Pokračujem v skúmaní ezoteriky pomocou otázok a odpovedí. Ide o klasickú metódu poznávania uplatňovanú už gréckymi filozofmi.
Ezoterika – to je cesta do vnútra vlastného fyzického a psychického tela. Ľudia sú od prírody zvedaví a usilujú sa napríklad skúmať astronomickými metódami reálny kozmos. Ezoterik otočí pozornosť do svojho vnútra. Aj ja som sa rozhodol, že svoju vlastnú pozornosť otočím do svojho vnútra. Astrologický kozmos na oblohe sa nemôže rozhodnúť vstúpiť do seba samotného a spoznať sám seba. Človek tak môže učiniť. V tomto duchu seba chápem ako prahistorické zviera, ktoré zošalelo a začalo myslieť. To, že myslím, skúmam a ovládam sám seba robí zo mňa choré zviera, ktoré myslí. Keby mi počas detstva nevložili program ľudského správania, tak by som bol divoké zviera. Teraz som divoké zviera, ktoré je riadené programom ľudskosti. Zoberte mi tento program a ja vás zožeriem za surova. Oheň, vidlička, nôž a ľudská etika by mi nič nehovorila. Zato zvieracie inštinkty by ma riadili, ako sa patrí. Keď prenikám do seba, a to robím ja sám a nie nejaký vedec cez prístroje, tak realizujem duchovnú cestu. Táto duchovná cesta má svoje zákonitosti a svoje postupnosti. Napriek tomu, že som civilizované zviera, tak vo mne zostali všetky vývojové etapy od bunky až po dnešnú kooperáciu buniek združenú v orgánoch a systémoch tela. Svoje telo a seba samého považujem v najhlbšom tušení ako uzatvorený praoceán, v ktorom sa zoskupili bunky a vytvorili určitý systém fungovania a tým neustále reagujú na meniace sa pomery v kozme samotnom. Neustála zmena kozmu núti živú hmotu modifikovať sa a prispôsobovať. Takto by som v prahistorickom koncepte charakterizoval dnešného človeka. Choré zviera, ktoré sa naučilo myslieť, pochopiť a prežívať vďaka tomu, že dokáže svoje okolie meniť na uspokojenie svojich cieľov a túžob. Základnou túžbou je tu túžba množiť sa a prežiť v meniacich sa podmienkach kozmického priestoru.
Som šialený a preto si vyberám nezmyselné prenikanie do svojho fyzického a psychického tela. Pracovná metóda je jednoduchá. Prenikám cez patologické diery vlastného systému. Klasika, najslabšie miesto vo fyzickom tele je chorý orgán a neštandardné správanie. Keď to nemáte, tak použijete sugeratívne techniky a oklamete vlastný systém fyzického a psychického Ja. Cez patológiu prenikáte do vnútra seba samého a spoznávate zákonitosti vlastného systému. Vedecký pracovník skúma zvieratá a preniká pomocou pomôcok do zvierat. Takýmto spôsobom nemôže prenikať do seba, ale iba do iných zvierat a iných ľudí. Keď chce vedec spoznať sám seba, musí do seba prenikať pomocou meditácie. Keď preniká do seba, tak sám seba spoznáva a to, čo nefunguje napráva a prípadne sa učí lepšie využiť svoje vnútorné potencie pre úspešnosť vo vonkajšom svete. Teda ezoterika dáva každému cestu do svojho vnútorného sveta. Navštívil som sám seba a spoznal som, čo som vlastne za mysliace zviera. Ten, kto sa nevenuje meditácii a nepreniká do svojho vnútra, si pred smrťou položí otázku: Kto som vlastne bol? Jednoducho zomrie v nevedomosti seba samého. Keď zomrie meditujúci, tak si povie: Aha, toto som bol ja sám osobne. Sám sebe som si daroval to najvzácnejšie na tomto svete a to je čas, v ktorom som skúmal seba samého. Jeden zomrie ako neukojenec, druhý zomrie ako ukojenec. V zásade zomrieme aj tak, aj tak. V konečnom dôsledku mi dala ezoterika vlastnú smrť. Ezoterika má zmysel pre toho, kto ju realizuje. Smrť určuje zmysel života. Všetko raz končí a čas, ktorý ste tu mali stanovený, ste nevymenili za auto, dom a dovolenky. Jednoducho ste tu vymedzený čas darovali sebe. Keď tu vymedzený čas na zemi je to najhodnotnejšie zo všetkého, tak vlastne ezoterik zomrie veľmi bohatý a ten, kto nemeditoval, zomrie veľmi chudobný. Teraz som žobrák, ale v momente smrti sa stanem boháčom. A slávny boháč sa v momente smrti stáva nespokojným žobrákom. Čo si vyberiete vy sami? Vlastne väčšina ľudí žije pre život prítomný a ezoterik žije pre život posmrtný. Život posmrtný je vlastne nekonečný. Takto premýšľa zviera s ľudským intelektom, ktoré dosiahlo vrchol ľudskej fenomenality a preto takto zošalelo. Ľudia, dávajte pozor, mal som vás rád a preto som nemal na vás čas.

Pridaj komentár