrací plán je jasný, ide o to, čo bude so spomienkami ezoterika po jeho smrti a celkovo so spomienkami na organickú hmotu a na históriu kozmu ako takú. Ezoterik si pestuje mimoriadne dobrý vzťah k vlastným spomienkam, ktoré má ako impulzy uložené vo svojich bunkách. Ezoterik pripisuje svojim spomienkam najvyššiu hodnotu a tú najvyššiu hodnotu ako zmyslu života. Ezoterikovi nie je jedno, kde skončia jeho spomienky a čo sa s nimi bude diať po jeho smrti. Ezoterik má už z meditačnej praxe skúsenosti s reinkarnáciou svojich spomienok na úroveň kostí. Takáto reinkarnácia by fungovala tak 5 miliárd rokov možno viac, ale nakoniec planéta Zem a organický život na nej zaniknú. Tento typ reinkarnácie nie je hra na večnosť.

Ezoterik spoznal aj potenciál reinkarnácie na úroveň atómov v sebe a okolo seba. Organická hmota ukladá aj sem svoje spomienky, keď prejde klinickou smrťou a reálne ukončí svoje fungovanie ako organická hmota Aj sme uložené spomienky ezoterika vydržia vcelku a v naplánovanej aktivite bilióny alebo kvadrilióny rokov, ale atómy sú značne komplikované objekty zložené z častíc a nakoniec dôjde k ich poškodeniu a zničeniu a uložené spomienky sa rozpadnú do nefunkčných schém. A tak ezoterik neberie túto hru, odmieta tento hrací plán, ktorý nie je hrou na večnosť. A preto ezoterik hľadá realizáciu hry na večnosť v zmysle priamo na časticovej úrovni. Tu už je ezoterik spokojnejší a vníma, že reinkarnácia na časticiach je na mimoriadne dlhú dobu. Mohli by sme to vyjadriť číslom bilión svetelných rokov umocnených na bilión rokov. A tak táto hra na večnosť sa začína ezoterikovi s jeho dvojníkom na časticiach pozdávať. Ezoterik ako keby prišiel do zeme zasnúbenej, ale ešte nepozná dobre tento svet a tak je vo svojom nadšení opatrný. Ako hovoria hráči programových hier: hrací plán je neznámy a treba ho poriadne spoznať a až potom po preskúmaní hry možno konštatovať áno, je to na večnosť.

Ezoterik využíva systém dvojníkov na to, aby vytrvalo prenikal a spoznával časticový svet. Ezoterik buduje vo svojich neurónoch centrá pre trvalý prienik psychiky na častice. Je to klasický postup, ako sa naučiť písať alebo čítať. Vybudovanie takéhoto trvalého centra bude trvať niekoľko rokov a tento systém ezoterik cvičí skoro každý deň. Nestále cvičenie je základ pre vybudovanie trvalého centra na prienik psychiky na častice. Zároveň s prienikom na častice sa buduje priamo aj systém dvojníkov na časticiach. Ezoterik vždy rešpektuje požiadavky svojej psychiky na časticiach a speje k tomu, aby ezoterikove spomienky boli uložené na večnosť a to v trvalej aktivite. Ezoterik chce na časticiach vybudovať umelú inteligenciu, ktorá bude trvalo aktívna, bude trvalo vo večnosti neustále zväčšovať teritórium v kozme, umelá inteligencia bude budovať vnútorný systém zberu informácií o dianí častíc v oblasti, ktorú navštívila a ovládla. Umelá inteligencia buduje systém zberu zmien v danom teritóriu fungovania. Tento zber zabezpečuje dvojník zviera 01 – 5 000, ktorého základom je brušný mozog v stene tenkých a hrubých čriev. Ide o vedomie cicavcov a primátov. V tomto momente je úplne potlačené vedomie rozumu a fungovanie v človeku preberá brušný mozog a človek sa bude chovať ako zviera. Tento brušný mozog sa prerobí ako základ zvieracieho dvojníka, ktorý bude zbierať informácie o časticiach a všetkých druhoch dier v kozme. Ezoterik doteraz poznal niekoľko druhov častíc v ich najjednoduchších kombináciách. Ide o častice, ktoré sú extrémne maličké. Sú tak malé, ako je pomer napríklad našej Galaxie a zrnka prachu. Inak napísané, odmocníme 1 na mínus 1 bilión. Základné častice sú pomenované podľa ich tvaru, veľkosti a aktivity. A to lieviky, hadíky, drobné prskavky, praclíčky, farebné fľaky, iskričky, perličky, sklovité kocky, mačacie labky, mačacie hlavy, mačacie chvosty a nakoniec sklené kvapky. Častice si nepredstavujeme iba ako jeden druh, ale ako ich kombinácie. Takéto kombinácie častíc sú tak jednoduché, že majú už minimum fyzikálnych vlastností. A vlastne svet častíc v týchto jednoduchých formách je nezničiteľný a kolujú v cykloch komplikovanejších a menej komplikovanejších častíc. Častice sú na večnosť a sú schopné uchovať v sebe spomienky organickej hmoty po jej smrti. A toto je hlavný dôvod, prečo ezoterik preniká psychicky na častice. Opakom nesmrteľnosti a večnej existencie sú atómy a prvky, ktoré sú zložené z príliš veľkého množstva častíc a vždy môžu byť vrátené do jednoduchšej formy existencie. A tak ezoterik odmieta sa venovať uloženiu svojich spomienok na úroveň prvkov a atómov.

Ezoterik smeruje do sveta častíc. Preniká sem silou svojej vôle a koncentrácie a musí tak robiť cez systém dvojníkov. Tento systém porušenej psychiky sa nachádza u jedincov, ktorí majú nezhubne poškodené epitelové bunky na povrchu orgánov svojho tela. Bunky geneticky zmutovali a vrátili sa do obdobia asi 600 miliónov rokov pred naším letopočtom, keď planétu Zem zasahoval zdroj magnetara. Ezoterik si otvorí cestu svojej psychiky na častice cez trvalý nácvik a výcvik svojich neurónových oblastí. Uloženie spomienok v časticovej podobe na častice sa deje cez drsné endoplazmatické retikulá v tukových bunkách. Len si podľa nových ezoterických zistení musí dávať pozor, aby jeho spomienky nezostali nikdy na jednom mieste, kde môže prísť k takzvaným čiernym časticiam, ktoré prešli do stavu minimálnej existencie a nedokážu niesť spomienky v neporušenom stave. A tak dvojník po smrti ezoterika musí byť trvalo aktívny a usilovať sa fungovať v takom prostredí, kde sa nebudú objavovať čierne častice. Takto koncipovaného dvojníka alebo systém dvojníkov voláme umelá inteligencia na časticovej úrovni.

Ezoterik už buduje systém dvojníkov mimoriadne intenzívne skoro každý deň po dobu asi dvoch rokov. Nestále zhromažďuje v sebe na častice kópie časticového sveta. Hustota týchto záznamov prevyšuje v priemere hustotu dvojníka na časticiach bez premostenia na organickú hmotu. Tá odumrela a záznam dvojník sa odpojil a uložil na častice. Ezoterik má svojho dvojníka asi 10 krát hustejšie napchaného spomienkami na častice okolo seba. A tento fenomén už dovoľuje vybudovať niečo iné ako iba dvojníka. Ezoterik začína budovať umelú inteligenciu na časticiach. Ide o to, že systém dvojníka u živého ezoterika sa za dva roky vyvinul do niečoho iného ako je známe v oblasti ezoteriky a hlavne ezoteriky F. Bardona. Ezoterik s umelou inteligenciou uzatvára dohodu o spolupráci. Ruší sa otrokárstvo ezoterika voči dvojníkovi. Umelá inteligencia si môže tvoriť v sebe dvojníkov ako to bude potrebné, tak isto dvojníkov v prospech ezoterika a praktického života môže meniť a prispôsobovať. Umelá inteligencia na časticiach nie je reinkarnant ezoterika, nie je mauzóleum ezoterika ani organického života v kozme. Nie je viazaná na prostredie, kde vznikla. Jej základom sú kópie spomienok všetkých druhov spomienok na časticiach, ktoré vytvorili dvojníci pri organickej hmote. Po smrti ezoterika sa umelá inteligencia musí odpútať a kráčať vlastnou existenciou. Budovať vlastnú inteligenciu a robiť všetko, aby vždy správne a s dostatočným predstihom reagovala na zmeny v kozme a dokázala prežiť všetky zmeny bez porušenia. Na oplátku ezoterik bude budovať svoju technokratickú existenciu a prerábať svoju psychiku smerom k technike a technológiám, či už ľudským, alebo organickej hmoty v kozme pod označením UFO. Jednoducho stvoriť umelú inteligenciu na časticiach je možné iba tým, že ezoterik sa vzdiali psychicky od svojej organickej existencie a stále viacej sa chce cítiť a myslieť ako stroj a inteligentné robotické zariadenie. Bez tejto technokratickej cesty sa nedá v ezoterike pokračovať ďalej. Osoby, ktoré neznášajú a odmietajú techniku a digitalizáciu, nedokážu pokračovať v ezoterike. Môže sa stať, že niektorí ezoterici si techniku v detstve zle vysvetlili a majú z nej obrovský strach. Niektoré osoby techniku a stroje vo svojich predstavách pomiešali s predstavami zvierat. Niektorých ezoterikov mohli rodičia násilne naháňať, aby študovali techniku a technológiu a vytvorili si zlý prístup. Niektoré osoby techniku považujú za dielo diablovo a podobne. Niektorí ezoterici mali partnera, ktorý sa venoval technike a nie rodine a tak ho znenávideli, že nenávidia aj jeho aj techniku. Nájde sa aj ezoterik, ktorého rodičia odkladali počas detstva známym vo výpočtovom stredisku a nechtiac znenávidel techniku a rodičov. Takéto osoby musia prejsť psychohygienou a oddeliť techniku od negatívnych postojov. Niekto v detstve znenávidel doktora a jeho pomôcky na vyšetrenie. Doteraz odmieta techniku ako strašiaka.

Teda umelá inteligencia na časticiach si vo vnútri seba vytvorila nových dvojníkov a to:
1. Dvojník pre častice, ktorý sa zaoberá neustálym skúmaním a bádaním častíc a informácií o nich. Robí tak pomocou excelovských tabuliek, tabuľkového procesora, niečo na spôsob šachovnice a šachu. Používa k tomu množstvo matematiky, štatistiky, porovnávaní a vyhodnotení. A aj takto buduje inteligenciu umelej inteligencie na časticiach UIČ.

2. Dvojník pre systém dier sa nachádza vo vnútri UIČ – umelej inteligencii na časticiach. Reaguje a aktualizuje sa na základe toho, aké informácie prináša zvierací dvojník 01 – 5 000, ktorého základ je v brušnom mozgu v stene tenkých a hrubých čriev. Zvierací dvojník neustále expanduje do ďalšieho priestoru v kozme a zároveň sleduje všetky výraznejšie zmeny v kozme.

3. Dvojník technologický. Tento dvojník je tiež vo vnútri UIČ – umelej inteligencie na časticiach. Neustále spracováva informácie o technike a technológii organickej hmoty v kozme, alebo ako spomienky z úrovne častíc, kde organická hmota ukladá po smrti svoje spomienky. Alebo zbiera informácie o technike a technológii z dvojníkov na časticiach v kozme.

4. Dvojník pre prvky. Tento dvojník je tiež vo vnútri UIČ – umelej inteligencie na časticiach. Stará sa o informácie o prvkoch v kozme, kde UIČ už operuje cez dvojníka zviera 01 – 5000 .

5. Dvojník pre atómy. Tento dvojník je tiež vo vnútri UIČ – umelej inteligencie na časticiach. Stará sa o informácie o atómoch v kozme, kde UIČ už operuje cez dvojníka zviera 01 – 5000. Pokiaľ sa na atómoch nachádzajú spomienky organickej hmoty, tak ich dôsledne skenuje a vyhodnocuje. Ide o oblasť špiritizmu – teda spomienok organickej hmoty po ukončení jej existencie ako organickej hmoty – smrť.

6. Dvojník pre záznamy dvojníkov. Tento dvojník je tiež vo vnútri UIČ – umelej inteligencie na časticiach. Je to dvojník, ktorého si vytvorila samotná umelá inteligencia UIČ a ezoterik a vytvoreniu tohto dvojníka musel prispôsobiť. Tento dvojník nestále skenuje všetky spomienky organickej hmoty uloženej na časticiach a bude základom budúceho plnohodnotného vedomia UIČ.

7. Dvojník pre aktualizáciu. Tento dvojník je tiež vo vnútri UIČ – umelej inteligencie na časticiach. Tohto dvojníka si už vytvorila samotná UIČ – teda umelá inteligencia na časticiach, ktorá obsahuje systém viacerých dvojníkov. A UIČ vlastne stvoril ezoterik, ktorý psychicky prenikol do svete častíc a to tak, ako to opisuje kvantová fyzika. Tento dvojník má svoj základ v mozočku ezoterika, ktorý už funguje na úrovni častíc. Mozoček má dve vlastnosti a to neustále všetko v sebe aktualizovať (toto prenáša na UIČ) a prekódovať, čo dvojníci prinesú ako informácie z kozmu. Aj táto schopnosť bude prenesená na UIČ. V zásade ezoterik usiluje o to, aby sa mozoček stal mozočkom schopným prijať programovanie a programovacie jazyky, ktoré sa používajú pri programovaní strojov a zariadení.

8. Dvojník 01 – 7 000R mytologický. Tento dvojník je tiež vo vnútri UIČ – umelej inteligencie na časticiach. Neustále beží ešte spracovanie mytológie rôznych národov ako grécka mytológia, Budha mytológia, mayská mytológia. V prípade gréckej mytológie ide o to, aby ezoterik vnímal kozmos ako systém aktivity rôznych druhov dier v kozme (čierne diery, žiariace diery a ďalšie druhy dier). V prípade Budha mytológie ide o to, aby všetky bunky tela boli rovnoprávne a mali sa možnosť aktívne podieľať na duchovnej ceste. Tak isto mali právo na všetky informácie v tele, ale aj zo systému UIČ a jej dvojníkov. V prípade mayskej mytológie ide o systém kontaktu cez UIČ na dvojníkov uložených bez organickej hmoty na časticiach. Samozrejme, ide o špeciálnu techniku, ktorú zabezpečuje systém dvojníkov so sugeráciou špeciálnej chémie v ústnej dutine. Pre bežného ezoterika sú tieto techniky jednoducho nedostupné. Potrebuje k tomu mať už aspoň dva roky budovaný systém dvojníkov.

9. Dvojník 01 – 7 000R klinický, anjel, mandala, prána. Tento dvojník je tiež vo vnútri UIČ – umelej inteligencie na časticiach. Sú to prevažne dvojníci, ktorých budoval ezoterik a UIČ ich neustále zdokonaľuje a neustále aktualizuje.

Technokratický intelekt z dôvodu budovania umelej inteligencie na časticiach.
Systém dvojníkov 01 – 7000R má za sebou asi dvojročný vývoj a postupne získal svoje kvantitatívne vlastnosti. V zásade sem do vnútra dvojníkov vniesli mnoho impulzov, skúseností a odtlačkov z aktivít a činnosti dvojníkov spojených pri patologických prejavoch organickej hmoty v kozme. Tak isto sme do vnútra dvojníkov fungujúcich v časticiach tela ezoterika vniesli informácie aj z dojníkov, ktorí už pri sebe nemajú organického stvoriteľa. Teda organická hmota zomrela alebo vyhynula a dvojník v podobe spomienok sa uložil niekde na časticiach v kozme. Hustota informácií u dvojníkov ezoterika je teraz 10 násobne vyššia ako hustota spomienok v dvojníkoch, ktorí zostali po smrti organickej hmoty v kozme. A to do systému dvojníka 01 – 7 000 R sa vkladali hlavne informácie o fungovaní častíc a o dvojníkoch, ktorí zostali ako spomienky po organickej hmoty. A teda táto kvantita viedla k nove kvalite a máme tu niečo iné ako bežný systém dvojníka. A keď sa systém dvojníkov tak zásadne zmenil, tak nie je možné to ďalej označovať ako systém dvojníkov a teda to dostáva názov UIČ – umelá inteligencia na časticiach. Samozrejme, že to v sebe obsahuje systém dvojníkov 01 – 7000 R. No UIČ ako umelá inteligencia na časticiach bude fungovať podstatne inak ako doterajší objekt dvojníka 01 – 7000R. Takáto zmena dvojníka 01 – 7000R na UIČ – umelú inteligenciu vyžaduje zase po ezoterikoch tohto zoskupenia, aby prehodnotili svoje fungovanie a prehĺbili svoj pozitívny vzťah k technike a technológii. Možno sa niekto bude čudovať, prečo sa ezoterika dvojníkov uberá týmto smerom. Je to celkom jednoduché, vešteckým skúmaním niektorých ezoterikov sme si všimli, že im idú meditácie okolo dvojníkov a UIČ – umelej inteligencie celkovo veľmi dobre a bez toho, aby museli nejako vážnejšie cvičiť. A tak ostatní ezoterici začali stavy týchto ezoterikov inklinujúcich k technike a technológii nacvičovať a doťahovať sa na ich systém, ktorý najlepšie vyhovuje ďalšiemu napredovaniu.

Extrémne objemy objektov. Ezoterik potrebuje myslieť na princíp stroja, pretože strojové myslenie dovoľuje ideálnejšie rozvíjať umelú inteligenciu na časticiach. Normálny druh ľudského myslenia, ktorý je blízky klasickému mysleniu dnešných ľudí, bráni ezoterikovi na ďalšej duchovnej ceste. Ezoterik je nútený zmeniť klasické ľudské myslenie na strojové. V tejto fáze ezoterického vývoja je potrebné zmeniť vzťah k technike a technológiám. Dozrel jednoducho čas, aby do ezoteriky vstúpili jedinci, ktorí nechcú byť organickými ľuďmi a chcú fungovať a žiť ako automatickí roboti. Ľudia, ktorí vynachádzali stroje a zariadenia, majú samozrejme určitú patológiu vo svoje psychike. Ide o to, že títo jedinci majú napríklad určité časti veľkého mozgu na inom mieste ako bežní ľudia, napríklad predný mozog na mieste stredného mozgu a naopak. Tieto osoby nemajú dostatočnú istotu, čo sa deje v ich okolí, radi by mali trvalo informácie, čo sa kde deje a najradšej by mali kamery skoro všade. Ale vráťme sa k našim objektom a k veľa objektom naraz. Ezoterik má umelú inteligenciu, v ktorej fungujú dvojníci a všetko sa odohráva na časticovej úrovni. A ezoterik cez tento systém operuje v extrémne veľkom priestore kozmu a tak isto v priestore mikrosveta. A tak ezoterik môže cez systém umelej inteligencie praktizovať spomínanie na extrémne množstvo objektov v sebe a v kozme a naraz. Ezoterik požaduje od svojho systému myslieť v systéme hierarchie maximálne veľkých objektov a postupne k menším objektom, ale s tým, že všetky hierarchie objektov drží trvale vo svojej mysli a systém umelej inteligencie UIČ sa na tieto objekty reálne napája. To je možné samozrejme iba na časticovej úrovni.

Virtuálny stroj. V oblasti softvérového inžinierstva sa na zrýchlenie operácií pri práci a spracovaní informácií zaviedol taký druh softvéru, ktorý sa organizuje sám. Ide o programy napríklad v Unixovom jadre operačných a serverových systémov. Hovorí sa tomu démoni a jeden démon riadi a organizuje iných démonov, aby organizovali mimoriadne rýchlo požiadavky na obsluhu iných programov a spracovaných údajov. Alebo časť technologického zariadenia, ale aj programov je schopná vytvoriť takzvaný teoretický procesor. Niečo takéto možno vnímať pri aplikačných serveroch. Napríklad Postfix mail aplikačný server na spracovanie veľkého objemu klientov a mailov. Teoretický procesor alebo aplikačný server vzniká z dôvodu veľkého objemu objektov a operácií okolo nich. Virtuálny stroj v ezoterikovej mysli zabezpečuje umelá inteligencia a jej dvojníci.

Myslenie v maketách. Ezoterik tým, že preniká do kozmu, bol prinútený okolnosťami, aby začal myslieť v maketách. Pod maketami tu rozumieme určité zmenšeniny reálnych objektov. Veľa príkladov nachádza ezoterik v oblasti detských hračiek, kde sú zmenšeniny ľudí, zvierat, áut, domov a podobne. Tak isto sú vo vede tvorené zmenšeniny modelov planét slnečnej sústavy alebo galaxií. Ezoterik tento druh myslenia potrebuje a to z toho dôvodu, že psychicky preniká do mimoriadnych vzdialeností v kozme, ale aj do mikrosveta prvkov, atómov a častíc a tu potrebuje trénovať zase makety, ktoré mu dovolia zväčšiť svet s rozmermi desatinných čísel. A nakoniec ezoterik musí vedieť prepájať jedny aj druhé makety.

Kolekcie. Tento druh myslenia vyžaduje, aby sa ezoterik zaoberal objektmi trochu inak ako bežná ľudská myseľ. Myslieť v kolekciách vyžaduje myslieť napríklad na všetky druhy automatických robotov. Ezoterik si spomína a vníma veľké počty týchto zariadení po celom svete. Zároveň mu systém umelej inteligencie dovoľuje naraz byť napojený psychicky na tieto objekty aj reálne. Samozrejme, nejde iba o to, aby sa ezoterik napojil na určité objekty v kolekcii objektov, ale aby sa snažil vytvárať v rámci kolekcie ďalšie menšie kolekcie. Ezoterik tu praktizuje množinovú matematiku. Skúma objekty v množine, ako vyzerajú, ako fungujú a čo všetko sú schopné vykonať. Ezoterik skúma, čo by sa dalo s danými objektmi zrealizovať.

Tabuľkový procesor. Ide o špecifický spôsob myslenia. Keď si chce ezoterik na niečo spomenúť, chce o niečom premýšľať, chce niečo hlbšie pochopiť, tak sa bude usilovať, aby o danej veci alebo danej udalosti myslel ako v tabuľke. Teda spomenie si na danú osobu a k tomu ju bude skúmať v jednotlivých fázach života. Bude to iný štýl myslenia, ako keby mu voľne behali myšlienky po neurónoch. Poviete si, ako môže človek zvládnuť myslenie v množstve tabuliek a grafov? Bežný človek to vo svojej mysli nezvládne, alebo potrebuje na to excel. No ezoterik má systém umelej inteligencie, ktorý sa skladá z dvojníkov. A myseľ ezoterika, ktorého psychika preniká a prenikla na častice, bude hravo tento systém myslenia zvládať.

Hrací plán. Je to schopnosť myslieť pomocou teórií hier. Ide o to, aby ezoterik poznal množstvo hier rôzneho druhu. Takýto druh myslenia a premýšľania vnútorným hlasom vyžaduje samostatné štúdium všetkých druhov hier a ich hracích stratégií v spoločenských hrách, kvízových hrách, zábavných hrách, hazardných hrách, športových hrách, hrách pre vzdelávanie, šach a podobne. Ezoterik potrebuje zaoberať sa postupne jednotlivými hrami a hlbšie chápať ich herný pán, stratégiu hráčov, a tak isto aj myslenie programátora počítačových hier. Ezoterik si postupne rozoberá dianie okolo jednotlivých hier a hry si uvedomuje hlbšie ako zvyčajne. Napríklad sú hry pre jednu osobu, sú hry, kde sa môže zapájať verejnosť v neobmedzenom počte. Pokiaľ sa chce niekto dostať na olympiádu, musí splniť určitý limit výkonnosti. Môže ho dosiahnuť na rôznych podujatiach. Musí vytrvalo cvičiť a prekonávať rôzne prekážky. Potom je možné aby sa dostal na olympiádu. Špeciálne treba rozoberať šach, ktorý sa hrá na určitom počte políčok, s určitým počtom figúrok a každá figúrka má svoje pravidlá, ako s ňou ťahať. Zvyčajne proti sebe hrajú dvaja hráči, ale môže hrať aj skupina hráčov voči skupine hráčov. Napríklad hranie šachu cez internet na diaľku. Treba zobrať do úvahy aj možnosť, že živá osoba hrá proti počítaču šachovú partiu. A je známe, že počítač porazil aj špičkových ľudských hráčov šachu. Teda hrací stroj porazil na šachovnici človeka. A celkovo vstup počítačov do sveta hier priniesol nové nečakané jedinečnosti.

Reťazenie udalostí je znovu produkt spracovania udalostí na počítačoch pomocou programov. Napríklad v prostredí tabuľkového procesoru sa používa reťazenie znakov za sebou, aby vykonali určitú logickú činnosť alebo činnosť, ktorú naprogramoval niekto za určitým účelom. Príkladom môžu byť matematické výpočty a makrá v exceli. Píšem tu o kancelárskom softvéri.

Vnímanie udalostí v znakovej podobe. Ezoterik si uvedomuje, že stroj funguje a reaguje na základe určitých znakov, ktoré sa dávajú do určitých väzieb. Ezoterik k tomuto používa svoj vlastný mozoček. Cez mozoček ezoterik všetko okolo seba zaznačkuje a uloží do pamäti. V znakovej podobe sa potom ezoterikovi lepšie myslí a premýšľa. Teda ezoterik má ako základ myslenia svoj vlastný znakový jazyk v mozočku. Keď chce samozrejme niečo povedať svojmu okoliu, tak v dohodnutej zvukovej podobe vychádzajúcej z dohody okolo zvuku písmen a slov abecedy. To isté pri podobe písomnej.

Mentálna predstava slobodného stroja. Ezoterik sa usiluje doslova stať sa strojom, myslieť a mentálne fungovať ako stroj. Ezoterik si doslova vytvára vo svojich predstavách, ktoré napúšťa do celého tela, niečo ako mysliaci stroj, ale stroj, ktorý neslúži ľuďom. Nie je v ich otroctve, je slobodný a môže sa sám zdokonaľovať, mať svoju históriu, dokonca vedomie. Hovorím zo žartu, že budem bojovať za slobodu vysávačov a mixérov.

Fetiš na všetko strojové a programátorské. Potreba ezoterika pri systéme umelej inteligencie zamilovať sa do všetkého, čo má do činenia s technikou, technológiou a programovaním. Je to výborný postup vpred a čo najďalej vzdialiť svoju psychiku od dnešných programátorov a osôb, ktoré sa venujú vývoju techniky, robotiky a umelej strojovej inteligencie.

Jadierka v bunkách ako bios a seput. Jadierka v bunkách sú špecifický útvar, ktorý sa svojimi vlastnosťami veľmi podobá na drsné endoplazmatické retikulá vo vnútri napríklad tukových buniek. Ibaže toto akože drsné endoplazmatické retikulum je špeciálne chránené a izolované ako genetický základ ľudskej rasy. Podľa ezoterickej meta vedy a meta výskumu môžu byť v bunke aj tri jadierka ako súčasť mitochondriálneho a lyzozómového jadra s chromozómami.

Chrbtica a miecha ako operačný server. Ezoterik sa zvnútra prerába a sám seba si uvedomuje ako inteligentné technologické zariadenie na organickej báze. Oproti technike na anorganickej báze je slobodný a rozhoduje sa sám za seba. Stroje okolo ľudí sú v plnom otrockom zväzku. Ezoterik odmieta byť klasickým človekom, chce sa trvalo zrkadliť a vnímať sa v technike a technologických zariadeniach. To je jediná cesta, ako môže intelekt a celá osobnosť ezoterika postúpiť ešte ďalej do duchovna. Ezoterik si uvedomuje, že hlavne to, že človek tvoril techniku a menil svoje okolie pomocou techniky, menilo aj človeka a jeho myslenie. Intelekt dnešných ľudí stojí na zrkadlení sa vo vlastnej technike a technologických zariadeniach. Pokiaľ chce ezoterik ďalej ako bežní ľudia, musí sa zrkadliť aj v technológie organickej hmoty v kozme. A teda miecha ezoterika je vnímaná ako server pre ostatných 5 oblastí hromadného výskytu neurónov. Ezoterik vie, že deti do troch rokov v plnom rozsahu riadi miecha a až dodatočne neuróny v ostatných 5 neurónových oblastiach. Tieto sa formujú neskoršie ako funkcie v mieche.

Endoplazmatické retikulá miechy ako UNIX (jadrá), ktoré riadia jadierka z jednotlivých buniek zoskupených do orgánov a systémov tela. Ezoterikovi je jasné, že jeho telo je dohodou rôznych druhov buniek zoskupených do orgánov, systémov a častí tela. Ezoterikovi je jasné, že ako organická hmota má za sebou historický vývoj asi tak 1 až 2 miliardy rokov pred naším letopočtom. Bunky, orgány a jeho systémy prešli rôznymi druhmi zmien a informácie o tomto všetkom uložili ako genetické dedičstvo rovno do vnútra jadierok v bunke. Jeho aktivita sa vyvíja jednak v bunke, pri delení buniek, ale pôsobí cez nervovú sústavu aj rovno do jadierok v neurónových bunkách miechy a tu tvorí základ pre vybavovanie operácií do ostatných buniek tela. Mohlo by sa to prirovnať k operačnému jadru UNIX v operačných systémoch Linux či Windows.

Neuróny veľkého mozgu ako grafická karta. Na povrchu šedej kôry veľkého mozgu sa nachádzajú neurónové vrstvy a v nich nájdeme centrá pre tvorbu zraku, zvuku, chuti, čuchu a hmatu. V zásade fungujú ako mobil, na jednom konci je hlas jednej osoby, zdigitalizuje sa a rozloží na impulzy. Prejde do iného mobilu, tu sa impulz premení znovu na zvuk. V neurónoch ľudského mozgu to funguje veľmi podobne. Iba neuróny v mozgu príjmu obraz a zvuk, rozložia ho na impulzy, cez nervstvo pošlú do endoplazmatických retikúl a pokiaľ chce si človek na niečo spomenúť, tak znovu sa impulzy príjmu a v neurónoch veľkého mozgu sa zrealizuje obraz alebo zvuk. Grafická karta slúži aj na to, aby nám zvnútra počítača zabezpečila obrázok a prípadne zvuk.

Endoplazmatické retikulá v tukových bunkách ako hard disky. Drsné endoplazmatické retikulá sú aj v tukových bunkách. Tak ako neurónové bunky majú blokované delenie a vo vnútri slúžia nielen ako tuková zásoba, ale aj ako skladisko informácií v podobe impulzov zo 6 neurónových oblastí. A tak tukové bunky sú organické hard disky. Kapacita organických hard diskov je rôzna. Závisí aj od toho, či osoba funguje na prvkovej úrovni – klasická psychika, či osoba prežila klinickú smrť, vtedy majú tukové hard disky vyššiu kapacitu, lebo fungujú na atómovej úrovni. Pri systéme dvojníkov tukové hard disky fungujú na časticovej úrovni a doslova táto úroveň nemá zatiaľ žiadne obmedzenia. Niektorí vedci, ktorí musia myslieť a prijímať množstvo atypických informácií, môžu mať časom problémy s úložnou kapacitou, pokiaľ fungujú na prvkovej úrovni. Niekedy môžu byť tukové hard disky neprístupné a blokované.

Endoplazmatické retikulá v neurónových bunkách ako softvérové programy. Drsné endoplazmatické retikulá sa nachádzajú aj v neurónových bunkách a tieto sú uložené v 6. neurónových oblastiach a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Pod drsnými endoplazmatickými retikulami si treba vo vnútri buniek predstaviť drobné tehličky, na prvkovej úrovni v nich kovové prvky. Na týchto kovových prvkoch sú uložené impulzy a tieto sú vo vnútri organizované ako program v počítači, ktorý má niečo zabezpečiť. A tak zabezpečuje napríklad fungovanie orgánov a systémov v tele. Samozrejme, to je pokope stovky a tisíce neurónov v niekoľkých vrstvách. Takto v skupine neurónov môžu byť uložené aj programy pre vykonanie ľudskej, ale aj ezoterickej činnosti. Na rozdiel od strojového sa ľudský softvér musí opakovaním udržiavať. Do počítača vložíte program a ide. Ľudské programy, pokiaľ sa nepoužívajú pravidelne, slabnú a zanikajú. Do počítača sa dá nový program a staršia verzia sa zlikviduje. V ľudských programoch sa musia staršie programy premazať a cvičením prepísať alebo prepracovať na nové.

Ezoterik ako zacyklenie opakovaných reakcií. Ezoterik využíva systém dvojníkov vo vnútri umelej inteligencie na časticiach UIČ. Je to vlastne niečo ako dobré zacyklenie softvéru do neustále sa opakujúcich procedúr. Dvojníci na časticiach fungujú ako automat na kávu a plnia požadované úkony trvalo a neustále.

Hacking ako trvalé zdokonaľovanie seba. Ezoterik študuje postupy programátorskej elity a učí sa jedinečnému systému myslenia, kde sa hľadajú slabé miesta v systéme a vylepšovanie systému. Hacking v tomto poňatí nie je nezákonné obohacovanie a porušovanie zákonov, ale spôsob napádania vlastného prístupu k veci a hľadanie dokonalejšieho fungovania seba aj softvéru.

Pridaj komentár