Pokračujem v inštalácii kozmického sveta do vnútorného psychického priestoru, ktorý sa otvára pri chorobách nehybnosti a ochrnutia. K tomu stavu pridávam stav fyzického kozmonauta, ktorý pobudol v kozme niekoľko mesiacov.

Na začiatok týchto meditácií sa musím uviesť do vhodného stavu a to tak, aby sa mi v hlave otvoril zvláštny priestor, do ktorého budem ukladať predstavy kozmu. Sugerácia je technika, ktorou sa do tohoto stavu môžem uviesť bez toho, aby som musel byť ochrnutý a mal poškodenú miechu. Sugeráciu začínam predstavou človeka, ktorý je na vozíčku celý život a zároveň sa venuje astronómii. Postupne sa koncentrujem na môj mozog, miechu a nervovú sústavu. Usilujem sa všetko utíšiť a dostať do určitého zovretia. Nesporne vám pri sugerácii tohto stavu dopomôžu cvičenia jogy a jogínskych asán nehybnosti. Keď sa mi podarí dostatočne utlmiť nervovú sústavu a zvlášť činnosť v mieche, tak sa mi otvorí v hlave obrovský priestor. Ja osobne sa cítim ako zrnko maku a môžem sa pohybovať medzi predstavami, ktoré som si sem poukladal štúdiom a vizualizáciou poznatkov vedeckej astronómie, ktorá sa zaoberá skúmaním kozmu. Netreba si astronómiu mýliť s astrológiou. Teda podarilo sa mi do tohoto priestoru preniknúť a obnoviť tu predstavu o našej slnečnej sústave. Ide o planéty Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto. Po cvičení si v takto vytvorenej predstave doslova polietam ako kozmická sonda. Tentoraz som sa zameral na vytvorenie komplexnejšej predstavy o kozme a to z pohľadu galaxie, ktorej súčasťou sme a galaxií, ktoré nás obklopujú. Naša slnečná sústava s množstvom ďalších hviezd, ktoré vidíme na oblohe, patrí do obrovskej hviezdnej sústavy obsahujúcej okolo 15O miliárd hviezd. Takéto veľké hviezdne sústavy nazývame všeobecne galaxiami a našu sústavu označujeme Galaxiou.


Teraz vo svojom vnútornom priestore všetko zmením a začínam predstavou príchodu do galaxie, v ktorej sa nachádza aj naša slnečná sústava. Ide jedno rameno celej galaxie. Toto rameno nazývame aj mliečna dráha. Až keď vytvorím obraz Galaxie, sa ako z hĺbok kozmu približujem do slnečnej sústavy, kde sa nachádza aj planéta Zem. Predstavím si Slnko a na našu slnečnú sústavu sa pozriem z pozície Slnka. Potom postupne v predstave pristávam na planétach okolo Slnka a usilujem sa na kozmos a Galaxiu pozrieť tak, ako keby som bol pristál na každej planéte.
K sugerácii ochrnutia pridávam sugeráciu, že som bol v kozme niekoľko mesiacov. Pri tejto sugerácii sa inšpirujem prieskumom tých, ktorí v kozme strávili určitý čas. U dotyčných je napríklad vedomie posunuté do každého orgánu v tele. Teda musím sa naučiť koncentrovať do každého orgánu v tele naraz. Tento stav sa dosť podobá aj mysli Eskimákov za polárnym kruhom, kde je magnetické pole mimoriadne oslabené a vplyv kozmu je silný. Tak isto aj polárna žiara zvyšuje intenzívnejšie vnímanie vnútorného sveta človeka. Keď to pritiahneme za vlasy tak môžeme tvrdiť, že polárni Eskimáci boli prvými kozmonautmi, ich psychické stavy sa podobajú mimoriadne silno na psychické stavy skutočných kozmonautov. U všetkých, ktorí sa zdržali v kozme niekoľko mesiacov, je psychika naštelovaná dovnútra a predpokladám, že nemajú moc veľký záujem o dianie na zemi. Otvárajú sa im vnútorné priestory vlastnej psychiky. Môžu si to vysvetľovať aj ako túžbu po návrate do kozmu okolo nás. No ich stavy dovoľujú ako Eskimákom prenikať hlboko do vnútorných svetov. Je paradoxné, že prienik do kozmu bude znamenať aj prienik do vlastného vnútra. Žeby ezoterikov čakali s kozmickou érou lepšie časy preduchovnelosti ? Tak isto aj jogínske techniky sa usilujú koncentrovať sa na všetky časti tela rovnako, aj tu možno hovoriť o určitej forme kozmického vedomia. Je to stav sugerácie, ako sa chromá osoba dostane na niekoľko mesiacov do kozmického priestoru. Jogín sa naplní zvukom, Eskimák sa naplní polárnou žiarou a kozmonaut sa do podvedomia naplní priesvitnou čierňavou.
V takomto stave sa začneme venovať budovaniu ďalších kozmických schém. Tentokrát to je oblasť Veľký voz, ktorá patrí medzi najznámejšie a najvýraznejšie súhvezdia severnej oblohy. Obrazec štyri kolesá a oje vytvára 7 jasne svietiacich hviezd. Tento obrazec možno pozorovať na oblohe po celý rok. Tvoria ho hviezdy Dubhe, Merak, Phecda, Megrez, Alioth, Mizar, Alcor a ďalšie. Tak isto tu nájdeme galaxie M 81, M 82, M 101, M 108, M 109. Keď inštalujem túto predstavu do svojho vnútorného priestoru, mám úplne iné pocity, ako keď som pracoval na predstave slnečnej sústavy. Všetko je akosi plastickejšie ako bežne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.