Pokračujem v meditácii na miechu v chrbtici a jednotlivé lotosy. Začínam tým najvyšším lotosom a to je Siedmy lotosový kvet Sáhasrára, nazývaný aj korunný lotos, centrum hlavy alebo lotos s tisíc okvetnými lístočkami. Postupujem k šiestemu lotosu.

Naväzujem na predchádzajúce cvičenia otvárania a ovládania umenia čakier. Miestom výcviku v tele je celá miecha od stredu hlavy až po oblasť kostrče. K miestu cvičenia pridávam anatomické poznatky o mieche v chrbtici a v jednotlivých stavcoch. Miecha je uložená v kostných stavcoch, ktoré sú poukladané na sebe a medzi nimi sú chrupavkovité platničky. Miecha je hrubá ako klasická drevená ceruzka. Tuha v ceruzke má veľkosť neurónov šedej kôry v mieche. Drevitá časť ceruzky sú bunky bielej hmoty mozgovej a v nej nájdeme množstvo nervových dráh, ktoré idú odhora dole. Základným cvičením je koncentrácia a vizualizácia jednotlivých úsekov miechy.

Cvičíme tu sugeratívne sklerózu multiplex. O akú chorobu ide, daj do vyhľadávača na prvej úvodnej strane mojich internetových stránok. Sugeráciou poškodenej miechy sa dá do miechy efektívnejšie prenikať. Zároveň sa sugeráciou sklerózy multiplex otvára cesta k ovládnutiu umenia automatickej kresby. Jej nácvik je podrobne opísaný v Teosofickej škole. Bez schopnosti automatickej kresby a vyjadrenia toho, čo sa v daných oblastiach miechy deje, nemožno samostatne v Čakrovej škole meditovať.

Tu môžete moju osobu požiadať o pomoc.
Pôjdeme ďalej a uvedomíme si nutnosť schopnosti prieniku do miechy a schopnosti v mieche vyjadriť svoju meditačnú cestu kresbou. Z dôvodu bezpečnosti je potrebné všetko cvičiť odhora dole. Teda od predĺženej miechy až postupne po kostrč. Tieto meditačné cvičenia majú aj svoju liečiteľskú hodnotu. Prienik do miechy a jej utišovanie a aktívne preberanie umožňuje aj jej vhodné samoliečiteľstvo.

Keď ste všetko základné odcvičili je možné, aby ste sa pustili do koncentrácie do predĺženej miechy. Túto oblasť budeme ezotericky nazývať Siedmy lotosový kvet. V sanskrite to bude Sáhasrára. Skoncentrujeme sa do predĺženej miechy v strede veľkého mozgu. Tu si automatickou kresbou nakreslíme, čo cítime. Bude to niečo podobné ako je nakreslené hore na obrázku. Nemusíte vidieť žiadnu kresbu, ale mať tušenie tu nakreslenej kresby, ktorá sa podobá na drobné okvetné lístky. Pracujete na tom, aby ste dosiahli úroveň jedinečna. Ako to dosiahnete? Tak to vám nepoviem, každý sa musí prepracovať na túto úroveň vlastným úsilím a hľadať vlastné meditačné a terapeutické postupy. Cesta každého do otvorenia Čakra meditácií je silne individuálna.

Po odcvičení siedmej čakry je potrebné zahájiť cvičenie šiestej čakry zvanej aj šiesty lotosový kvet. Adžná nazývaná aj tretie oko, oko múdrosti alebo vnútorné oko vás privíta príkazom kresli lotos. Vsugerujete si v oblasti krčnej miechy sugeráciu sklerózy multiplex a pomaličky kreslíte podobné obrázky, aké som nakreslil na hornom obrázku. V prvom rade si zvyknite vždy na vhodné naladenie pred samoliečbou. Stiahnite si rezonančné nahrávky z Frekvenčnej hudby. Rezonančnú hudbu alebo rezonančné zvuky si pustite do miestnosti alebo do slúchadiel. Ku všetkému si zoberte anatomický atlas ľudských orgánov. Pustite si hudbu a prezerajte si anatomické obrazy tela a hlavne anatomické obrázky mozgu. To je základné cvičenie. Cvičíte dovtedy, kým nemáte pocit, že stačilo a pokračovať budete na druhý deň.

Na druhý alebo ďalší deň si k anatomickému atlasu pridáte obrázky technických zariadení, ktoré sa predávajú v obchode. Počúvate rezonančnú hudbu a prezeráte si obrázky orgánov tela a technické zariadenia, ktoré sa predávajú v obchodoch. Znovu cvičíte dovtedy, kým nemáte pocit, že stačilo. Nepreháňajte to. Zároveň si vo vnútri mysle hovorte, že váš mozog a telo budú fungovať ako bezchybný stroj.

Na ďalší deň znovu pokračujete s tým, že si znovu prehráte niektorú rezonančnú hudobnú nahrávku. Prezeráte si obrázky z anatomického atlasu a už sa do každého orgánu postupne koncentrujete. Prezeráte si obrázky technických zariadení a koncentrujete sa na spomienky technických zariadení vo vašej pamäti. Vo vnútri si predstavujete a vnútorným hlasom si hovoríte, že ste stroj a to dokonalý stroj a aj myslieť budete ako stroj. Znovu postupne zvyšujte množstvo odcvičených minút. Vždycky sú to variácie lotosového kvetu alebo kvetu lekna. Tentokrát sa k tomu pridajú geometrické tvary štvorca a kríža. Neustále sa koncentrujete do krčnej miechy a usilovne fyzicky alebo v predstavách kreslíte ponúkané obrazy. Robíte to dovtedy, kým sa z krčnej miechy cez nervovú sústavu nedostanete do každého kúta svojho fyzického tela.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.